"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bildetisk praktik

Forskningsprojekt Syftet med studien är att utforska yrkesetisk och publicistisk praktik gällande bildpublicering i svenska medier. Med fokus på etik tar studien avstamp i den bildjournalistiska praktiken och materialet samlas in genom en innehållsstudie och en intervjustudie. Detta görs i avsikt att skapa förståelse för hur bildetisk praktik konstrueras och formas i praktiken. Genom projektet hoppas jag att bana väg för en förnyad diskussion om bildetik samt bilders betydelse och vikt inom journalistiken.

Hur pratas det om bildetik på svenska redaktioner? Vilken roll spelar pressetiken i det dagliga arbetet? Hur påverkas bilder av teknologiska utvecklingar? Hur bildsätts abstrakta nyhetshändelser som klimatförändringar eller mänskliga rättigheter? Genom projektet vill jag förstå vad bildetik innebär i praktiken – från det att bildjournalisten tar en bild tills att den publiceras och får ett eget liv. I min forskning utgår jag ifrån samtal med bildjournalister, fotografer, redaktörer och andra personer som arbetar med bild samt bildmaterial som publicerats i svenska nyhetsmedier.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2024-02-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Forskningsområde

Medie- och kommunikationsvetenskap
Senast uppdaterad: 2024-04-19