"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Robert Hallöf

Jag arbetar med arbetsrättsliga frågor, främst ärenden som rör diskriminering och kränkande särbehandling

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
HR-strateg vid Personalenheten
Plats
Förvaltningshuset, västra flygeln, plan 4, Universitetstorget 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå