Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 20 januari 2021)

printicon
Personalbild Sara Qvarlander

Sara Qvarlander

Jag är forskare inom Umeå Hydrocephalus Research Group, främst med inriktning på modellering och analys av hjärnans tryck- och flödesdynamik.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för strålningsvetenskaper Enhet: Radiofysik
Plats
3B, Medicinsk Teknik, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag bedriver forskning på MT-FoU (CMTS, NUS) inom Umeå Hydrocephalus Research Group. Främst arbetar jag med modellering och analys av trycket i hjärnan (intrakraniellt tryck) och flödesdynamik i vätskesystemet som omger hjärna och ryggmärg (cerebrospinalvätskesystemet). Min forskning handlar bland annat om att utveckla och validera protokoll och analysmetoder för lumbala infusionsmätningar, som utförs på Neurologiska avdelningen på NUS. Just nu är jag projektledare för en Nordisk multicenterstudie där vi undersöker om denna typ av undersökning kan användas för att individanpassa behandlingen av så kallad Normaltryckshydrocefalus.

Jag är också aktiv inom MedTech4Health, ett nationellt strategiskt innovationsprogram, finansierat av VINNOVA, där MT-FoU i egenskap av aktör inom Centrum för Medicinsk Teknik och Fysik (CMTF) representerar en programmets regionala noder.

Jag har i grunden en civilingenjörsexamien i Teknisk Fysik från KTH (2008) och disputerade i Medicinsk teknik vid Inst. för Strålningsvetenskaper, UMU i december 2013.

2020
Investigative Ophthalmology and Visual Science, Association for Research in Vision and Ophthalmology 2020, Vol. 61, (12)
Jóhannesson, Gauti; Qvarlander, Sara; Wåhlin, Anders; et al.
2020
Acta Ophthalmologica
Kristiansen, Martin; Lindén, Christina; Qvarlander, Sara; et al.
2020
Neurosurgery, Oxford University Press 2020, Vol. 87, (6) : 1299-1310
Luciano, Mark G.; Dombrowski, Stephen M.; El-Khoury, Serge; et al.
2019
Fluids and Barriers of the CNS, BioMed Central 2019, Vol. 16, (1)
Holmlund, Petter; Qvarlander, Sara; Malm, Jan; et al.
2019
Journal of Neurosurgery, American Association of Neurological Surgeons 2019, Vol. 131, (4) : 1018-1023
Jacobsson, Johan; Qvarlander, Sara; Eklund, Anders; et al.
2018
American Journal of Physiology. Regulatory Integrative and Comparative Physiology, American Physiological Society 2018, Vol. 314, (3) : R377-R385
Holmlund, Petter; Eklund, Anders; Koskinen, Lars-Owe D.; et al.
2018
Investigative Ophthalmology and Visual Science, The Association for Research in Vision and Ophthalmology 2018, Vol. 59, (9)
Kristiansen, Martin; Linden, Christina; Qvarlander, Sara; et al.
2018
Ophthalmology (Rochester, Minn.), Vol. 125, (3) : 361-368
Lindén, Christina; Qvarlander, Sara; Jóhannesson, Gauti; et al.
2018
Ophthalmology (Rochester, Minn.), Elsevier 2018, Vol. 125, (6) : e43-e44
Lindén, Christina; Qvarlander, Sara; Jóhannesson, Gauti; et al.
2018
Ophthalmology (Rochester, Minn.), Elsevier 2018, Vol. 125, (10) : E74-E75
Lindén, Christina; Qvarlander, Sara; Jóhannesson, Gauti; et al.
2017
Fluids and Barriers of the CNS, BioMed Central 2017, Vol. 14
Holmlund, Petter; Johansson, Elias; Qvarlander, Sara; et al.
2017
Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism, SAGE PUBLICATIONS INC 2017, Vol. 37 : 297-297
Holmlund, Petter; Johansson, Elias; Qvarlander, Sara; et al.
2017
Journal of Neurosurgery, Vol. 126, (5) : 1629-1640
Luciano, Mark G.; Dombrowski, Stephen M.; Qvarlander, Sara; et al.
2017
Acta Neurologica Scandinavica, Wiley-Blackwell 2017, Vol. 135, (5) : 576-584
Qvarlander, Sara; Ambarki, Khalid; Wåhlin, Anders; et al.
2016
Annals of Neurology, Vol. 80, (2) : 269-276
Eklund, Anders; Jóhannesson, Gauti; Johansson, Elias; et al.
2015
Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, Vol. 86, (2) : 222-228
Farahmand, Dan; Qvarlander, Sara; Malm, Jan; et al.
2014
Medical and Biological Engineering and Computing, Vol. 52, (1) : 75-85
Qvarlander, Sara; Malm, Jan; Eklund, Anders
2013
Acta Neurologica Scandinavica, Vol. 127, (4) : 233-241
Behrens, Anders; Lenfeldt, Niklas; Qvarlander, Sara; et al.
2013
Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, BMJ Publishing Group 2013, Vol. 84, (7) : 735-741
Qvarlander, Sara; Lundkvist, Bo; Koskinen, Lars-Owe D; et al.
2013
Journal of applied physiology, American Physiological Society 2013, Vol. 115, (10) : 1474-1480
Qvarlander, Sara; Sundström, Nina; Malm, Jan; et al.
2010
Physiological Measurement, Vol. 31, (11) : 1517-1528
Qvarlander, Sara; Malm, Jan; Eklund, Anders
Qvarlander, Sara; Ambarki, Khalid; Wåhlin, Anders; et al.