Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 20 januari 2021)

printicon
Personalbild Sophia Hernandez

Sophia Hernandez

Jag utvecklar verktyg för att studera viktiga gener i Plasmodium-parasiten.

Kontakt

E-post

Verksam vid

Anknytning
Plats
6K och 6L, Sjukhusområdet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Malaria är en sjukdom orsakad av Plasmodium-parasiter som oproportionerligt drabbar utvecklingsländer i världen. Det är den största mördaren bland alla parasiter och dödar tusentals människor per år. Det finns fortfarande mycket vi inte vet om parasitens biologi, och detta är en av anledningarna till att det har varit svårt att utrota sjukdomen. Konventionella metoder för att studera geners funktion innebär att man tar bort genen och tittar på effekten på parasiten. Det har dock varit svårt att avslöja och studera essentiella gener med detta tillvägagångssätt, eftersom parasiten dör vid avlägsnande av en essentiell gen.

Jag forskar om detta problem genom att utveckla verktyg för att studera dessa livsviktiga gener, för att försöka få en bättre förståelse för parasitens biologi och ta fram kunskap som är användbar för utvecklingen av sätt att bekämpa parasiten, såsom behandling och vaccindesign.

Forskargrupper

Gruppmedlem