"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Andreas Kohler

Verena Kohler lab

Forskargrupp Implikationer av åldrande och sjukdom på cellulär proteinkvalitetskontroll

Cellulär proteostas är den intrikata, finjusterade balansen mellan proteinsyntes, underhåll och nedbrytning, väsentlig för att upprätthålla cellulär hälsa och kopplad till livslängd. Den möter ständigt utmaningar från ovikta proteiner som produceras under biosyntes, felveckning på grund av genetiska fel och skador orsakade av proteotoxiska stressorer. Chaperones och andra faktorer för proteinkvalitetskontroll (PQC) finns på plats för att underlätta korrekt proteinveckning och förhindra ackumulering av onormala felveckade proteiner. Medan PQC-system vanligtvis upprätthåller proteomintegritet under normala förhållanden, minskar åldrandet denna kapacitet, vilket bidrar till olika mänskliga sjukdomar, inklusive cancer och neurodegenerativa störningar. Ackumulerande intracellulär skada är ett kännetecken för åldrande, eftersom proteostasnätverket blir belastat med ökande mängder felveckade och oxidativt skadade proteiner. Nedgången i att bibehålla ett funktionellt proteom är en nyckelfaktor för åldersrelaterad cellulär dysfunktion och degenerativa sjukdomar.

Med vår forskning kommer vi att gå in på nya grunder genom att studera samspelet mellan lokaliserade PQC-system och deras förändring under olika livsstadier och tillstånd, och därmed lägga till ålders- och åldersrelaterade störningar som ytterligare komplexitetsfaktor. Vår forskning är baserad i skärningspunkten mellan data- och hypotesdriven forskning, och implementerar kraftfulla bioinformatiska analyser för att förstå nya aspekter av PQC som en av de mest grundläggande processerna i cellulärt liv. Vi kommer att kombinera enkelheten hos jäst med mångfacetteradheten hos mänsklig cellkultur. Jästs unika egenskaper, såsom dess anmärkningsvärda anpassningsförmåga, exceptionellt korta livslängd och höga bevarande mellan arter, gör den till en utmärkt modell för att undersöka åldrande och proteostas. Dessutom förbättrar tillgängligheten av flera helgenombibliotek, som möjliggör enkel identifiering av enskilda mutanter genom unika streckkoder, dess lämplighet för experiment med hög genomströmning. Vårt yttersta mål är att översätta kunskap från jästforskning till en djupare förståelse av åldrandeprocesser i mänskliga celler. Jäst fungerar som en värdefull färdplan som hjälper oss att identifiera de kritiska vägarna att utforska, som vi sedan kan undersöka inom det intrikata landskapet av mänsklig cellkultur.

Mer information om mitt lab: www.vkohler-lab.com

Publikationer

Nature Communications, Springer Nature 2024, Vol. 15, (1)
Kohler, Verena; Kohler, Andreas; Berglund, Lisa Larsson; et al.
Molecular Cell, Cell Press 2023, Vol. 83, (19) : 3470-3484
Kohler, Andreas; Carlström, Andreas; Nolte, Hendrik; et al.
Frontiers in Molecular Neuroscience, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 16
Kohler, Verena; Braun, Ralf J.; Kohler, Andreas
Frontiers in Molecular Biosciences, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 10
Kohler, Verena; Arunagiri, Anoop; Ventura, Salvador; et al.
Acta Physiologica, John Wiley & Sons 2023, Vol. 238, (3)
Vazquez‐Calvo, Carmela; Kohler, Verena; Höög, Johanna L.; et al.
Nucleus, Taylor & Francis Group 2023, Vol. 14, (1)
Keuenhof, Katharina S.; Kohler, Verena; Broeskamp, Filomena; et al.
Frontiers in Molecular Biosciences, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 10
Kohler, Verena; Andréasson, Claes
Frontiers in Molecular Biosciences, Vol. 9
Kroschwald, Sonja; Arunagiri, Anoop; Ventura, Salvador; et al.
Nature Communications, Nature Publishing Group 2022, Vol. 13, (1)
Diessl, Jutta; Berndtsson, Jens; Broeskamp, Filomena; et al.
Frontiers in Cell and Developmental Biology, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 10
Peselj, Carlotta; Ebrahimi, Mahsa; Broeskamp, Filomena; et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) 2021, Vol. 118, (30)
Panagaki, Dimitra; Croft, Jacob T.; Keuenhof, Katharina; et al.
Contact, Sage Publications 2021, Vol. 4
Kohler, Verena; Büttner, Sabrina
Cell Reports, Cell Press 2021, Vol. 34, (3)
Tosal-Castano, Sergi; Peselj, Carlotta; Kohler, Verena; et al.
Toxins, MDPI 2020, Vol. 12, (2)
Kohler, Andreas; Kohler, Verena; Khalifa, Shaden; et al.
Cells, MDPI 2020, Vol. 9, (5) : 1184-1184
Kohler, Verena; Kohler, Andreas; Büttner, Sabrina
Biological chemistry (Print), Walter de Gruyter 2020, Vol. 401, (11) : 1233-1248
Kohler, Verena; Andréasson, Claes
EMBO Reports, John Wiley & Sons 2020, Vol. 21, (12)
Berndtsson, Jens; Kohler, Andreas; Rathore, Sorbhi; et al.
Genetics, neurology, behavior, and diet in parkinson's disease: The neuroscience of parkinson's, volume 2, Academic Press 2020 : 123-138
Kohler, Andreas; Kohler, Verena; Büttner, Sabrina
Antibiotic drug resistance, John Wiley & Sons 2019 : 141-165
Grohmann, Elisabeth; Kohler, Verena; Vaishampayan, Ankita
Antibacterial drug discovery to combat MDR: natural compounds, nanotechnology and novel synthetic sources, Springer Nature 2019 : 25-69
Kohler, Verena; Vaishampayan, Ankita; Grohmann, Elisabeth

 

Forskningsledare

Verena Kohler
Övrig/annan befattning, biträdande universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 73

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för molekylärbiologi

Forskningsområde

Cancer, Molekylär medicin, Molekylärbiologi och genetik, Neurovetenskap, Åldrandeforskning

Externa finansiärer

Kempestiftelserna, Konung Gustav V:s och Drottning Victorias Stiftelse

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2024-05-07