"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-02-22 Uppdaterad: 2023-03-20, 10:53

IceLab lanserar Lunch Pitches på nytt efter två års uppehåll

NYHET IceLab återlanserar Lunch Pitches tisdag den 1 mars med två presentationer av Merve Yesilbas och Signe Lundqvist om vatten på Mars och molekylers rörelser.

Text: Gabrielle Beans

Integrated Science Lab, IceLab, lanserade Lunch Pitches 2015, med målet att hjälpa forskare i Umeå att korsa disciplinära gränser och skapa förutsättningar för att oväntade samarbeten och forskningsinriktningar ska uppstå. Oavsett om ett konkret resultat uppstår av en pitch eller inte, är tidigare pitchare överens om att det gav dem chansen att dela med sig av sin forskning till en bredare publik.

Judith Sarneel, forskare på Institutionen för ekologi, mijö och geovetenskap vid Umeå universitet, presenterade en pitch 2019 som rörde hennes forskning om nedbrytning av tepåsar. När hon tänker tillbaka på sin pitch säger hon:

– Jag tror att den har inspirerat människor och varit ett trevligt tillfälle att dela med sig av mitt arbete till en bred publik.

För Niclas Kaiser, klinisk psykolog och docent i psykologi på Psykologiska institutionen vid Umeå universitet, har det skett mer konkreta resultat sedan hans pitch från februari 2020 om två system som blir ett.

– Det var fantastiskt! Det var viktigt att få erfarenhet av att nå ut till personer med andra kompetenser än mina egna. Och, viktigast av allt, att hitta gemensamma frågor som är viktiga för båda. Att komma bort från den vanliga situationen där Math/AI-folket hjälper andra med sina metoder. Konkret ledde lunchpitchen till AI-såddpengar och ansökningar för Kempe PostDocs och Vetenskapsrået, säger han.

Niclas Kaiser och Eric Libby, docent på Institutionen för matematik och matematisk statistik vid Umeå universitet och IceLab-medlem, var medhandledare för masterstudenten Cordelia Horns under förra året i det projekt som han presenterade, och de fick AI-såddpengar för att utveckla idén vidare med en arbetsgrupp.

Pandemisk paus

Den första lunchpitchen hölls den 14 november 2015 med fysiker Martin Rosvall som talade på temat "Hur kommer vi på och genomför forskningsidéer som bryter gränser?" tätt följt av Karolina Broman, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, under rubriken "Forskare som förebilder – studenters intresse för och idéer om forskning och forskare". Sedan dess har Lunch Pitches ägt rum varje år, tills de avbröts av pandemin.

Det återstod två sessioner av IceLab Lunch Pitches i mars 2020 när pandemin började och alla ombads arbeta hemifrån. Sedan dess har IceLab hållit två pitch-evenemang online, men har inte försökt återskapa Lunch Pitch-upplevelsen online.

Varför inte? Kanske hänger det på smörgåsarna, eller de enkla, fria diskussionerna mellan pitchare och publik under fysiska Lunch Pitches.

– De flesta människor äter lunch. Det är inte så svårt att övertyga någon om att äta en gratis lunch medan man lyssnar på ett par personer som pratar om något som de tycker är intressant och som öppet ber om dina synpunkter. Det bidrar till att locka till sig en varierad grupp människor som kanske bara har dykt upp med ett tillfälligt intresse, och som sedan blir intresserade av att följa upp med pitcharen för att prata om det de just lyssnat till. Försök att få det att hända på nätet, det är helt enkelt inte samma sak, säger Gabrielle Beans, samordnare för IceLab Lunch Pitch.

Stéphane Verger, biträdande universitetslektor på Umeå Plant Science Centre och nyansluten medlem av IceLab, presenterade en Lunch Pitch i februari 2020 om de fysiska krafter som håller ihop cellerna eller pressar dem isär. För honom är de informella diskussionerna med publik som går över till ett hörn av rummet för att prata med en pitchare en mycket uppskattad aspekt av Lunch Pitches.

– Det mest intressanta var den informella diskussionen efteråt med människor som ställde följdfrågor. Det var ett utmärkt tillfälle att träffa människor som jag tror att jag inte lätt skulle ha träffat annars och ett par av dem med vilka jag lätt skulle kunna tänka mig att inleda ett samarbete med i framtiden om möjligheten skulle infinna sig, säger Stéphane Verger.  

Nu är det äntligen dags för pitcherna igen, med lunchmackor och goda samtal garanterade.

Lunchpitcherna inleds tisdagen den 1 mars med Merve Yesilbas och Signe Lundqvist som talar om vatten på Mars och molekylers rörelser. Registrering krävs om du vill ha en macka.

Vad sägs om att hålla en pitch själv? Kontakta Gabrielle Beans för att anmäla dig till ett framtida datum, och följ Stephane Vergers råd om hur du förbereder dig:

– Det här är en mycket trevlig upplevelse. Det tar inte så mycket tid att förbereda sig eftersom det är en kort presentation och meningen är att ge en översikt som är tillgänglig för en bred publik. Det är lite som att förklara sin forskning och det vetenskapliga problemet för sin farmor.

Lunch Pitch 1 2022

Var: KBC i Glasburen 

När: Tisdag 1 mars, kl.12.00

Pitch 1: Merve Yesilbas, biträdande universitetslektor på Kemiska institutionen: Att följa vattnet på Mars: Är det bara en kall öken eller en beboelig miljö?

Pitch 2: Signe Lundqvist, doktorand på Institutionen för matematik och matematisk statistik: Kan vi använda kombinatorik för att förutsäga molekylers rörelser?

Registrering:

Registrera dig senast kl. 10.00 den 28 februari för att reservera din gratis lunch (smörgås, dryck och en liten sötsak). 

IceLab Lunch Pitches stöds av Kemiskt biologiskt centrum, KBC.