"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Tobias Wikman

Tobias Wikman

Jag leder Umeå Universitets Pilotprojekt inom H2020 Auroral Project. I piloten utvecklar vi en energirådgivningsapplikation för villaägare.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
X, Håken Gullessons väg 20, Teknikhuset Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag har en Civilingenjörsexamen inom energiteknik, specialiserad mot energieffektiviering av byggnader. Mitt examensarbete gjorde jag inom HotBox-forskning, där jag genomförde en osäkerhetsanalys av HotBox-uppställningar i Steady State. Jag har även gjort en litteraturstudie inom forskningsområdet Livscykelanalys av Byggnader.