"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Stefan Berglund

Pedagogisk meritering: Excellent lärare

Verksam vid

Anknytning
Plats
X, Håken Gullessons väg 20, Teknikhuset, TEK.D.410 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Introduktion till medieteknik, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 107-119
Mejtoft, Thomas; Berglund, Stefan
The 16th International CDIO Conference: Proceedings – Full Papers. Volume 2(2), Gothenburg: Chalmers University of Technology/CDIO Initiative 2020 : 196-205
Mejtoft, Thomas; Cripps, Helen; Berglund, Stefan; et al.
Universitetspedagogiska konferensen 2019: helhetssyn på undervisning – kropp, känsla och kognition i akademin, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2019 : 43-44
Mejtoft, Thomas; Berglund, Stefan; Helen, Cripps
32nd Bled eConference: Humanizing Technology for a Sustainable Society: Conference Proceedings, Maribor, Slovenia: University of Maribor Press 2019 : 1099-1107
Mejtoft, Thomas; Cripps, Helen; Berglund, Stefan; et al.
7:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Luleå tekniska universitet, Sverige, 27-28 november, 2019
Mejtoft, Thomas; Helen, Cripps; Berglund, Stefan
Universitetspedagogiska konferensen 2015: gränslös kunskap, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2015 : 12-14
Berglund, Stefan; Mejtoft, Sara
Uppsala universitet 2015
Kvarnbrink, Per; Berglund, Stefan
5:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar: Proceedings, Uppsala: Uppsala universitet 2015 : 67-70
Mejtoft, Sara; Berglund, Stefan
Proceedings of the 11th International CDIO Conference, Chengdu, China, June 8-11 2015
Mejtoft, Sara; Berglund, Stefan
NU2014 Abstracts : 102-102
Mejtoft, Sara; Berglund, Stefan
Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar : 85-88
Byström, Stig; Berglund, Stefan

Forskargrupper

Gruppmedlem