"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-11-09

VR-miljoner till forskning i naturvetenskap och teknik

NYHET Vetenskapsrådet delar ut drygt 72 miljoner kronor (5,8 procentandel av riket) till forskningsprojekt inom naturvetenskap och teknikvetenskap vid Umeå universitet år 2021.

Text: Ingrid Söderbergh

Det är 17 projekt vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet, ett vid medicinsk fakultet samt ett vid samhällsvetenskaplig fakultet som tilldelas medel i projekt- eller etableringsbidrag för Naturvetenskap & teknikvetenskap.

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet:

 • Erik Björn, Kemiska institutionen, beviljas 3 600 000 kr i projektbidrag 2022-25 till projektet Mekanistiska principer för bildning av metylkvicksilver i anaeroba mikrobiella biofilmer

 • Fredrik Almqvist, Kemiska institutionen, beviljas 3 600 000 kr i projektbidrag 2022-2025 till projektet Design, syntes och utvärdering av nya ringsammansatta heterocykler riktade mot bakteriella och humana amyloidproteiner

 • Erik Chorell, Kemiska institutionen, beviljas 3 863 000 kr i projektbidrag 2022-2025 för projektet Specificitet – nyckeln till att utforska G-quadruplex DNA

 • Magnus Wolf-Watz, Kemiska institutionen beviljas 3 863 000 kr i projektbidrag 2022-25 för projektet Avkodning av Fundamental Principer hos Enzymatisk Katalys

 • Merve Yesilbas, Kemiska institutionen, beviljas 4 000 000 kr i etableringsbidrag 2022-25 för projektet Hur begränsar kryosaltblandningar geokemi på ytan på Mars?: Överbryggande laboratorieanalyser med fjärranalysdata från Mars

 • Ludvig Edman, Institutionen för fysik, beviljas 4 798 000 kr i projektbidrag 2021-24 för projektet Design och kontroll av den dynamiska p-n övergången för effektiva ljus-emitterande elektrokemiska celler

 • Ludvig Lizana, Institutionen för fysik, beviljas 4 000 000 kr i projektbidrag 2022-25 för projektet Epigenetiska klockor: modellering av biomarkörer för att mäta och förutsäga biologiskt åldrande

 • Nicolò Maccaferri, Institutionen för fysik, beviljas 4 000 000 kr i etableringsbidrag 2022-25 för projektet Ultrasnabb icke-termisk spinndynamik i magnetoplasmoniska nanomaterial

 • Thomas Wågberg, Institutionen för fysik, beviljas 3 430 000 kr i projektbidrag 2022-25 för projektet Studier av aktiva faser, adsorberade molekyler och laddningsöverföring i modellsystem för heterogen katalys

 • Armin Eftekhari, Institutionen för matematik och matematisk statistik, beviljas 4 000 000 kr i etableringsbidrag 2022-25 för projektet The Next Generation of Learning Machines: A Nonconvex Design

 • Victor Falgas-Ravry, Institutionen för matematik och matematisk statistik, beviljas 3 504 000 kr i projektbidrag 2022-25 för projektet Extremala problem för flerfärgade grafer och lokalt beroende perkolation

 • Mats G Larson, Institutionen för matematik och matematisk statistik, beviljas 3 624 000 kr i projektbidrag 2022-25 för projektet Multiskal CutFEM för problem med mixade dimensioner

 • Jonatan Klaminder, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, beviljas 3 600 000 kr i projektbidrag 2022-25 för projektet Subtle behavioral responses to soil pollutants in laboratory assays: what do they actually mean in nature?

 • Matthias Siewert, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, beviljas 4 000 000 kr i etableringsbidrag 2022-25 för projektet Ett grönare Arktis: gradvis eller stegvis?

 • Stefan Jansson, Institutionen för fysiologisk botanik, beviljas 4 070 000 kr i projektbidrag 2022-25 för projektet Hur överleven träden vintern?

 • Yuri Schwartz, Institutionen för molekylärbiologi, beviljas 3 422 000 kr i projektbidrag 2022-25 för projektet Epigenetisk reglering med Polycomb-Trithoraxsystemet: markering av histoner och andra proteiner

 • Tommy Löfstedt, Institutionen för datavetenskap, beviljas 3 600 000 kr i projektbidrag 2022-25 för projektet Användning av strukturerad a priori-information vid analys av bilddata

Medicinska fakulteten:

 • Richard Lundmark, Institutionen för integrativ medicinsk biologi, beviljas 4 070 000 kr i projektbidrag 2022-25 för projektet Drivkrafter för bildandet av stabila membranvesiklar i celler

Samhällsvetenskapliga fakulteten:

 • Victor Kaptilinin, Institutionen för informatik, beviljas 3 700 000 kr i projektbidrag 2022-25 för projektet Med sikte på socialt kompetent AI - Att stödja artighet och rättvisa i fleranvändarinteraktion med förkroppsligade intelligenta agenter (SCAI)

Mer information:

Läs mer om hela beslutet på Vetenskapsrådets webbplats