"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Victor Moberger

Jag undervisar i etik, metaetik, kritiskt tänkande och politisk filosofi. Min forskning är främst inriktad mot metaetik och kritiskt tänkande.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Filosofi
Plats
A, Humanisthuset, HUM.A.135 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Akademisk bakgrund
FD i praktisk filosofi vid Uppsala universitet, 2018.

Forskare vid Stockholms universitet inom det treåriga projektet Om inget spelar roll: Nihilismen och dess implikationer (med Jonas Olson och Nicolas Olsson Yaouzis), finansierat av Vetenskapsrådet, 2020–2022.

Artiklar och bokkapitel
2017. "Not Just Errors: A New Interpretation of Mackie's Error Theory". Journal for the History of Analytical Philosophy, 5(3): 1–12. https://doi.org/10.15173/jhap.v5i3.2953

2019. "The Mackiean Supervenience Challenge". Ethical Theory and Moral Practice, 22(1): 219–236. https://doi.org/10.1007/s10677-019-09987-5

2020. "Hume's Dictum and Metaethics". The Philosophical Quarterly, 70(279): 328–349. https://doi.org/10.1093/pq/pqz058

2020. "Bullshit, Pseudoscience and Pseudophilosophy". Theoria, 86(5): 595–611. https://doi.org/10.1111/theo.12271

2022. "Non-Naturalism and Reasons-Firstism: How to Solve the Discontinuity Problem by Reducing Two Queerness Worries to One". The Journal of Ethics, 26(1): 131–154. https://doi.org/10.1007/s10892-021-09382-2

2023. "Moral Fictionalism: How and Why?" (med Jonas Olson). I S. Brock och R. Joyce (red.), Moral Fictionalism and Religious Fictionalism, 64–85. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780198881865.003.0004

2024. "The Limits of the Just-Too-Different Argument" (med Ragnar Francén). Ratio, 37(1): 64–75. https://doi.org/10.1111/rati.12391

kommande. "Robust Normativity and the Argument from Weirdness: Revisiting Mackie's Critique". Journal of Moral Philosophy. https://doi.org/10.1163/17455243-21010014

kommande. "Impossible Ethics: Do Population Ethical Impossibility Results Support Moral Skepticism and/or Anti-Realism?". Pacific Philosophical Quarterly. https://doi.org/10.1111/papq.12462

kommande. "Error Theory and Beyond" (med Jonas Olson). I D. Copp och C. Rosati (red.), The Oxford Handbook of Metaethics. Oxford University Press.

Övriga publikationer på engelska
2012. Recension av Torbjörn Tännsjö, From Reasons to Norms: On the Basic Question in Ethics. Theoria, 78(1): 84–88. https://doi.org/10.1111/j.1755-2567.2011.01124.x

2018. The Queerness of Objective Values: An Essay on Mackiean Metaethics and the Arguments from Queerness (doktorsavhandling). Filosofiska institutionen, Uppsala universitet. https://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1255343

2021. "Pseudophilosophy encourages confused, self-indulgent thinking". Psyche, 9 februari 2021. (Reproducerad i HPS&ST Newsletter, september 2021.)

2022. "The Truth about Objective Truths". Free Inquiry, 42(6): 50–52.

kommande. Theories of Justice and Rights (av J. L. Mackie, redigerad tillsammans med Jonas Olson). Oxford University Press.

Publikationer på svenska
2012. "Don Loeb om gastronomisk realism". Filosofisk tidskrift, 33(1): 31–37.

2012. Recension av Birgitta Forsman, Gudlös etik: en befrielse ur religionens tvångströja. Tidskrift för politisk filosofi, 16(3): 56–61.

2012. "Tolvstegsideologin som pseudovetenskap". Folkvett, 2012(4): 7–38.

2013. Svar till Ylva Bexell. Folkvett, 2013(1): 60–63.

2013. Recension av Sam Harris, Moralens landskap. Tidskrift för politisk filosofi, 17(2): 38–40.

2015. "Tio vanliga argumentationsmisstag". Folkvett, 2015(4): 33–51.

2016. "Mackie och misstagsteorin". Filosofisk tidskrift, 37(1): 21–33.

2018. Recension av Åsa Wikforss, Alternativa fakta: Om kunskapen och dess fiender. Tidskrift för politisk filosofi, 22(1): 38–45.

2018. "Non-naturalism och superveniens". Filosofisk tidskrift, 39(2): 27–42.

2018. "Bullshit, pseudovetenskap och pseudofilosofi". Tidskrift för politisk filosofi, 22(3): 1–15.

2021. Grundbok i metaetik (med Nils Franzén och Olle Risberg). Lund: Studentlitteratur. https://www.studentlitteratur.se/kurslitteratur/humaniora-och-samhallsvetenskap/filosofi/grundbok-i-metaetik

2022. "Objektiva sanningar". Filosofisk tidskrift, 43(1): 24–41.

2023. "Moralisk realism, relativism eller nihilism?". Sans, 13(2): 64–69.

2023. Recension av Christer Sturmark med Douglas Hofstadter, Konsten att tänka klart. Filosofisk tidskrift, 44(2): 57–62.

2023. Svar till Lars Bergström. Sans, 13(3): 97.

2023. "Teism och apriorisk tillförlitlighet". Filosofisk tidskrift, 44(3): 11–23.

Ratio (Oxford. Print), John Wiley & Sons 2024, Vol. 37, (1) : 64-75
Francén, Ragnar; Moberger, Victor
Sans, Fri tanke 2023, Vol. 13, (3) : 97-97
Moberger, Victor
Sans, Fri tanke 2023, Vol. 13, (2) : 64-69
Moberger, Victor
Filosofisk Tidskrift, Bokförlaget Thales 2023, Vol. 44, (2) : 57-62
Moberger, Victor
Filosofisk Tidskrift, Stockholm: Thales 2023, Vol. 44, (3) : 11-23
Moberger, Victor
Moral fictionalism and religious fictionalism, Oxford: Oxford University Press 2023 : 64-85
Moberger, Victor; Olson, Jonas
Free Inquiry, Vol. 42, (6) : 50-52
Moberger, Victor
Lund: Studentlitteratur AB 2021
Franzén, Nils; Moberger, Victor; Risberg, Olle