"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Sofia Karlsson

Sofia Karlsson

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning

Jag disputerade hösten 2020 med avhandlingen “Saving lives during major underground mining incidents - Becoming prepared for a collaborative response”. Avhandlingens fyra artiklar studerar problematiken med räddningsinsatser vid särskilda händelser i svenska underjordsgruvor. En av artiklarna beskriver även övningsledningens lärandeprocess i samverkan genom skapandet av nya verktyg och förändrade organisationsrutiner för fullskaliga övningar i gruvmiljö. Denna artikel bygger på det arbete vi genomförde tillsammans med nyckelpersoner inom gruv-, räddningstjänst- och ambulansorganisationerna samt ett utbildningsföretag. Tillsammans arbetade vi aktivt med att förbättra räddningsinsatsen vid ett större brandscenario i en underjordsgruva.

Efter min disputation har jag fått möjlighet att utveckla min kunskap inom det katastrofmedicinska fältet, bland annat genom att planera och genomföra vetenskapliga studier inom forskningsprojekten C-sjukvårdsnoden – en nationell nod för multiprofessionella skadereducerande insatser vid C-händelse och Masskadehändelser i underjordsmiljö – Allvarliga händelser i vägtunnlar.

International Journal of Emergency Services, Emerald Group Publishing Limited 2023, Vol. 12, (2) : 145-160
Eklund, Annika; Karlsson, Sofia; Gyllencreutz, Lina
International Journal of Emergency Services
Gyllencreutz, Lina; Carlsson, Carl-Pontus; Karlsson, Sofia; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2023, Vol. 13, (6)
Karlsson, Sofia; Gyllencreutz, Lina
Umeå University medical dissertations, 2083
Karlsson, Sofia
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2020, Vol. 10
Karlsson, Sofia; Saveman, Britt-Inger; Hultin, Magnus; et al.
Sustainability, MDPI 2020, Vol. 12, (14)
Karlsson, Sofia; Saveman, Britt-Inger; Hultin, Magnus; et al.
International Journal of Emergency Services, Emerald Group Publishing Limited 2019, Vol. 8, (3) : 236-246
Karlsson, Sofia; Saveman, Britt-Inger; Gyllencreutz, Lina
Safety Science Monitor, Haninge: IPSO Australia 2017, Vol. 20, (1)
Karlsson, Sofia; Gyllencreutz, Lina; Engström, Gunnar; et al.