"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Perspektiv på utbildningspolitik och policy (PEPP)

Profilområde Forskning om hur politik och policy formuleras och omsätts i pedagogisk yrkesverksamhet

Perspektiv på utbildningspolitik och policy

Forskningsprofilen Perspektiv på utbildningspolitik och policy (PEPP) innefattar forskning som rör utbildningsystem, hur policy formuleras och omsätts i pedagogisk yrkesverksamhet från förskola till högre utbildning samt vilka konsekvenser det får.

Forskningen innefattar olika nivåer (internationell, nationell, lokal) och behandlar bland annat frågor om hur förskola, skola och högre utbildning styrs och hur det pedagogiska arbetet påverkas av politiska beslut och policies. Forskningen har en teoretisk bredd med exempelvis kritiska och institutionella perspektiv på styrning och policy som hämtas från utbildningsvetenskaplig, statsvetenskaplig, historisk och sociologisk forskning. Kunskapsbidragen är relevanta för skolans yrkesverksamma, föräldrar och elever samt bidrar med kunskap om och för lärarutbildningarna, beslutsfattare samt ledning på olika nivåer i utbildningsväsendet.

Forskningen fokuserar särskilt på frågor om:

  • Policy, politik och styrning av utbildning i Sverige och på europeisk nivå
  • Marknadsutsättning och privatisering i skola och förskola
  • Den högre utbildningens politik, kvalitet och internationalisering
  • Nationella, internationella och komparativa policystudier, med avseende på exempelvis lärarutbildning, elevhälsa, inkludering och digitalisering
  • Utvärderingens och granskningens roll i styrningen av förskola, skola och pedagogiskt yrkesverksammas arbete
  • Utbildningspolitiska styrmedel och europeiseringsfrågor

Forskningsledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap
Senast uppdaterad: 2024-01-29