"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Victor Moberger

Victor Moberger

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Filosofi
Plats
A, Humanisthuset, HUM.A.135 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Forskningsområden
Metaetik och kritiskt tänkande

Akademisk bakgrund
- Doktorsexamen i praktisk filosofi, Uppsala universitet, november 2018.
- Forskare vid Stockholms universitet inom det treåriga projektet Om inget spelar roll: Nihilismen och dess implikationer (med Jonas Olson och Nicolas Olsson Yaouzis), finansierat av Vetenskapsrådet, 2020–2022.

Artiklar och bokkapitel
2017. 'Not Just Errors: A New Interpretation of Mackie's Error Theory'. Journal for the History of Analytical Philosophy, 5(3): 1–12. https://doi.org/10.15173/jhap.v5i3.2953

2019. 'The Mackiean Supervenience Challenge'. Ethical Theory and Moral Practice, 22(1): 219–236. https://doi.org/10.1007/s10677-019-09987-5

2020. 'Hume's Dictum and Metaethics'. The Philosophical Quarterly, 70(279): 328–349. https://doi.org/10.1093/pq/pqz058

2020. 'Bullshit, Pseudoscience and Pseudophilosophy'. Theoria, 86(5): 595–611. https://doi.org/10.1111/theo.12271

2022. 'Non-Naturalism and Reasons-Firstism: How to Solve the Discontinuity Problem by Reducing Two Queerness Worries to One'. The Journal of Ethics, 26(1): 131–154. https://doi.org/10.1007/s10892-021-09382-2

kommande. 'Error Theory and Beyond' (med Jonas Olson). I D. Copp och C. Rosati (red.), The Oxford Handbook of Metaethics. Oxford University Press.

kommande. 'Moral Fictionalism: How and Why?' (med Jonas Olson). I S. Brock och R. Joyce (red.), Moral Fictionalism and Religious Fictionalism. Oxford University Press.

Andra publikationer på engelska
2012. Recension av Torbjörn Tännsjö, From Reasons to Norms: On the Basic Question in Ethics. Theoria, 78(1): 84–88.

2018. The Queerness of Objective Values: An Essay on Mackiean Metaethics and the Arguments from Queerness (doktorsavhandling). Filosofiska institutionen, Uppsala universitet.

2021. 'Pseudophilosophy encourages confused, self-indulgent thinking'. Psyche, 9 februari 2021. (Reproducerad i HPS&ST Newsletter, september 2021.)

2022. 'The Truth about Objective Truths'. Free Inquiry, 42(6): 50–52.

Publikationer på svenska
2012. 'Don Loeb om gastronomisk realism'. Filosofisk tidskrift, 33(1): 31–37.

2012. Recension av Birgitta Forsman, Gudlös etik: en befrielse ur religionens tvångströja. Tidskrift för politisk filosofi, 16(3): 56–61.

2012. 'Tolvstegsideologin som pseudovetenskap'. Folkvett, 2012(4): 7–38.

2013. Svar till Ylva Bexell. Folkvett, 2013(1): 60–63.

2013. Recension av Sam Harris, Moralens landskap. Tidskrift för politisk filosofi, 17(2): 38–40.

2015. 'Tio vanliga argumentationsmisstag'. Folkvett, 2015(4): 33–51.

2016. 'Mackie och misstagsteorin'. Filosofisk tidskrift, 37(1): 21–33.

2018. Recension av Åsa Wikforss, Alternativa fakta: Om kunskapen och dess fiender. Tidskrift för politisk filosofi, 22(1): 38–45.

2018. 'Non-naturalism och superveniens'. Filosofisk tidskrift, 39(2): 27–42.

2018. 'Bullshit, pseudovetenskap och pseudofilosofi'. Tidskrift för politisk filosofi, 22(3): 1–15.

2021. Grundbok i metaetik (med Nils Franzén och Olle Risberg). Lund: Studentlitteratur.

2022. 'Objektiva sanningar'. Filosofisk tidskrift, 43(1): 24–41.

2023. 'Moralisk realism, relativism eller nihilism?'. Sans, 2023(2): 64–69.

kommande. Recension av Christer Sturmark med Douglas Hofstadter, Konsten att tänka klart. Filosofisk tidskrift.

kommande. 'Teism och apriorisk tillförlitlighet'. Filosofisk tidskrift.

Uppdrag som referentgranskare
Australasian Journal of Philosophy, The Journal of Ethics, Ethical Theory and Moral Practice, Journal of Moral Philosophy, The Journal of Value Inquiry, The Philosophical Quarterly, Ethics, Philosophia, American Philosophical Quarterly, Theoria, Kriterion, Ergo, Philosophical Studies, Erkenntnis, Synthese.

Sans, Fri tanke 2023, Vol. 13, (2) : 64-69
Moberger, Victor
Free Inquiry, Vol. 42, (6) : 50-52
Moberger, Victor