"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Suvam Roy

Jag är en 'EC' postdoktor i Peter Linds grupp på Institutionen för molekylärbiologi. Min forskning handlar om matematisk modellering av mikrobiell genreglering och evolution.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som postdoktor till Institutionen för molekylärbiologi Enhet: Grupp Peter Lind
Plats
6K och 6L, Sjukhusområdet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är postdoktor på Institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet och arbetar i Peter Lind lab och Eric Libby lab. Jag har en masterexamen i fysik från University of Calcutta. Jag tog sedan en doktorsexamen i matematisk evolutionsbiologi hos Supratim Sengupta vid Indian Institute of Science Education and Research Kolkata, där jag visade en tänkbar väg för uppkomsten av primitiva celler på den prebiotiska jorden.

Nu arbetar jag som postdoktor med bakterieanpassningar i stressiga miljöer. Bakteriepopulationer som utsätts för stress kan ackumulera mutationer, vilket resulterar i möjlig anpassning till en fenotyp som kan motverka stressen. Sådana mutationer är dock huvudsakligen mutationer med förlust av funktion som kan sänka deras fitness. Därför är hur bakteriepopulationer upprätthåller sin grundläggande genreglering under stressiga förhållanden en avgörande fråga. I samarbete med Eric Libby och Peter Lind försöker jag hitta svar på denna fråga genom att utveckla matematiska modeller och genomföra datorsimuleringar från experimentella data.

Forskargrupper

Gruppmedlem