"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Tobias Inden

Vetenskaplig meritering: Docent

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Juridiska institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 4, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Konkurrensverkets uppdragsforskningsserie, 2018:3
Indén, Tobias; Lundberg, Johan
Umeå economic studies, 943
Granlund, David; Indén, Tobias; Lundberg, Johan; et al.
Sveriges KommunalJuridiska Förening 100 år: Festskrift, Uppsala: Iustus 2015 : 123-140
Indén, Tobias
Konkurrensverkets uppdragsforskningsrapport, 2014:8
Indén, Tobias; Lindström, Hanna; Lundberg, Sofia
European Procurement and Public Private Partnership Law Review, Berlin: 2012, (4) : 258-267
Indén, Tobias; Naundrup Olesen, Karsten
DJØF forlag 2012
Indén, Tobias; Olesen, Karsten Naundrup
Lund: 2011
Bergman, Mats; Indén, Tobias; Lundberg, Sofia; et al.
European public private partnership law review, Berlin: 2011, Vol. 6, (4) : 231-233
Indén, Tobias
EPPPL - European Procurement & Public Private Partnership, Berlin: Lexxion 2011, Vol. 6, (3) : 130-136
Indén, Tobias
Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2011, Köpenhamn: DJØF forlag 2011 : 55-73
Indén, Tobias; Olesen, Karsten Naundrup
Förvaltningsrättslig Tidskrift, Stockholm: utges av en för ändamålet bildad förening 2011, (1) : 113-130
Lundberg, Sofia; Indén, Tobias
Uppsala: Iustus Förlag AB 2010
Indén, Tobias
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 22
Madell, Tom; Indén, Tobias
Förvaltningsrättslig Tidskrift, Visby: Eddy 2009 : 131-149
Indén, Tobias
Västebottens-Kuriren, Umeå: Västebottens-Kuriren 2009, Vol. 26/10
Indén, Tobias
Anbudsjournalen, Vol. 15, (31-33) : 3-
Indén, Tobias; Madell, Tom; Sundstrand, Andrea
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 19
Indén, Tobias
Svensk rätt i EU: en antologi, Iustus, Uppsala 2007 : 61-80
Inden, Tobias
Samspelet mellan offentlig rätt och privaträtt: de grundläggande fri- och rättigheterna, Tampereen yliopiston oikeustieteiden laitos, Tammerfors 2005 : -
Inden, Tobias
Förvaltningsrättslig Tidskrift : 47-57
Inden, Tobias
Juridisk Tidskrift, Vol. 14 (2002/2003) : 34-56
Inden, Tobias; Madell, Tom
Kommunaktuellt, (35)
Inden, Tobias