"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Rebecka Andersson

Jag är doktorand i Prof. Eric Libbys forskningsgrupp, som är del av det tvärvetenskapliga forskningscentret IceLab. I gruppen modellerar vi viktiga steg inom utvecklingen av biologisk komplexitet.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
MIT-huset, plan 3, Matematik och matematisk statistik, IceLab, Naturvetarhuset Umeå universitet, 901 87 Umeå

Min vetgirighet och starka intresse för matematik drev mig att söka en doktorandtjänst under handledning av Prof. Eric Libby. Jag hade tur och fick möjlighet att ansluta mig till hans forskningsgrupp. Inom gruppen använder vi matematisk modellering för att studera viktiga steg och övergångar inom evolutionen, samt vidga vår generella förståelse för evolutionärt ökande biologisk komplexitet.

I mitt projekt modellerar jag förhållandena kring den endosymbios mellan prokaryota celler som tros ha lett till uppkomsten av eukaryota celler. Eftersom jag tidigare studerade industriell ekonomi med inriktning mot statistik var mikrobiologi ett helt nytt område för mig när jag började, men jag fascineras av att använda tillämpad matematik för att besvara biologiska frågeställningar. 

The evolution of multicellularity, CRC Press 2022 : 343-356
Andersson, Rebecka; Isaksson, Hanna; Libby, Eric

Forskargrupper

Medlemmar
Matematisk biologi
Gruppmedlem