"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Urban Johansson Kostenniemi

Universitetslektor Infektionssjukdomar

Specialistläkare Infektion

Ansvarig lärare

Infektionssjukdomar och Epidemibekämpning, Internationell Kris- och Konflikthantering

Infektion T5, Läkarprogrammet

 

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som läkare till Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Pediatrik
Plats
Umeå universitet, Klinisk vetenskap, 901 85 Umeå
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för klinisk mikrobiologi
Plats
6F och 6M, Universitetssjukhuset by 6 o 24 Umeå universitet, 901 85 Umeå

Det som framförallt utmärker mig är mitt intresse att ständigt utvecklas och utveckla den verksamhet jag är engagerad i. Som disputerad och som kliniskt arbetande läkare ser fördelen med integrering av klinisk verksamhet, utveckling, forskning och undervisning.

Jag vill undersöka hur vi kan skydda oss mot allvarliga infektioner på individ- och samhällsnivå. Med den kunskapen kan vi bättre förebygga och bekämpa allvarliga smittsamma infektioner i framtiden.

JAMA Network Open, American Medical Association (AMA) 2024, Vol. 7, (1)
Mohanty, Salini; Johansson Kostenniemi, Urban; Silfverdal, Sven-Arne; et al.
Infectious Diseases, Taylor & Francis Group 2022, Vol. 54, (7) : 514-521
Johansson Kostenniemi, Urban; Silfverdal, Sven-Arne
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 11, (10)
Videholm, Samuel; Kostenniemi, Urban; Lind, Torbjörn; et al.
Umeå University medical dissertations, 2097
Johansson Kostenniemi, Urban
The Pediatric Infectious Disease Journal, Wolters Kluwer 2020, Vol. 40, (1) : 26-31
Johansson Kostenniemi, Urban; Bazan, Aleksander; Karlsson, Linda; et al.
Neurocritical Care, Springer 2020, Vol. 32, (2) : 586-595
Johansson Kostenniemi, Urban; Karlsson, Linda; Silfverdal, Sven-Arne; et al.
Universitetspedagogiska konferensen 2019: helhetssyn på undervisning - kropp, känsla och kognition i akademin, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2019 : 46-46
Johansson Kostenniemi, Urban
Acta Paediatrica, Vol. 108, (10) : 1871-1878
Johansson Kostenniemi, Urban; David, Norman; Sellin, Mats; et al.
Acta Paediatrica, Wiley-Blackwell 2018, Vol. 107, (9) : 1601-1609
Johansson Kostenniemi, Urban; Palm, Jessica; Silfverdal, Sven Arne
Acta Paediatrica, Vol. 104, (11) : 1117-1124
Johansson Kostenniemi, Urban; Norman, David; Borgström, Malin; et al.

Jag är ansvarig lärare för delkursen Infektionssjukdomar och Epidemibekämpning inom Katastrofmedicin vid programmet för Internationell Kris- och Konflikthantering, samt ansvarig lärare för delkursen Infektion (termin 5) på Läkarprogrammet.