Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

Samspelet mellan privaträtt och offentlig rätt

Inom temat samlas forskning inom ramen för flera olika projekt och omfattar ämnen inom de delar av rättssystemet som vanligen brukar delas in i civilrätt, förvaltningsrätt, konstitutionell rätt, EU-rätt, konkurrensrätt, näringsrätt, processrätt och hälso- och sjukvårdsrätt.

Den offentliga verksamheten är i dag mångfacetterad och civil- och näringsrättsliga regler har – bl.a. genom globala trender som avregleringar, privatiseringar och bruket av marknadsrättsliga instrument, principer och begrepp – fått ett stort inflytande. Samtidigt har välfärdsstatliga utgångspunkter under lång tid påverkat utformningen av civilrättsliga regler och tolkningen av olika marknadsrättsliga principer. Detta har lett till en sammanflätning av den offentliga och den privata sektorn, med stundtals svåröverblickbara juridiska konsekvenser ur såväl ett nationellt som ett europeiskt perspektiv.

Den forskning som idag bedrivs inom ramen för temat omfattar ämnen inom de delar av rättssystemet som vanligen brukar delas in i civilrätt, förvaltningsrätt, konstitutionell rätt, EU-rätt, konkurrensrätt, näringsrätt, processrätt, hälso- och sjukvårdsrätt

Forskningsledare

Tobias Inden
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 77 12
Girjasdomen – ny pusselbit till forskningen
Girjasdomen – ny pusselbit till forskningen

"Girjasdomen får jättestor betydelse för mitt jobb som forskare", säger Malin Brännström.