"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sofia Karlsson

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Postdoktor vid Handelshögskolan vid Umeå universitet Enhet: Företagsekonomi, Management
Plats
Samhällsvetarhuset, Biblioteksgränd 6, A35823 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Staff scientist (tjänstledig) vid Institutionen för diagnostik och intervention
Plats
5A, Målpunkt H62, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, 901 85 Umeå

Jag disputerade hösten 2020 med avhandlingen “Saving lives during major underground mining incidents - Becoming prepared for a collaborative response”. Avhandlingens fyra artiklar studerar problematiken med räddningsinsatser vid särskilda händelser i svenska underjordsgruvor. En av artiklarna beskriver även övningsledningens lärandeprocess i samverkan genom skapandet av nya verktyg och förändrade organisationsrutiner för fullskaliga övningar i gruvmiljö. Denna artikel bygger på det arbete vi genomförde tillsammans med nyckelpersoner inom gruv-, räddningstjänst- och ambulansorganisationerna samt ett utbildningsföretag. Tillsammans arbetade vi aktivt med att förbättra räddningsinsatsen vid ett större brandscenario i en underjordsgruva.

Efter min disputation har jag fått möjlighet att utveckla min kunskap inom det katastrofmedicinska fältet, bland annat genom att planera och genomföra vetenskapliga studier inom forskningsprojekten C-sjukvårdsnoden – en nationell nod för multiprofessionella skadereducerande insatser vid C-händelse och Masskadehändelser i underjordsmiljö – Allvarliga händelser i vägtunnlar.

International Journal of Paramedicine, National EMS Management Association 2024, (5) : 103-117
Gyllencreutz, Lina; Karlsson, Sofia; Sjölander, Andreas; et al.
International Journal of Emergency Services, Emerald Group Publishing Limited 2023, Vol. 12, (2) : 145-160
Eklund, Annika; Karlsson, Sofia; Gyllencreutz, Lina
International Journal of Emergency Services, Emerald Group Publishing Limited 2023, Vol. 12, (2) : 161-170
Gyllencreutz, Lina; Carlsson, Carl-Pontus; Karlsson, Sofia; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2023, Vol. 13, (6)
Karlsson, Sofia; Gyllencreutz, Lina
International Emergency Nursing, Elsevier 2023, Vol. 71
Karlsson, Sofia; Gyllencreutz, Lina; Hylander, Johan; et al.
Umeå University medical dissertations, 2083
Karlsson, Sofia
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2020, Vol. 10
Karlsson, Sofia; Saveman, Britt-Inger; Hultin, Magnus; et al.
Sustainability, MDPI 2020, Vol. 12, (14)
Karlsson, Sofia; Saveman, Britt-Inger; Hultin, Magnus; et al.
International Journal of Emergency Services, Emerald Group Publishing Limited 2019, Vol. 8, (3) : 236-246
Karlsson, Sofia; Saveman, Britt-Inger; Gyllencreutz, Lina
Safety Science Monitor, Haninge: IPSO Australia 2017, Vol. 20, (1)
Karlsson, Sofia; Gyllencreutz, Lina; Engström, Gunnar; et al.