"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Tobias Inden

Tobias Inden

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Juridiska institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 4, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Konkurrensverkets uppdragsforskningsserie, 2018:3
Indén, Tobias; Lundberg, Johan
Umeå economic studies, 943
Granlund, David; Indén, Tobias; Lundberg, Johan; et al.
Sveriges KommunalJuridiska Förening 100 år: Festskrift, Uppsala: Iustus 2015 : 123-140
Indén, Tobias
Konkurrensverkets uppdragsforskningsrapport, 2014:8
Indén, Tobias; Lindström, Hanna; Lundberg, Sofia
European Procurement and Public Private Partnership Law Review, Berlin: 2012, (4) : 258-267
Indén, Tobias; Naundrup Olesen, Karsten
DJØF forlag 2012
Indén, Tobias; Olesen, Karsten Naundrup
Lund: Studentlitteratur 2011
Bergman, Mats; Indén, Tobias; Lundberg, Sofia; et al.
European public private partnership law review, Berlin: 2011, Vol. 6, (4) : 231-233
Indén, Tobias
EPPPL - European Procurement & Public Private Partnership, Berlin: Lexxion 2011, Vol. 6, (3) : 130-136
Indén, Tobias
Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2011, Köpenhamn: DJØF forlag 2011 : 55-73
Indén, Tobias; Olesen, Karsten Naundrup
Förvaltningsrättslig Tidskrift, Stockholm: utges av en för ändamålet bildad förening 2011, (1) : 113-130
Lundberg, Sofia; Indén, Tobias
Uppsala: Iustus Förlag AB 2010
Indén, Tobias
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 22
Madell, Tom; Indén, Tobias
Förvaltningsrättslig Tidskrift, Visby: Eddy 2009 : 131-149
Indén, Tobias
Västebottens-Kuriren, Umeå: Västebottens-Kuriren 2009, Vol. 26/10
Indén, Tobias
Anbudsjournalen, Vol. 15, (31-33) : 3-
Indén, Tobias; Madell, Tom; Sundstrand, Andrea
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 19
Indén, Tobias
Svensk rätt i EU: en antologi, Iustus, Uppsala 2007 : 61-80
Inden, Tobias
Samspelet mellan offentlig rätt och privaträtt: de grundläggande fri- och rättigheterna, Tampereen yliopiston oikeustieteiden laitos, Tammerfors 2005 : -
Inden, Tobias
Förvaltningsrättslig Tidskrift : 47-57
Inden, Tobias
Juridisk Tidskrift, Vol. 14 (2002/2003) : 34-56
Inden, Tobias; Madell, Tom
Kommunaktuellt, (35)
Inden, Tobias