"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Victor Falgas Ravry

Universitetslektor och docent i matematik. Forskar inom extremala kombinatorik och diskret sannolikhetsteori.

Programansvarig för masterprogrammen i matematik och matematisk statistik.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
MIT-huset, plan 3, Matematik och matematisk statistik, MIT.B.343 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Vem är jag ?

Jag är en fransk matematiker som forskar inom extremal kombinatorik och diskret sannolikhetslära. Jag är docent och universitetslektor i matematik vid Umeå Universitet.

Jag läste matematik 2004-2008 i Cambridge University i England. Jag var sen doktorand 2008-2012 i Queen Mary, University of London. Efter min disputation så hade jag en två-årig tjänst som postdok i Umeå. Mellan 2014 och 2016 var jag assistant professor  i matematik i Vanderbilt University i Nashville, Tennessee. Jag återkom till Sverige och Umeå 2016 som lektor i matematik, och blev docent i 2019.

Om du funderar på att skriva ett arbetet på kandidat- eller master-nivå i diskret matematik eller sannolikhetsteori, eller om du har en forskningsfråga som faller i dessa fält, så får du gärna kontakta mig. Jag är särskilt intresserad i grafteori, hypergrafer samt slumpgrafmodeller. Du kan läsa en mer allmänna beskrivning av mina forskningsområde på den engelska version av denna sida. 

Jag är programansvarig för masterprogrammen i matematik och matematisk statistik (sedan 2020) och biträdande programansvarig för kandidatprogrammet matematik (sedan 2022). Jag är också ansvarig för seminarium i diskret matematik (sedan 2016) och medarrangör av den (nästan) årlig konferens Midwinter Workshop in Discrete Probabiliy.

Min forskning finansieras av bidrag från Vetenskapsrådet (VR 2016-03488, VR 2021-03687).  Här kan du se min profil på Google Scholar.

European journal of combinatorics (Print), Elsevier 2024, Vol. 118
Falgas-Ravry, Victor
Combinatorica
Falgas-Ravry, Victor; Markström, Klas; Räty, Eero
Journal of Graph Theory
Falgas-Ravry, Victor; Markström, Klas; Räty, Eero
Journal of Graph Theory, John Wiley & Sons 2023, Vol. 104, (1) : 104-132
Falgas-Ravry, Victor; Hancock, Robert; Strömberg, Johanna; et al.
Random structures & algorithms (Print), John Wiley & Sons 2023, Vol. 62, (4) : 887-910
Falgas-Ravry, Victor; Pfenninger, Vincent
Journal of the London Mathematical Society, John Wiley & Sons 2023, Vol. 107, (5) : 1660-1691
Falgas-Ravry, Victor; Pikhurko, Oleg; Vaughan, Emil; et al.
Advances in Applied Probability, Cambridge University Press 2023, Vol. 55, (4) : 1254-1300
Falgas-Ravry, Victor; Sarkar, Amites
Random structures & algorithms (Print), John Wiley & Sons 2022, Vol. 60, (4) : 594-630
Behrstock, Jason; Falgas-Ravry, Victor; Susse, Tim
Journal of combinatorial theory. Series B (Print), Academia Press 2022, Vol. 154 : 1-48
Day, A. Nicholas; Falgas-Ravry, Victor; Treglown, Andrew
Combinatorics, probability & computing, Cambridge University Press 2021, Vol. 30, (2) : 200-227
Day, A. Nicholas; Falgas-Ravry, Victor
Journal of combinatorial theory. Series B (Print), Elsevier 2021, Vol. 151 : 482-508
Day, A. Nicholas; Falgas-Ravry, Victor
Combinatorics, probability & computing, Cambridges Institutes Press 2021, Vol. 30, (2) : 175-199
Falgas-Ravry, Victor; Markström, Klas; Zhao, Yi
Random structures & algorithms (Print), John Wiley & Sons 2020, Vol. 57, (4) : 1007-1049
Day, A. Nicholas; Falgas-Ravry, Victor; Hancock, Robert
Advances in Applied Probability, Cambridge University Press 2020, Vol. 52, (2) : 433-462
Falgas-Ravry, Victor; Larsson, Joel; Markström, Klas
Random structures & algorithms (Print), John Wiley & Sons 2020, Vol. 57, (4) : 1097-1133
Falgas-Ravry, Victor; Markström, Klas; Treglown, Andrew; et al.
Random structures & algorithms (Print), Wiley-Blackwell 2019, Vol. 54, (4) : 676-720
Falgas-Ravry, Victor; O'Connell, Kelly; Uzzell, Andrew
International mathematics research notices, Oxford University Press 2018, (5) : 1411-1441
Behrstock, Jason; Falgas-Ravry, Victor; Hagen, Mark; et al.
The Electronic Journal of Combinatorics, N.J. Calkin and H.S. Wilf 2018, Vol. 25, (2)
Falgas-Ravry, Victor; Lo, Allan
Journal of Graph Theory, Vol. 88, (3) : 411-427
Falgas-Ravry, Victor; Markström, Klas; Verstraëte, Jacques
The European Conference on Combinatorics, Graph Theory and Applications (EUROCOMB'17), Elsevier 2017 : 407-413
Falgas-Ravry, Victor; Pikhurko, Oleg; Vaughan, Emil; et al.
The Electronic Journal of Combinatorics, Vol. 23, (3)
Falgas-Ravry, Victor; Markström, Klas
SIAM Journal on Discrete Mathematics, Vol. 30, (4) : 1899-1917
Falgas–Ravry, Victor; Zhao, Yi
Electronic Communications in Probability, Vol. 20, (50) : 1-6
Björklund, Johan; Falgas-Ravry, Victor; Holmgren, Cecilia
Combinatorics, probability & computing, Vol. 24, (3) : 528-550
Falgas-Ravry, Victor
SIAM Journal on Discrete Mathematics, Vol. 29, (3) : 1504-1539
Falgas-Ravry, Victor; Marchant, Edward; Pikhurko, Oleg; et al.
Journal of Combinatorics, Vol. 5, (3) : 335-354
Falgas-Ravry, Victor; Kittipassorn, Teeradej; Korándi, Dániel; et al.
The Electronic Journal of Combinatorics, Electronic Journal of Combinatorics 2013, Vol. 20, (4) : Article number: P28-
Falgas-Ravry, Victor
Electronic Journal of Probability, Vol. 18, (paper 83) : 1-22
Falgas-Ravry, Victor
Combinatorics, probability & computing, NEW YORK, NY, USA: Cambridge University Press 2013, Vol. 22, (1) : 21-54
Falgas-Ravry, Victor; Vaughan, Emil R.
Advances in Applied Probability, Applied Probability Trust 2012, Vol. 44, (3) : 617-634
Falgas-Ravry, Victor; Walters, Mark
The Electronic Journal of Combinatorics, Newark: The Electronic Journal of Combinatorics 2012, Vol. 19, (3) : P40-
Ravry, Victor Falgas; Vaughan, Emil R.
The Electronic Journal of Combinatorics, Electronic Journal of Combinatorics 2011, Vol. 18, (1) : P95-
Falgas-Ravry, Victor

Forskargrupper

Medlemmar
Diskret matematik

Forskningsprojekt

1 januari 2017 till 31 december 2021

Interesserad att skriva ett kandidat- eller mastersarbetet i diskret matematik, grafteori eller sannolikhetslära?

Jag har många olika projektförslag som är både lämpliga för sådana arbete och kopplad till aktuell forksning, och jag tycker om att handledda.

Är du intresserad så skicka gärna ett mejl till mig, eller kom förbi mitt kontor för att prata en stund.