Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Sara Qvarlander

Sara Qvarlander

Jag är forskare inom Umeå Hydrocephalus Research Group, främst med inriktning på modellering och analys av hjärnans tryck- och flödesdynamik.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för strålningsvetenskaper Enhet: Radiofysik
Plats
3B, Medicinsk Teknik, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag bedriver forskning på MT-FoU (CMTS, NUS) inom Umeå Hydrocephalus Research Group. Främst arbetar jag med modellering och analys av trycket i hjärnan (intrakraniellt tryck) och flödesdynamik i vätskesystemet som omger hjärna och ryggmärg (cerebrospinalvätskesystemet). Min forskning handlar bland annat om att utveckla och validera protokoll och analysmetoder för lumbala infusionsmätningar, som utförs på Neurologiska avdelningen på NUS. Just nu är jag projektledare för en Nordisk multicenterstudie där vi undersöker om denna typ av undersökning kan användas för att individanpassa behandlingen av så kallad Normaltryckshydrocefalus.

Jag är också aktiv inom MedTech4Health, ett nationellt strategiskt innovationsprogram, finansierat av VINNOVA, där MT-FoU i egenskap av aktör inom Centrum för Medicinsk Teknik och Fysik (CMTF) representerar en programmets regionala noder.

Jag har i grunden en civilingenjörsexamien i Teknisk Fysik från KTH (2008) och disputerade i Medicinsk teknik vid Inst. för Strålningsvetenskaper, UMU i december 2013.

Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism
Björnfot, Cecilia; Garpebring, Anders; Qvarlander, Sara; et al.
Investigative Ophthalmology and Visual Science, Association for Research in Vision and Ophthalmology 2020, Vol. 61, (12)
Jóhannesson, Gauti; Qvarlander, Sara; Wåhlin, Anders; et al.
Acta Ophthalmologica
Kristiansen, Martin; Lindén, Christina; Qvarlander, Sara; et al.
Neurosurgery, Oxford University Press 2020, Vol. 87, (6) : 1299-1310
Luciano, Mark G.; Dombrowski, Stephen M.; El-Khoury, Serge; et al.
Fluids and Barriers of the CNS, BioMed Central 2019, Vol. 16, (1)
Holmlund, Petter; Qvarlander, Sara; Malm, Jan; et al.
Journal of Neurosurgery, American Association of Neurological Surgeons 2019, Vol. 131, (4) : 1018-1023
Jacobsson, Johan; Qvarlander, Sara; Eklund, Anders; et al.
American Journal of Physiology. Regulatory Integrative and Comparative Physiology, American Physiological Society 2018, Vol. 314, (3) : R377-R385
Holmlund, Petter; Eklund, Anders; Koskinen, Lars-Owe D.; et al.
Investigative Ophthalmology and Visual Science, The Association for Research in Vision and Ophthalmology 2018, Vol. 59, (9)
Kristiansen, Martin; Linden, Christina; Qvarlander, Sara; et al.
Ophthalmology (Rochester, Minn.), Vol. 125, (3) : 361-368
Lindén, Christina; Qvarlander, Sara; Jóhannesson, Gauti; et al.
Ophthalmology (Rochester, Minn.), Elsevier 2018, Vol. 125, (6) : e43-e44
Lindén, Christina; Qvarlander, Sara; Jóhannesson, Gauti; et al.
Fluids and Barriers of the CNS, BioMed Central 2017, Vol. 14
Holmlund, Petter; Johansson, Elias; Qvarlander, Sara; et al.
Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism, SAGE PUBLICATIONS INC 2017, Vol. 37 : 297-297
Holmlund, Petter; Johansson, Elias; Qvarlander, Sara; et al.
Journal of Neurosurgery, Vol. 126, (5) : 1629-1640
Luciano, Mark G.; Dombrowski, Stephen M.; Qvarlander, Sara; et al.
Acta Neurologica Scandinavica, Wiley-Blackwell 2017, Vol. 135, (5) : 576-584
Qvarlander, Sara; Ambarki, Khalid; Wåhlin, Anders; et al.
Annals of Neurology, Vol. 80, (2) : 269-276
Eklund, Anders; Jóhannesson, Gauti; Johansson, Elias; et al.
Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, Vol. 86, (2) : 222-228
Farahmand, Dan; Qvarlander, Sara; Malm, Jan; et al.
Medical and Biological Engineering and Computing, Vol. 52, (1) : 75-85
Qvarlander, Sara; Malm, Jan; Eklund, Anders
Acta Neurologica Scandinavica, Vol. 127, (4) : 233-241
Behrens, Anders; Lenfeldt, Niklas; Qvarlander, Sara; et al.
Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, BMJ Publishing Group 2013, Vol. 84, (7) : 735-741
Qvarlander, Sara; Lundkvist, Bo; Koskinen, Lars-Owe D; et al.
Journal of applied physiology, American Physiological Society 2013, Vol. 115, (10) : 1474-1480
Qvarlander, Sara; Sundström, Nina; Malm, Jan; et al.
Physiological Measurement, Vol. 31, (11) : 1517-1528
Qvarlander, Sara; Malm, Jan; Eklund, Anders
Qvarlander, Sara; Ambarki, Khalid; Wåhlin, Anders; et al.