Hoppa direkt till innehållet

Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 19 november 2020)

printicon
Personalbild Sofia Karlsson

Sofia Karlsson

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Anknytning
Anknuten som doktorand till Institutionen för omvårdnad
Plats
Biologihuset, Hus C, plan 3, 4 och 5. Hus D2, plan 3. Umeå universitet, 901 87 Umeå

Inom mitt doktorandprojekt studerar vi den svenska katastrofmedicinska beredskapen för stora skadehändelser i underjordsgruvor. I Sverige är de nio svenska underjordsgruvorna lokaliserade i de norra och mellersta delarna av landet. Gruvornas subarktiska geografiska läge innebär en begränsad mängd tillgängliga blåljusresurser samt en förhållandevis lång framkörningstid i ett kallt klimat.

Alla tre organisationer (gruva, räddningstjänst samt ambulans) spelar en betydande roll vid räddningsinsatsens genomförande. En insats under jord innebär långa inträngningsvägar för räddningspersonal samt ett svåröverblickat skadeområde i en kall, mörk och fuktig miljö. Gruvpersonalen har kunskap om den svårtillgängliga miljön samt tillgång till resurser som behövs vid insatsen. Räddningstjänstpersonalen kan tillsammans med gruvans personal genomföra räddningsinsatser under jord och ambulanspersonalen ansvarar för eventuella skadade.

Samverkan är därmed ett ledord inom doktorandprojektet. Tillsammans med nyckelpersoner inom gruv-, räddningstjänst- och ambulansorganisationerna samt ett utbildningsföretag har vi arbetat aktivt med att förbättra räddningsinsatsen vid ett större brandscenario i en underjordsgruva, både genom samverkansmöten samt table-top och fullskaliga övningar.

2020
Umeå University medical dissertations, 2083
Karlsson, Sofia
2020
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2020, Vol. 10
Karlsson, Sofia; Saveman, Britt-Inger; Hultin, Magnus; et al.
2020
Sustainability, MDPI 2020, Vol. 12, (14)
Karlsson, Sofia; Saveman, Britt-Inger; Hultin, Magnus; et al.
2019
International Journal of Emergency Services, Emerald Group Publishing Limited 2019, Vol. 8, (3) : 236-246
Karlsson, Sofia; Saveman, Britt-Inger; Gyllencreutz, Lina
2017
Safety Science Monitor, Haninge: IPSO Australia 2017, Vol. 20, (1)
Karlsson, Sofia; Gyllencreutz, Lina; Engström, Gunnar; et al.