Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Susanne Vikström

Susanne Vikström

Jag är utbildningsledare och ansvarar för utbildningsfrågor vid alla tre utbildningsnivåer. Jag är handläggare i fakultetens forskarutbildningskommitté och utbildningskommitté.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Utbildningsledare vid Kansliet för teknik och naturvetenskap Roll: Administratör
Plats
Förvaltningshuset, plan 6, Universitetstorget 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är utbildningsledare och ansvarar för och samordnar utbildningsfrågor för alla tre utbildningsnivåer vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Jag är handläggare i fakultetens forskarutbildningskommitté och utbildningskommitté. Som utbildningsledare är jag både ett administrativt och ett strategiskt stöd till institutioner, fakultetsledning och fakultetsnämnden.

I egenskap av utbildningsledare ingår jag också i olika universitetsövergripande organ som antagningsrådet, den högskolepedagogiska nämnden och det strategiska rådet för utbildning.

Nätverk som jag deltar i:
DULRIK: Ett nationellt nätverk för universitet och högskolor med naturvetenskaplig forskning och utbildning.
Forskarutbildningsnätverket: Ett nationellt nätverk för de lärosäten som har utbildning på forskarnivå.

Linking education and research: the results of an international Summer School, Stockholm: The Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education (STINT) 2019 : 11-33
Berglund, Per; Dannetun, Per; Chan, Wai Lee; et al.
Science, American Association for the Advancement of Science 2004, Vol. 305, (5683) : 519-522
Aspholm-Hurtig, Marina; Dailide, Giedrius; Lahmann, Martina; et al.
Bugaytsova, Jeanna; Chernov, Yevgen A; Gideonsson, Pär; et al.