"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sofia Andersson

Jag anknuten som forskare till institutionen för omvårdnad och är i grunden distriktssköterska. Min forskning berör vårdvetenskap och palliativ vård.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som forskare till Institutionen för omvårdnad Enhet: Institutionen för omvårdnad i Skellefteå
Plats
Skeria, hus C, Campus Skellefteå, Bockholmsvägen 23 Umeå universitet, 931 87 Skellefteå

Jag heter Sofia Andersson och är anknuten som forskare till institutionen för omvårdnad. Sedan tidigare är jag sjuksköterska med specialistutbildning till distriktssköterska. Januari 2018 disputerade jag med en avhandling inom vårdvetenskap och palliativ vård. Min forskning har efter detta fortsatt att beröra palliativ vård och vård i livets slutskede. I dagsläget arbetar jag med olika publikationer och aktiviteter som berör palliativ vård.

Till nyligen avslutade forskningsprojekt hör "Implementering av Liverpool Care Pathway (LCP) på äldreboenden". I dagsläget undervisar jag både på grund och på avancerad nivå inom omvårdnad.

Jag är delaktig i forskningsprojektet "Samtal vid allvarlig sjukdom - Kronobergsmodellen" via Palliativt centrum för samskapad vård vid Linneuniversitetet.

Under 2020 startade vi ett forskningsprojekt som handlar om videokonsultationer i specialiserad palliativ vård till kommunal hemsjukvård samt vård och omsorgsboende.

Under 2023 startade vi ett forskningsprojekt som handlar om palliativ vård till barn.

Journal of Palliative Care, Sage Publications 2024, Vol. 39, (1) : 21-28
Andersson, Sofia; Granat, Lisa; Baxter, Rebecca; et al.
BMJ Open Quality, BMJ Publishing Group Ltd 2024, Vol. 13, (2)
Baxter, Rebecca; Pusa, Susanna; Andersson, Sofia; et al.
BMC Health Services Research, BioMed Central (BMC) 2024, Vol. 24, (1)
Brännström, Margareta; Philipsson, Johan; Andersson, Sofia
Journal of Palliative Care
Pusa, Susanna; Baxter, Rebecca; Andersson, Sofia; et al.
BMJ Supportive & Palliative Care
Baxter, Rebecca; Pusa, Susanna; Andersson, Sofia; et al.
BMJ Supportive & Palliative Care
Martinsson, Lisa; Brännström, Margareta; Andersson, Sofia
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2022, Vol. 19, (3)
Andersson, Sofia; Granat, Lisa; Brännström, Margareta; et al.
BMC Health Services Research, BioMed Central (BMC) 2022, Vol. 22, (1)
Andersson, Sofia; Sandgren, Anna
BMC Palliative Care, BioMed Central (BMC) 2022, Vol. 21, (1)
Granat, Lisa; Andersson, Sofia; Hadziabdic, Emina; et al.
BMJ Supportive & Palliative Care
Andersson, Sofia; Martinsson, Lisa; Fürst, Carl Johan; et al.
International Journal of Palliative Nursing, London: Mark Allen Group 2018, Vol. 24, (4) : 194-202
Andersson, Sofia; Lindqvist, Olav; Fürst, Carl-Johan; et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Hoboken: John Wiley & Sons 2018, Vol. 32, (1) : 299-308
Andersson, Sofia; Lindqvist, Olav; Fürst, Carl-Johan; et al.
Journal of Pain and Symptom Management, Elsevier 2018, Vol. 55, (5) : 1304-1312
Andersson, Sofia; Årestedt, Kristofer; Lindqvist, Olav; et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, John Wiley & Sons 2017, Vol. 31, (1) : 72-84
Andersson, Sofia; Lindqvist, Olav; Fürst, Carl-Johan; et al.

Forskningsprojekt

Jag har föreläsningar i kursen "Palliativ omvårdnad 7.5 hp" på grundutbildningen och "Palliativ omvårdnad och vård i livets slutskede 7.5 hp" på avancerad nivå.