Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Sofia Andersson

Sofia Andersson

Jag arbetar som universitetslektor på institutionen och är i grunden distriktssköterska. Min forskning berör vårdvetenskap och palliativ vård.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor (tjänstledig) vid Institutionen för omvårdnad Enhet: Institutionen för omvårdnad i Skellefteå
Plats
Skeria, hus C, Campus Skellefteå, Bockholmsvägen 23 Umeå universitet, 931 87 Skellefteå

Jag heter Sofia Andersson och är universitetslektor och forskare i omvårdnad. Sedan tidigare är jag sjuksköterska med vidareutbildning till distriktssköterska. Januari 2018 disputerade jag med en avhandling inom vårdvetenskap och palliativ vård. Min forskning har efter detta fortsatt att beröra palliativ vård och vård i livets slutskede. I dagsläget arbetar jag med olika publikationer och aktiviteter som berör palliativ vård.

Till nyligen avslutade forskningsprojekt hör "Implementering av Liverpool Care Pathway (LCP) på äldreboenden". I dagsläget undervisar jag både på grund och på avancerad nivå inom omvårdnad.

2018
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Hoboken: John Wiley & Sons 2018, Vol. 32, (1) : 299-308
Andersson, Sofia; Lindqvist, Olav; Fürst, Carl-Johan; et al.
2018
International Journal of Palliative Nursing, London: Mark Allen Group 2018, Vol. 24, (4) : 194-202
Andersson, Sofia; Lindqvist, Olav; Fürst, Carl-Johan; et al.
2018
Journal of Pain and Symptom Management, Elsevier 2018, Vol. 55, (5) : 1304-1312
Andersson, Sofia; Årestedt, Kristofer; Lindqvist, Olav; et al.
2017
Scandinavian Journal of Caring Sciences, John Wiley & Sons 2017, Vol. 31, (1) : 72-84
Andersson, Sofia; Lindqvist, Olav; Fürst, Carl-Johan; et al.

Forskningsprojekt