"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ulf Vannebäck

Prefekt på juridiska institutionen, forskar om koncessioner och undervisar i fastighetsrätt.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Juridiska institutionen Roll: Prefekt
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jur. kand Umeå 1996 och därefter notarietjänst följt av två år som kronofogde. Undervisat vid juridiska institutionen från 2000. Mellan 2003 och 2006 verksam som projektledare och rådgivare i ett Sida-finansierat projekt vid National University of Laos och även därefter involverad i vissa av institutionens internationella projekt. Förrättningslantmätare 2011-2012. Doktorand mellan 2014 och 2019. Disputerade 2019 med avhandlingen "Rätten, marknaden och marken - Statsstöd och upphandling vid markexploatering". Från 2020 prefekt på juridiska institutionen.

Min forskning finansieras av Konkurrensverket inom ramen för projektet "Koncessioner i allmänhetens tjänst – statsstödrättsliga och upphandlingsrättsliga utmaningar". Projektets utgångspunkt är att stat, landsting och kommuner ska tillgodose en mängd gemensamma behov som vanligtvis finansieras med skattemedel. En alternativ finansieringsform kan vara att använda koncession där den ekonomiska kompensationen till koncessionshavaren kommer antingen direkt från tredje man som använder koncessionsföremålet eller från både tredje man och från upphandlande myndighet.

I projektet ska jag, med utgångspunkt i regler om statsstöd och upphandling, identifiera och analysera rättsliga konflikter och problem som aktualiseras vid användandet av koncessioner. Frågor att utreda blir bland annat vad som ryms under själva koncessionsbegreppet, koncessioner i förhållande till allmänt intresse och principerna om den marknadsekonomiska aktören i statsstödsrätten, upphandlingsrättsliga aspekter på koncessionsavtalens löptid och avkastning, förändringar och kompletteringar av gällande avtal i förhållande till upphandlingsrätten och möjligheter till undantag från upphandlingsskyldigheten.

Min undervisning är huvudsakligen inriktad på fastighetsrätt och markexploatering på juristprogrammet och på magisterprogrammet med inriktning mot mark- och miljörätt.

 

Europarättslig tidskrift, Stockholm Law Faculty's Trust Fund for Publications 2023, (2023 2) : 277-294
Vannebäck, Ulf
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 40
Vannebäck, Ulf
Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2017 : 71-77
Brännström, Malin; Vannebäck, Ulf
Lärande för juridikens praktik: 20 år med PBL vid juridiska institutionen, Umeå universitet, Juridiska institutionen, Umeå universitet 2013 : 109-120
Vannebäck, Ulf
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 2006:14
Boström, Viola; Häggqvist, Erik; Landström, Lena; et al.