"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Stéphane Verger

Mekanik och dynamik för cell-celladhesion i växter

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för fysiologisk botanik Enhet: Umeå Plant Science Centre - UmU, Umeå Plant Science Centre - SLU
Plats
Fysiologihuset, Byggnad L, Artedigränd 7, Fysiologisk botanik, UPSC Umeå universitet, 901 87 Umeå

Cell-celladhesion är en av de mest grundläggande egenskaperna hos flercelliga organismer. Vi studerar mekanismerna involverade i cell-celladhesion i både Arabidopsis och Poplar med hjälp av nya och tvärvetenskapliga metoder, inklusive biofysiska verktyg, konfokalmikroskopi och beräkningsmodellering.

För mer detaljerad information:

www.upsc.se/stephane_verger

BMC Biology, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 21, (1)
Demes, Elsa; Verger, Stéphane