"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sofia Mattsson

Universitetslektor och docent i farmaci

Studierektor i farmaci vid institutionen för medicinsk och translationell biologi

Biträdande prefekt med ansvar för utbildning på grund och avancerad nivå 

Vetenskaplig meritering: Docent
Pedagogisk meritering: Excellent lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för medicinsk och translationell biologi Enhet: Grupp Sofia Mattsson Roll: Biträdande prefekt
Plats
hus H, Johan Bures väg 12, Biologihuset Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag forskar inom området läkemedelsformulering med fokus på fasta orala beredningar. Det finns ett stort behov av att utveckla beredningsformer som passar olika patientgrupper genom att tex underlätta administrering och möjliggöra flexibel dosering. Vi undersöker bl.a. hur minitabletter kan användas som beredningsform för barn, äldre och personer med sväljsvårigheter.

Scientia pharmaceutica, MDPI 2022, Vol. 90, (1)
Attebäck, Maria; Hedin, Bengt; Mattsson, Sofia
Pharmacy, MDPI 2021, Vol. 9, (1)
Gustafsson, Maria; Wallman, Andy; Mattsson, Sofia
Journal of Drug Delivery Science and Technology, Elsevier 2021, Vol. 61
Hellberg, Emma; Westberg, Annica; Appelblad, Patrik; et al.
Pharmacy, MDPI 2020, Vol. 8, (3)
Mattsson, Sofia; Gustafsson, Maria
nu2020: Abstractbok : 207-208
Winka, Katarina; Bränberg, Agneta; Bek, Anders; et al.
Pharmacy, MDPI 2019, Vol. 7, (4)
Gustafsson, Maria; Mattsson, Sofia
Research in Social and Administrative Pharmacy, Elsevier 2019, Vol. 15, (12) : E50-E50
Wallman, Andy; Gustafsson, Maria; Helgesson, Elisabeth; et al.
Universitetspedagogiska konferensen 2019: helhetssyn på undervisning - kropp, känsla och kognition i akademin, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2019 : 7-7
Wallman, Andy; Gustafsson, Maria; Helgesson, Elisabeth; et al.
International Journal of Clinical Pharmacy, Springer 2019, Vol. 41, (4) : 903-912
Wamil, Natacha; Mattsson, Sofia; Gustafsson, Maria
Research in Social and Administrative Pharmacy, Elsevier 2018, Vol. 14, (7) : 700-704
Gustafsson, Maria; Mattsson, Sofia; Wallman, Andy; et al.
Currents in pharmacy teaching and learning, Elsevier 2018, Vol. 10, (8) : 1004-1012
Mattsson, Sofia; Gustafsson, Maria; Svahn, Sofia; et al.
BMC Health Services Research, BioMed Central 2018, Vol. 18
Vinterflod, Charlotta; Gustafsson, Maria; Mattsson, Sofia; et al.
Marine Drugs, MDPI 2017, Vol. 15, (3)
Andersen, Toril; Mishchenko, Ekaterina; Flaten, Gøril Eide; et al.
Pharmacy, Vol. 5, (3)
Gustafsson, Maria; Mattsson, Sofia; Gallego, Gisselle
British Journal of Clinical Pharmacology, Vol. 82, (4) : 932-942
Gabrielsson, Linda; Mattsson, Sofia; Fowler, Christopher J.
Journal of Drug Delivery Science and Technology, Vol. 34 : 51-59
Hagen, Eirik; Sandberg Loding, Fredrik; Mattsson, Sofia; et al.
American Journal of Pharmaceutical Education, Vol. 80, (5)
Mattsson, Sofia; Sjöström, Hans-Erik; Englund, Claire
Marine Drugs, MDPI 2015, Vol. 13, (1) : 222-236
Andersen, Toril; Bleher, Stefan; Flaten, Goril Eide; et al.
Pharmaceutics, M D P I AG 2013, Vol. 5, (3) : 445-456
Andersen, Toril; Vanić, Zeljka; Flaten, Gøril Eide; et al.
Pharmaceutical development and technology (Print), Informa Healthcare 2013, Vol. 18, (6) : 1366-1371
Bredenberg, Susanne; Dahlgren, Anna; Mattsson, Sofia
NGL 2012 Next Generation Learning Conference Falun: Book of Abstracts
Mattsson, Sofia; Sjöström, Hans-Erik; Lampe Persson, Jonas; et al.

Jag undervisar inom farmaciprogrammen dvs receptarieprogrammet, apotekarprogrammet och masterprogrammet i farmaci. För närvarande är jag kursansvarig för följande kurser: Extemporetillverkning av läkemedel 7,5 hp, Läkemedelsformulering 7 hp och Kliniska prövningar och läkemedelsutveckling 7,5 hp. Jag handleder och examinerar examensarbeten på både kandidatnivå och masternivå. Jag är också studierektor inom ämnet farmaci vid institutionen.

2017 utnämndes jag till meriterad lärare och 2018 till excellent lärare i universitetets pedagogiska meriteringssystem.