"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Rebecca Bengtsson Lundin

Forskar på medie- och bildetik och bildjournalistik

Verksam vid

Anknytning
Postdoktor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper Enhet: Medie- och kommunikationsvetenskap
Plats
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré) Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är postdoktor vid institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Min forskning fokuserar på bildjournalistisk praktik, etik, känslors plats inom journalistiken, samt frågor kring subjektivitet och kroppslighet. I min avhandling (Bengtsson Lundin 2021) undersökte jag hur fotografier kan fungera som ett framträdelserum (Arendt 1958) där människor framträder snarare än representeras.

Forskningsprojekt

1 februari 2024

Våren 2024 handleder jag studenter som skriver kandidatuppsatser i journalistik