"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sophia Holmlund

Jag arbetar som biträdande lektor inom Sexuell & Reproduktiv hälsa vid Institutionen för Omvårdnad samt som barnmorska vid Centrum för obstetrik och gynekologi (CFOG), Region Västerbotten.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Biträdande universitetslektor, kombinerad med klinisk tjänstgöring vid Institutionen för omvårdnad
Plats
Biologihuset, Hus C, plan 3, 4 och 5. Hus D2, plan 3. Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som forskare till Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Obstetrik och gynekologi
Plats
Norrlands universitetssjukhus, Umeå universitet, Klinisk vetenskap Umeå universitet, Klinisk vetenskap, 901 85 Umeå

Min forskning handlar främst om kontinuitetsmodeller (Caseload midwifery) där samma barnmorska eller en liten grupp barnmorskor följer kvinnan genom graviditet, förlossning och eftervård. 

Jag har arbetat kliniskt som barnmorska sedan 2006, främst inom förlossnings- och BB-vård. I oktober 2019 disputerade jag vid Institutionen för Klinisk vetenskap, Obstetrik och Gynekologi, Umeå universitet, med en avhandling om barnmorskors och obstetrikers upplevelse och erfarenhet av obstetriskt ultraljud i Rwanda och Vietnam. Under min tid som doktorand gjorde vi datainsamlingar i Rwanda, Vietnam och Norge samt forskningsvistelse vid två tillfällen vid La Trobe University, Melbourne, Australien.
 
Efter min disputation har jag arbetat som forskningsassistent i projektet GYNOS (GYnecologic cohort NOrthern Sweden) processledare för gynekologisk cancer, RCC Norr, samt som studiebarnmorska i RoMaNs-projektet (Restoration of Microbiota in Newborns). Från oktober 2020 har jag en tjänst som biträdande lektor inom Sexuell och Reproduktiv hälsa kombinerat med en anställning som barnmorska vid Centrum för obstetrik och gynekologi (CFOG), Region Västerbotten (NUS). Under åren 2021-2023 arbetade jag som postdoktor i ett Forte-finasierat projekt (MAGNOLIA-projektet) där jag spenderade ett år vid Judith Lumley Centre, La Trobe University, Melbourne, Australien.

För närvarande är jag huvudhandledare till en doktorand och biträdande huvudhandledare till två doktorander, samt handleder examensarbeten på barnmorskeprogrammet och läkarprogrammet.

Pågående forskning

  • MAGNOLIA Midwifery Caseload Care – Supporting Childbearing Women: A Randomised Controlled Trial

Barnmorskors upplevelse och hälsa av att arbeta i en kontinuitetsmodell för socialt utsatta gravida.

  • The MIDCON study: Exploring the pathways to models of midwifery continuity of care in Sweden

Faktorer som påverkar implementering av kontinuitetsmodeller i Sverige med särskilt fokus på glesbygd.

  • Caseload i Sverige? - Kvinnors, barnmorskors och barnmorskestudenters perspektiv

Kvalitativa och kvantitativa studier om kvinnor, barnmorskor och barnmorskestudenters erfarenheter och syn på kontinuitetsmodeller.

  • HOPE studien

Forskning om den svårare formen av graviditetsillamående (Hyperemesis gravidarum), registerstudier, enkäter och intervjuer.

  • Prenatal care utilisation and breastfeeding rates in relation to socioeconomic status. A population-based study in Victoria, Australia 2012 to 2021.

Registerstudier om hur socioekonomi påverkar amning och användning av mödrahälsovård.

  • Epidemiology of allergic diseases in early childhood – impact of perinatal antibiotic exposures and adherence to infection preventive measures during the COVID-19 pandemic.

Studier baserade på NorthPop, en forskningsinfrastruktur bestående av databas och biobank kring barns hälsa i Västerbotten.

  • COPE - Covid-19 under gravdiditet och i tidig barndom

En intervjustudie om partners upplevelse av att bli förälder under Covid-19 pandemin.

  • LEWA - Lived Experiences of Women facing ovArian surgery 

Kvinnors erfarenheter och upplevelser i väntan på operation av äggstockarna.

Sexual & Reproductive HealthCare, Elsevier 2024, Vol. 40
Lindgren, Louise; Holmlund, Sophia; Dunge, Johanna; et al.
Sexual & Reproductive HealthCare, Elsevier 2022, Vol. 31
Holmlund, Sophia; Lan, Pham Thi; Edvardsson, Kristina; et al.
BMC Health Services Research, BioMed Central 2021, Vol. 21, (1)
Mogren, Ingrid; Ntaganira, Joseph; Semasaka Sengoma, Jean Paul; et al.
Sexual & Reproductive HealthCare, Elsevier 2020, Vol. 24
Holmlund, Sophia; Lan, Pham Thi; Edvardsson, Kristina; et al.
Umeå University medical dissertations, 2042
Holmlund, Sophia
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2019, Vol. 9
Holmlund, Sophia; Lan, Pham Thi; Edvardsson, Kristina; et al.
BMC Pregnancy and Childbirth, BioMed Central 2019, Vol. 19
Åhman, Annika; Edvardsson, Kristina; Fagerli, Tove Anita; et al.
Sexual & Reproductive HealthCare, Elsevier 2018, Vol. 15 : 69-76
Edvardsson, Kristina; Åhman, Annika; Fagerli, Tove Anita; et al.
Sexual & Reproductive HealthCare, ELSEVIER IRELAND LTD 2018, Vol. 16 : 1-5
Fagerli, Tove A.; Mogren, Ingrid; Adolfsson, Annsofie; et al.
PLOS ONE, PUBLIC LIBRARY SCIENCE 2018, Vol. 13, (12)
Holmlund, Sophia; Ntaganira, Joseph; Edvardsson, Kristina; et al.
European Journal of Public Health, OXFORD UNIV PRESS 2017, Vol. 27, (Suppl_3) : 367-
Holmlund, Sofia; Ntaganira, J.; Edvardsson, K.; et al.
Global Health Action, Vol. 10, (1)
Holmlund, Sophia; Ntaganira, Joseph; Edvardsson, Kristina; et al.
Sophia Holmlund, biträdande universitetslektor, institutionen för omvårdnad, Umeå universitet.
Sophia Holmlund: Barnmorska hela vägen – framtidens modell?

Hur påverkas barnmorskor av att följa gravida genom graviditeten, förlossningen och eftervården?