Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Ulf Vannebäck

Ulf Vannebäck

Anknytning

Universitetsadjunkt vid Juridiska institutionen Roll: Biträdande prefekt

E-post

ulf.vanneback@umu.se

Telefon

090-786 93 82

Plats

Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag har en kombinerad tjänst där 50 % utgör forskning 25 % undervisning och där jag är biträdande prefekt på 25 %. Min forskning är finansierad av Konkurrensverket och är inriktad på rättsliga konflikter och problem som aktualiseras vid användandet av koncessioner. I undervisningen ligger mitt fokus på fastighetsrätt på såväl juristprogrammet som på magisterprogrammet med inriktning mot mark och miljörätt.

 • Presentation

  Jur. kand Umeå 1996 och därefter notarietjänst följt av två år som kronofogde. Undervisat vid juridiska institutionen från 2000. Mellan 2003 och 2006 verksam som projektledare och rådgivare i ett Sida-finansierat projekt vid National University of Laos och även därefter involverad i vissa av institutionens internationella projekt. Förrättningslantmätare 2011-2012. Doktorand mellan 2014 och 2019. Disputerade i juni 2019 med avhandlingen "Rätten, marknaden och marken - Statsstöd och upphandling vid markexploatering". Från 2019 biträdande prefekt på 25 %.

  Från hösten 2019 forskar jag till 50 % i projektet "Koncessioner i allmänhetens tjänst – statsstödrättsliga och upphandlingsrättsliga utmaningar" som finansieras av Konkurrensverket under tre år. Projektets utgångspunkt är att stat, landsting och kommuner ska tillgodose en mängd gemensamma behov som vanligtvis finansieras med skattemedel. En alternativ finansieringsform kan vara att använda koncession där den ekonomiska kompensationen till koncessionshavaren kommer antingen direkt från tredje man som använder koncessionsföremålet eller från både tredje man och från upphandlande myndighet.

  I projektet ska jag, med utgångspunkt i regler om statsstöd och upphandling, identifiera och analysera rättsliga konflikter och problem som aktualiseras vid användandet av koncessioner. Frågor att utreda blir bland annat vad som ryms under själva koncessionsbegreppet, koncessioner i förhållande till allmänt intresse och principerna om den marknadsekonomiska aktören i statsstödsrätten, upphandlingsrättsliga aspekter på koncessionsavtalens löptid och avkastning, förändringar och kompletteringar av gällande avtal i förhållande till upphandlingsrätten och möjligheter till undantag från upphandlingsskyldigheten.

  Min undervisning utgör 25 % av min tjänst och är huvudsakligen inriktad på fastighetsrätt på juristprogrammet och på magisterprogrammet med inriktning mot mark- och miljörätt.

   

  Fäll ihop
 • Senaste publikationer

  2019
  Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 40
  Vannebäck, Ulf
  2017
  Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2017 : 71-77
  Brännström, Malin; Vannebäck, Ulf
  2013
  Lärande för juridikens praktik: 20 år med PBL vid juridiska institutionen, Umeå universitet, Juridiska institutionen, Umeå universitet 2013 : 109-120
  Vannebäck, Ulf
  2006
  Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 2006:14
  Boström, Viola; Häggqvist, Erik; Landström, Lena; et al.