"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sara Qvarlander

Jag är forskare inom Umeå Hydrocephalus Research Group, främst med inriktning på modellering och analys av hjärnans tryck- och flödesdynamik, samt hur detta relaterar till neurologiska problem.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som forskare till Institutionen för diagnostik och intervention Enhet: Medicinsk teknik och Radiofysik
Plats
3B, Medicinsk Teknik, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, 901 85 Umeå

Jag bedriver forskning på MT-FoU (CMTS, NUS) inom Umeå Hydrocephalus Research Group. Främst arbetar jag med modellering och analys av trycket i hjärnan (intrakraniellt tryck) och flödesdynamik i vätskesystemet som omger hjärna och ryggmärg (cerebrospinalvätskesystemet). Min forskning handlar bland annat om att utveckla och validera protokoll och analysmetoder för lumbala infusionsmätningar, som utförs på Neurologiska avdelningen på Norrlands Universitetssjukhus. Jag är projektledare för en nordisk multicenterstudie där vi undersöker om denna typ av undersökning kan användas för att individanpassa behandlingen av så kallad Normaltryckshydrocefalus.

Mitt senaste projekt handlar om bildanalys för att identifiera förändringar i hjärnan kopplade till störningar i cerebrospinalvätskesystemet med hjälp av neurala nätverk. Jag arbetar även med forskning riktad mot det nyligen upptäckta så kallade ”glymfatiska” systemet i hjärnan. 

Från och med 2023 är jag ansvarig för Nationella Kvalitetsregistret för Hydrocefalus, inom Svenska Neuroregister. Jag är även med i styrgruppen för internationella "Hydrocephalus Society" (ISHCSF) sedan september 2023 och deltar i editorial board för tidskriften Fluids and Barriers of the CNS.

Jag har i grunden en civilingenjörsexamien i Teknisk Fysik från KTH (2008) och disputerade i Medicinsk teknik vid Inst. för Strålningsvetenskaper, UMU i december 2013.

Anesthesiology, Wolters Kluwer 2024, Vol. 140, (4) : 669-678
Birnefeld, Johan; Petersson, Karl; Wåhlin, Anders; et al.
Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism
Björnfot, Cecilia; Eklund, Anders; Larsson, Jenny; et al.
Journal of applied physiology, American Physiological Society 2023, Vol. 134, (2) : 242-252
Qvarlander, Sara; Dombrowski, Stephen M.; Biswas, Dipankar; et al.
Fluids and Barriers of the CNS, BioMed Central 2022, Vol. 19, (1)
Podgoršak, Anthony; Trimmel, Nina Eva; Oertel, Markus Florian; et al.
Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism, Sage Publications 2021, Vol. 41, (10) : 2769-2777
Björnfot, Cecilia; Garpebring, Anders; Qvarlander, Sara; et al.
Acta Neurochirurgica, Springer 2021, Vol. 163, (12) : 3353-3368
Kaipainen, Aku L; Martoma, Erik; Puustinen, Tero; et al.
Acta Ophthalmologica, John Wiley & Sons 2021, Vol. 99, (5) : e679-e685
Kristiansen, Martin; Lindén, Christina; Qvarlander, Sara; et al.
Investigative Ophthalmology and Visual Science, Association for Research in Vision and Ophthalmology 2020, Vol. 61, (12)
Jóhannesson, Gauti; Qvarlander, Sara; Wåhlin, Anders; et al.
Neurosurgery, Oxford University Press 2020, Vol. 87, (6) : 1299-1310
Luciano, Mark G.; Dombrowski, Stephen M.; El-Khoury, Serge; et al.
Fluids and Barriers of the CNS, BioMed Central 2019, Vol. 16, (1)
Holmlund, Petter; Qvarlander, Sara; Malm, Jan; et al.
Journal of Neurosurgery, American Association of Neurological Surgeons 2019, Vol. 131, (4) : 1018-1023
Jacobsson, Johan; Qvarlander, Sara; Eklund, Anders; et al.
American Journal of Physiology. Regulatory Integrative and Comparative Physiology, American Physiological Society 2018, Vol. 314, (3) : R377-R385
Holmlund, Petter; Eklund, Anders; Koskinen, Lars-Owe D.; et al.
Investigative Ophthalmology and Visual Science, The Association for Research in Vision and Ophthalmology 2018, Vol. 59, (9)
Kristiansen, Martin; Linden, Christina; Qvarlander, Sara; et al.
Ophthalmology, Vol. 125, (3) : 361-368
Lindén, Christina; Qvarlander, Sara; Jóhannesson, Gauti; et al.
Fluids and Barriers of the CNS, BioMed Central 2017, Vol. 14
Holmlund, Petter; Johansson, Elias; Qvarlander, Sara; et al.
Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism, SAGE PUBLICATIONS INC 2017, Vol. 37 : 297-297
Holmlund, Petter; Johansson, Elias; Qvarlander, Sara; et al.
Journal of Neurosurgery, Vol. 126, (5) : 1629-1640
Luciano, Mark G.; Dombrowski, Stephen M.; Qvarlander, Sara; et al.
Acta Neurologica Scandinavica, Wiley-Blackwell 2017, Vol. 135, (5) : 576-584
Qvarlander, Sara; Ambarki, Khalid; Wåhlin, Anders; et al.
Annals of Neurology, Vol. 80, (2) : 269-276
Eklund, Anders; Jóhannesson, Gauti; Johansson, Elias; et al.
Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, Vol. 86, (2) : 222-228
Farahmand, Dan; Qvarlander, Sara; Malm, Jan; et al.
Medical and Biological Engineering and Computing, Vol. 52, (1) : 75-85
Qvarlander, Sara; Malm, Jan; Eklund, Anders
Acta Neurologica Scandinavica, Vol. 127, (4) : 233-241
Behrens, Anders; Lenfeldt, Niklas; Qvarlander, Sara; et al.
Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, BMJ Publishing Group 2013, Vol. 84, (7) : 735-741
Qvarlander, Sara; Lundkvist, Bo; Koskinen, Lars-Owe D; et al.
Journal of applied physiology, American Physiological Society 2013, Vol. 115, (10) : 1474-1480
Qvarlander, Sara; Sundström, Nina; Malm, Jan; et al.
Physiological Measurement, Vol. 31, (11) : 1517-1528
Qvarlander, Sara; Malm, Jan; Eklund, Anders
Qvarlander, Sara; Ambarki, Khalid; Wåhlin, Anders; et al.

Jag undervisar främst i kursen "Biomedicinska sensorer och analys".