"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tomas Skotare

Jag är systemutvecklare på Humlab, och är involverad i projekt bland annat med fokus på säker forskningsdatahantering och analys av forskningsdata.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Systemutvecklare vid Humlab
Plats
Samhällsvetarhuset, Humlab är beläget under UB Umeå universitet, 901 87 Umeå

De projekt jag är involverad inkluderar bland annat Visible Speech, en helhetslösning för att arbeta med och hantera känslig språkdata, Forskningsprojektet Välfärdsstaten analyserad (WeStAc), ett projekt för digitalisering och textanalys av exempelvis riksdagsprotokoll men även med Dataakuten, Humlabs öppna hjälpfunktion för analys av forskningsdata ämnad för doktorander och forskare vid Humanistiska fakulteten.

Jag är även med i Humanistiska fakultetens styrgrupp för forskningsdatahantering (HumData) men även med i referensgruppen för Universitetsgemensamt projekt för forskningsdatahantering.

Journal of Scandinavian Cinema, Intellect Ltd. 2022, Vol. 12, (3) : 225-247
Eriksson, Maria; Skotare, Tomas; Snickars, Pelle
Biotechnology for Biofuels, BioMed Central 2021, Vol. 14, (1)
Gandla, Madhavi Latha; Mähler, Niklas; Escamez, Sacha; et al.
Journal of Chemometrics, John Wiley & Sons 2020, Vol. 34, (1)
Sjögren, Rickard; Stridh, Kjell; Skotare, Tomas; et al.
Journal of Chemometrics, John Wiley & Sons 2020, Vol. 34, (1)
Skotare, Tomas; Sjögren, Rickard; Surowiec, Izabella; et al.
Metabolites, MDPI 2020, Vol. 10, (7)
Torell, Frida; Skotare, Tomas; Trygg, Johan
Analytical Chemistry, Washington: American Chemical Society (ACS) 2019, Vol. 91, (5) : 3516-3524
Skotare, Tomas; Nilsson, David; Xiong, Shaojun; et al.
Faraday discussions, Cambridge: Royal Society of Chemistry 2019, Vol. 218 : 268-283
Surowiec, Izabella; Skotare, Tomas; Sjögren, Rickard; et al.
BMC Genomics, Springer Publishing Company 2018, Vol. 19
Obudulu, Ogonna; Mähler, Niklas; Skotare, Tomas; et al.
Analytical Chemistry, AMER CHEMICAL SOC 2018, Vol. 90, (22) : 13400-13408
Reinke, Stacey N.; Galindo-Prieto, Beatriz; Skotare, Tomas; et al.