Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 januari 2021)

printicon
Personalbild Urban Johansson Kostenniemi

Urban Johansson Kostenniemi

Urban är disputerad inom ämnet pediatrik, ST-läkare i Infektionssjukdomar och undervisar inom Katastrofmedicin vid programmet för Internationell Kris- och Konflikthantering

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som läkare till Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Pediatrik
Plats
Umeå universitet, Klinisk vetenskap, 901 85 Umeå

Det som framförallt utmärker mig är mitt intresse att ständigt utvecklas och utveckla den verksamhet jag är engagerad i. Som disputerad och som kliniskt arbetande läkare ser fördelen med integrering av klinisk verksamhet, utveckling, forskning och undervisning.

Jag vill studera allvarliga infektioner och skyddseffekt av vaccin för att förstå hur dessa infektioner gör oss sjuka och hur vi kan skydda oss. Med den kunskapen kan vi bättre förebygga, upptäcka och förhoppningsvis också behandla allvarliga infektioner i framtiden.

2020
Umeå University medical dissertations, 2097
Johansson Kostenniemi, Urban
2020
The Pediatric Infectious Disease Journal, Wolters Kluwer 2020, Vol. 40, (1) : 26-31
Johansson Kostenniemi, Urban; Bazan, Aleksander; Karlsson, Linda; et al.
2020
Neurocritical Care, Springer 2020, Vol. 32, (2) : 586-595
Johansson Kostenniemi, Urban; Karlsson, Linda; Silfverdal, Sven-Arne; et al.
2019
Acta Paediatrica, Vol. 108, (10) : 1871-1878
Johansson Kostenniemi, Urban; David, Norman; Sellin, Mats; et al.
2018
Acta Paediatrica, Wiley-Blackwell 2018, Vol. 107, (9) : 1601-1609
Johansson Kostenniemi, Urban; Palm, Jessica; Silfverdal, Sven Arne
2015
Acta Paediatrica, Vol. 104, (11) : 1117-1124
Johansson Kostenniemi, Urban; Norman, David; Borgström, Malin; et al.

Jag är momentsansvarig lärare för Infektionssjukdomar och Epidemibekämpning inom Katastrofmedicin vid programmet för Internationell Kris- och Konflikthantering.