"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Saskia Erttmann

Forskarassistent.

Fokus: Forskar om inflammatoriska sjukdomar.

Kontakt

E-post
Plats
6K och 6L, Sjukhusområdet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Staff scientist (tjänstledig) vid Institutionen för molekylärbiologi Enhet: Grupp Saskia Erttmann
Anknytning
Forskarassistent vid Institutionen för molekylärbiologi Enhet: Grupp Saskia Erttmann

Min forskning handlar om förståelsen av den optimala regleringen av det medfödda immunsvaret under infektion och inflammation. Dessutom fokuserar mitt team på att förstå hur olika bakteriearter bidrar till uppkomsten och progressionen av cancer och att undersöka hur förändringar i tumörens mikromiljö påverkar tumörtillväxt.

STAR Protocols, CellPress 2023, Vol. 4, (1)
Erttmann, Saskia F.; Gekara, Nelson O.
Frontiers in Immunology, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 14
Lopez Chiloeches, Maria; Bergonzini, Anna; Martin, Océane C. B.; et al.
Immunity, Cell Press 2022, Vol. 55, (5) : 847-861
Erttmann, Saskia F.; Swacha, Patrycja; Aung, Kyaw Min; et al.
Scientific Reports, Nature Research 2020, Vol. 10, (1)
Nilsson, Julia; Hörnberg, Maria; Schmidt-Christensen, Anja; et al.
Nature Communications, Nature Publishing Group 2019, Vol. 10
Erttmann, Saskia F.; Gekara, Nelson O.
DNA Sensors and Inflammasomes, Elsevier 2019 : 287-298
Swacha, Patrycja; Gekara, Nelson O.; Erttmann, Saskia F.
Infection and Immunity, Vol. 86, (8)
Bamyaci, Sarp; Ekestubbe, Sofie; Nordfelth, Roland; et al.
Immunity, Vol. 45, (1) : 106-118
Erttmann, Saskia F.; Härtlova, Anetta; Sloniecka, Marta; et al.
Science, Vol. 353, (6298) : 492-495
Wang, He; Avican, Kemal; Fahlgren, Anna; et al.
Immunity, Vol. 42, (2) : 332-343
Härtlova, Anetta; Erttmann, Saskia F.; Raffi, Faizal A. M.; et al.
PLOS ONE, Vol. 9, (1) : e87859-
Erttmann, Saskia F.; Gekara, Nelson O.; Fällman, Maria
Infection and Immunity, Vol. 81, (1) : 11-22
Thorslund, Sara E; Ermert, David; Fahlgren, Anna; et al.
Bamyaci, Sarp; Ekestubbe, Sofie; Nordfelth, Roland; et al.

Forskargrupper

Forskningsledare
Saskia Erttmann Lab

Tillsammans med Teresa Frisan är jag kursledare för den första kursen ”Immunologi” (5MO096; 7,5 hp). Sålunda delar vi båda på ansvaret för föreläsningar, seminarier/handledningar och frågestunder. Dessutom är jag ansvarig lärare för "Immunologimodulen" på grundkursen Biovetenskap I för farmaceuter (MO093; 3 hp). Här undervisar jag i alla föreläsningar, frågestunder och seminarier.

I mitt laboratorium utbildar vi dessutom regelbundet projekt-, kandidat- och masterstudenter medan de utför sina examensarbete. Dessa studenter kan vara studenter registrerade på program vid Umeå universitet eller utbytesstudenter som till exempel via ERASMUS utbyte.