Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Susanne Vikström

Susanne Vikström

Jag är utbildningsledare och ansvarar för utbildningsfrågor vid alla tre utbildningsnivåer. Jag är handläggare i fakultetens forskarutbildningskommitté och utbildningskommitté.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Utbildningsledare vid Kansliet för teknik och naturvetenskap Roll: Administratör
Plats
Förvaltningshuset, plan 6, Universitetstorget 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är utbildningsledare och ansvarar för och samordnar utbildningsfrågor för alla tre utbildningsnivåer vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Jag är handläggare i fakultetens forskarutbildningskommitté och utbildningskommitté. Som utbildningsledare är jag både ett administrativt och ett strategiskt stöd till institutioner, fakultetsledning och fakultetsnämnden.

I egenskap av utbildningsledare ingår jag också i olika universitetsövergripande organ som antagningsrådet, den högskolepedagogiska nämnden och det strategiska rådet för utbildning.

Nätverk som jag deltar i:
DULRIK: Ett nationellt nätverk för universitet och högskolor med naturvetenskaplig forskning och utbildning.
Forskarutbildningsnätverket: Ett nationellt nätverk för de lärosäten som har utbildning på forskarnivå.

Linking education and research: the results of an international Summer School, Stockholm: The Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education (STINT) 2019 : 11-33
Berglund, Per; Dannetun, Per; Chan, Wai Lee; et al.
Science, American Association for the Advancement of Science 2004, Vol. 305, (5683) : 519-522
Aspholm-Hurtig, Marina; Dailide, Giedrius; Lahmann, Martina; et al.
Bugaytsova, Jeanna; Chernov, Yevgen A; Gideonsson, Pär; et al.