"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

René Mellema

Jag ingår i forskargruppen Socially Aware AI där jag arbetar med formaliseringar för sociala begrepp. Mitt nuvarande fokus ligger på användning av normer i social simulering.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Doktorand (tjänstledig) vid Institutionen för datavetenskap
Plats
MIT-huset, Umeå universitet, MIT.B.264 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är doktorand i forskargruppen Socially Aware AI som leds av professor Frank Dignum. Jag studerar normativa resonemang för social simulering med formella metoder. Jag är också intresserad av formella representationer av socialt beteende i ett större perspektiv.

Min forskning fokuserar särskilt på normer och normativa resonemang i sociala simuleringar. Detta omfattar både hur vi kan representera normer, samt hur agenter kan använda normer i sina resonemang, och hur dessa aspekter interagerar med andra sociala regler. Vi studerar dessa aspekter både i formella system, såsom formell logik och abstrakt argumentation, men också hur dessa aspekter översätts till kod.

Särskilt undersöker vi att skapa en arkitektur för normativa resonemang, där både normbrytande och normer som motivationskomponent är centrala. Andra forskningsinriktningar handlar om att skapa en formalisering för normer baserad på kränkningar i temporal logik, och användning av abstrakt argumentation för mål- och planval med flera motivationskomponenter.

Human-centered artificial intelligence: advanced lectures, Springer Nature 2023 : 347-362
Fazzinga, Bettina; Mellema, Rene
Multi-agent-based simulation XXIII: 23rd International Workshop, MABS 2022, virtual event, May 8-9, 2022: Revised selected papers, Springer Science+Business Media B.V. 2023 : 134-146
Kammler, Christian; Mellema, Rene; Dignum, Frank
JASSS: Journal of Artificial Societies and Social Simulation, University of Surrey 2022, Vol. 25, (3)
Kreulen, Kurt; de Bruin, Bart; Ghorbani, Amineh; et al.
Coordination, Organizations, Institutions, Norms, and Ethics for Governance of Multi-Agent Systems XIII: International Workshops COIN 2017 and COINE 2020, Sao Paulo, Brazil, May 8-9, 2017 and Virtual Event, May 9, 2020, Revised Selected Papers : 175-180
Mellema, Rene; Jensen, Maarten; Dignum, Frank
Minds and Machines, Springer 2020, Vol. 30, (2) : 177-194
Dignum, Frank; Dignum, Virginia; Davidsson, Paul; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem