Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Urban Johansson Kostenniemi

Urban Johansson Kostenniemi

Urban är disputerad inom ämnet pediatrik, ST-läkare i Infektionssjukdomar och undervisar inom Katastrofmedicin vid programmet för Internationell Kris- och Konflikthantering

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som läkare till Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Pediatrik
Plats
Umeå universitet, Klinisk vetenskap, 901 85 Umeå

Det som framförallt utmärker mig är mitt intresse att ständigt utvecklas och utveckla den verksamhet jag är engagerad i. Som disputerad och som kliniskt arbetande läkare ser fördelen med integrering av klinisk verksamhet, utveckling, forskning och undervisning.

Jag vill studera allvarliga infektioner och skyddseffekt av vaccin för att förstå hur dessa infektioner gör oss sjuka och hur vi kan skydda oss. Med den kunskapen kan vi bättre förebygga, upptäcka och förhoppningsvis också behandla allvarliga infektioner i framtiden.

BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 11, (10)
Videholm, Samuel; Kostenniemi, Urban; Lind, Torbjörn; et al.
Umeå University medical dissertations, 2097
Johansson Kostenniemi, Urban
The Pediatric Infectious Disease Journal, Wolters Kluwer 2020, Vol. 40, (1) : 26-31
Johansson Kostenniemi, Urban; Bazan, Aleksander; Karlsson, Linda; et al.
Neurocritical Care, Springer 2020, Vol. 32, (2) : 586-595
Johansson Kostenniemi, Urban; Karlsson, Linda; Silfverdal, Sven-Arne; et al.
Acta Paediatrica, Vol. 108, (10) : 1871-1878
Johansson Kostenniemi, Urban; David, Norman; Sellin, Mats; et al.
Acta Paediatrica, Wiley-Blackwell 2018, Vol. 107, (9) : 1601-1609
Johansson Kostenniemi, Urban; Palm, Jessica; Silfverdal, Sven Arne
Acta Paediatrica, Vol. 104, (11) : 1117-1124
Johansson Kostenniemi, Urban; Norman, David; Borgström, Malin; et al.

Jag är momentsansvarig lärare för Infektionssjukdomar och Epidemibekämpning inom Katastrofmedicin vid programmet för Internationell Kris- och Konflikthantering.