Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 18 januari 2021)

printicon
Personalbild Tobias Inden

Tobias Inden

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Juridiska institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 4, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå
2017
Umeå economic studies, 943
Granlund, David; Indén, Tobias; Lundberg, Johan; et al.
2015
Sveriges KommunalJuridiska Förening 100 år: Festskrift, Uppsala: Iustus 2015 : 123-140
Indén, Tobias
2014
Konkurrensverkets uppdragsforskningsrapport, 2014:8
Indén, Tobias; Lindström, Hanna; Lundberg, Sofia
2012
European Procurement and Public Private Partnership Law Review, Berlin: 2012, (4) : 258-267
Indén, Tobias; Naundrup Olesen, Karsten
2012
DJØF forlag 2012
Indén, Tobias; Olesen, Karsten Naundrup
2011
Lund: Studentlitteratur 2011
Bergman, Mats; Indén, Tobias; Lundberg, Sofia; et al.
2011
European public private partnership law review, Berlin: 2011, Vol. 6, (4) : 231-233
Indén, Tobias
2011
EPPPL - European Procurement & Public Private Partnership, Berlin: Lexxion 2011, Vol. 6, (3) : 130-136
Indén, Tobias
2011
Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2011, Köpenhamn: DJØF forlag 2011 : 55-73
Indén, Tobias; Olesen, Karsten Naundrup
2011
Förvaltningsrättslig Tidskrift, Stockholm: utges av en för ändamålet bildad förening 2011, (1) : 113-130
Lundberg, Sofia; Indén, Tobias
2010
Uppsala: Iustus Förlag AB 2010
Indén, Tobias
2010
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 22
Madell, Tom; Indén, Tobias
2009
Förvaltningsrättslig Tidskrift, Visby: Eddy 2009 : 131-149
Indén, Tobias
2009
Västebottens-Kuriren, Umeå: Västebottens-Kuriren 2009, Vol. 26/10
Indén, Tobias
2009
Anbudsjournalen, Vol. 15, (31-33) : 3-
Indén, Tobias; Madell, Tom; Sundstrand, Andrea
2008
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 19
Indén, Tobias
2007
Svensk rätt i EU: en antologi, Iustus, Uppsala 2007 : 61-80
Inden, Tobias
2005
Samspelet mellan offentlig rätt och privaträtt: de grundläggande fri- och rättigheterna, Tampereen yliopiston oikeustieteiden laitos, Tammerfors 2005 : -
Inden, Tobias
2003
Förvaltningsrättslig Tidskrift : 47-57
Inden, Tobias
2002
Juridisk Tidskrift, Vol. 14 (2002/2003) : 34-56
Inden, Tobias; Madell, Tom
2001
Kommunaktuellt, (35)
Inden, Tobias