"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Serjon Qorri

I min forskning studerar jag hur kursvärdering utformas och används inom ämneslärarutbildningen i förhållande till vad lärarutbildare undervisar om utvärdering av undervisning.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Naturvetarhuset, huskropp NB, Johan Bures väg 14 Umeå universitet, 90187 Umeå