Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Ulf Vannebäck

Ulf Vannebäck

Anknytning

Universitetsadjunkt vid Juridiska institutionen Roll: Biträdande prefekt

E-post

ulf.vanneback@umu.se

Telefon

090-786 93 82

Plats

Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag kombinerar undervisning inriktad mot fastighetsrätt med en doktorandtjänst. Mitt doktorandprojekt är inriktat på markexploatering, upphandling och statsstöd och är finansierat av Konkurrensverket.

 • Presentation

  Jur. kand Umeå 1996 och därefter notarietjänst följt av två år som kronofogde. Undervisat vid juridiska institutionen från 2000. Mellan 2003 och 2006 verksam som projektledare och rådgivare i ett Sida-finansierat projekt vid National University of Laos och även därefter involverad i vissa av institutionens internationella projekt. Förrättningslantmätare 2011-2012. Från våren 2014 doktorand.

  Jag undervisar till 50 % med huvudsaklig inriktning på fastighetsrätt på juristprogrammet och på magisterprogrammet med inriktning mot mark- och miljörätt.

  Jag är sedan våren 2014 verksam som doktorand på 50 % i projektet "Upphandling, marknad och markexploatering" finansierat av Konkurrensverket. Projektets utgångspunkt är att tillämpliga statsstödsregler och upphandlingsregler är tänkta att tillgodose andra intressen än de mer fastighetsrättsliga regelverk som samtidigt är relevanta i större markexploateringsprojekt. Huvudsyftet är att analysera vilka juridiska frågor dessa olika intressen och utgångspunkter aktualiserar och hur dessa påverkar markexploateringsprojekt. Projektet är planerat att avslutas under våren 2019.

  Fäll ihop
 • Senaste publikationer

  2019
  Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 40
  Vannebäck, Ulf
  2017
  Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2017 : 71-77
  Brännström, Malin; Vannebäck, Ulf
  2013
  Lärande för juridikens praktik: 20 år med PBL vid juridiska institutionen, Umeå universitet, Juridiska institutionen, Umeå universitet 2013 : 109-120
  Vannebäck, Ulf
  2006
  Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 2006:14
  Boström, Viola; Häggqvist, Erik; Landström, Lena; et al.