"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Verena Kohler

Med vår forskning vill vi förstå sambanden mellan åldrande och proteostas, med fokus på intracellulära kommunikationsvägar.

Kontakt

E-post
Plats
6K och 6L, Sjukhusområdet Umeå universitet, 901 87 Umeå
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för molekylärbiologi Enhet: Grupp Verena Kohler
Anknytning
Biträdande universitetslektor vid Institutionen för molekylärbiologi Enhet: Grupp Verena Kohler

Cellulär proteostas representerar en finjusterad jämvikt mellan proteinproduktion, underhåll och nedbrytning som är avgörande för cellens välbefinnande. I grunden upprätthålls denna balans av systemet för proteinkvalitetskontroll (PQC), som styrs av ett nätverk av chaperoner (det cellulära chaperomet). Det säkerställer korrekt proteinveckning och förhindrar ackumulering av felveckade proteiner, vilket skyddar cellens hälsa. När störningar i proteostasen överskrider PQC-systemets kapacitet leder det till toxiska proteinaggregat med icke-nativa konformationer. Långvarig eller kronisk stress kan rubba denna balans, vilket leder till att proteostasen bryts ned, cellulär toxicitet och i slutändan celldöd.
 
Åldrande är kopplat till uppbyggnaden av intracellulära skador, vilket försämrar det funktionella proteomet och resulterar i cellulär dysfunktion. När organismer åldras blir det allt svårare att bevara proteostasen, vilket spelar en roll i utvecklingen av sjukdomar som cancer och neurodegenerativa sjukdomar. Med tanke på att vår befolkning blir allt äldre, vilket sammanfaller med en kraftig ökning av åldersrelaterade sjukdomar som neurodegenerativa sjukdomar, är det absolut nödvändigt att avslöja förändringarna i det åldrande chaperomet, inklusive strukturen och sårbarheten hos organellära PQC-undersystem. Vi är övertygade om att dessa insikter kommer att utgöra grunden för framtida insatser inom translationell medicin.
 
Vi antar att ålder har en djupgående inverkan på olika aspekter av organellär PQC. Försämrad intracellulär kommunikation är ett kännetecken för åldrande, och vi förväntar oss att kommunikationsvägarna mellan suborganellär PQC kommer att störas med stigande ålder. Vår forskning fokuserar på molekylära detaljer som ligger bakom den åldersrelaterade minskningen av proteostas och intracellulär kommunikation med hjälp av high-throughput-metoder i jäst, och det är vårt slutliga mål att validera och översätta dessa resultat till högre eukaryota modellsystem.

 

Mer information: www.vkohler-lab.com

Nucleus, Taylor & Francis Group 2023, Vol. 14, (1)
Keuenhof, Katharina S.; Kohler, Verena; Broeskamp, Filomena; et al.
Molecular Cell, Cell Press 2023, Vol. 83, (19) : 3470-3484
Kohler, Andreas; Carlström, Andreas; Nolte, Hendrik; et al.
Frontiers in Molecular Biosciences, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 10
Kohler, Verena; Andréasson, Claes
Frontiers in Molecular Neuroscience, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 16
Kohler, Verena; Braun, Ralf J.; Kohler, Andreas
Acta Physiologica, John Wiley & Sons 2023, Vol. 238, (3)
Vazquez‐Calvo, Carmela; Kohler, Verena; Höög, Johanna L.; et al.
Nature Communications, Nature Publishing Group 2022, Vol. 13, (1)
Diessl, Jutta; Berndtsson, Jens; Broeskamp, Filomena; et al.
Frontiers in Molecular Biosciences, Vol. 9
Kroschwald, Sonja; Arunagiri, Anoop; Ventura, Salvador; et al.
Frontiers in Cell and Developmental Biology, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 10
Peselj, Carlotta; Ebrahimi, Mahsa; Broeskamp, Filomena; et al.
Contact, Sage Publications 2021, Vol. 4
Kohler, Verena; Büttner, Sabrina
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) 2021, Vol. 118, (30)
Panagaki, Dimitra; Croft, Jacob T.; Keuenhof, Katharina; et al.
Cell Reports, Cell Press 2021, Vol. 34, (3)
Tosal-Castano, Sergi; Peselj, Carlotta; Kohler, Verena; et al.
EMBO Reports, John Wiley & Sons 2020, Vol. 21, (12)
Berndtsson, Jens; Kohler, Andreas; Rathore, Sorbhi; et al.
Genetics, neurology, behavior, and diet in parkinson's disease: The neuroscience of parkinson's, volume 2, Academic Press 2020 : 123-138
Kohler, Andreas; Kohler, Verena; Büttner, Sabrina
Toxins, MDPI 2020, Vol. 12, (2)
Kohler, Andreas; Kohler, Verena; Khalifa, Shaden; et al.
Biological chemistry (Print), Walter de Gruyter 2020, Vol. 401, (11) : 1233-1248
Kohler, Verena; Andréasson, Claes
Cells, MDPI 2020, Vol. 9, (5) : 1184-1184
Kohler, Verena; Kohler, Andreas; Büttner, Sabrina
Antibiotic drug resistance, John Wiley & Sons 2019 : 141-165
Grohmann, Elisabeth; Kohler, Verena; Vaishampayan, Ankita
Frontiers in Microbiology, Frontiers Media S.A. 2019, Vol. 10
Kohler, Verena; Keller, Walter; Grohmann, Elisabeth
Antibacterial drug discovery to combat MDR: natural compounds, nanotechnology and novel synthetic sources, Springer Nature 2019 : 25-69
Kohler, Verena; Vaishampayan, Ankita; Grohmann, Elisabeth
Frontiers in Molecular Neuroscience, Frontiers Media S.A. 2018, Vol. 11
Kohler, Andreas; Kohler, Verena; Walter, Corvin; et al.
Nucleic Acids Research, Oxford University Press 2018, Vol. 46, (17) : 9201-9219
Kohler, Verena; Goessweiner-Mohr, Nikolaus; Kohler, Andreas; et al.
Molecular Microbiology, John Wiley & Sons 2018, Vol. 109, (3) : 263-267
Kohler, Verena; Keller, Walter; Grohmann, Elisabeth
Plasmid, Elsevier 2018, Vol. 99 : 11-21
Kohler, Verena; Vaishampayan, Ankita; Grohmann, Elisabeth
Frontiers in Molecular Neuroscience, Frontiers Media S.A. 2017, Vol. 10
Kohler, Andreas; Habernig, Lukas; Kohler, Verena; et al.
Neural Regeneration Research, Wolters Kluwer 2017, Vol. 12, (11) : 1776-1776
Kohler, Andreas; Kohler, Verena; Büttner, Sabrina
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2016, Vol. 6, (1)
Fercher, Christian; Probst, Ines; Kohler, Verena; et al.
Cell and Tissue Research, Springer 2016, Vol. 367, (1) : 125-140
Kohler, Andreas; Kohler, Verena; Diessl, Jutta; et al.

Forskargrupper

Forskningsledare
Verena Kohler lab