"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Susanne Vikström

Jag är utbildningsledare och ställföreträdande kanslichef vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Jag är handläggare i fakultetsnämnden och fakultetens utbildningskommitté.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Utbildningsledare vid Kansliet för teknik och naturvetenskap Roll: Biträdande kanslichef
Plats
Förvaltningshuset, plan 6, Universitetstorget 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är utbildningsledare och ställföreträdande kanslichef vid den Tekniska-naturvetenskapliga fakulteten.
I min roll som utbildningsledare ansvarar jag för och samordnar utbildningsfrågor för utbildning på grundnivå, avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Jag är handläggare i utbildningskommitté. Som utbildningsledare är jag både ett administrativt och ett strategiskt stöd till institutioner, fakultetsledning och fakultetsnämnden. Jag är handläggare av utbildningsfrågor vid följande institutioner: Ekologi, miljö och geovetenskap, Fysiologisk botanik, Kemi, Matematik och matematisk statistik, Molekylärbiologi och Naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

I min roll som ställföreträdande kanslichef ansvarar jag för fakultetsnämndens möten, samordnar och ansvarar för rekryterings- och internationaliseringsgruppen, handläggning av remisser samt bistår med stöd till kanslichef.

I egenskap av utbildningsledare ingår jag också i olika universitetsövergripande organ som antagningsrådet och den högskolepedagogiska nämnden.

Nätverk som jag deltar i:
DULRIK: Ett nationellt nätverk för universitet och högskolor med naturvetenskaplig forskning och utbildning.
REDIR: Ett nationellt nätverk för universitet och högskolor med både teknisk och naturvetenskaplig forskning och utbildning.

Bidrag från den 9:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Västerås: Mälardalens universitet 2023 : 173-182
Schedin, Staffan; Vikström, Susanne; Broman, Karolina
50th annual conference of the European society for engineering education: Proceedings : 1872-1877
Brink, Suzanne; Schedin, Staffan; Vikström, Susanne; et al.
Linking education and research: the results of an international Summer School, Stockholm: The Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education (STINT) 2019 : 11-33
Berglund, Per; Dannetun, Per; Chan, Wai Lee; et al.
Science, American Association for the Advancement of Science 2004, Vol. 305, (5683) : 519-522
Aspholm-Hurtig, Marina; Dailide, Giedrius; Lahmann, Martina; et al.
Bugaytsova, Jeanna; Chernov, Yevgen A; Gideonsson, Pär; et al.