"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Victoria Heldestad

Universitetslektor i Biomedicinsk laboratorievetenskap

Biträdande prefekt vid institutionen för klinisk mikrobiologi

Ämnesföreträdande inom Biomedicinsk laboratorievetenskap

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för klinisk mikrobiologi Enhet: Biomedicinsk laboratorievetenskap Roll: Biträdande prefekt
Plats
KBC huset, Linneus väg 6 , Biomedicinsk analytikerprogrammet BML Umeå universitet, 901 85 Umeå

Jag är universitetslektor, samt biträdande prefekt vid klinisk mikrobiologi och programansvarig/programrådsordförande för biomedicinsk analytikerprogrammet.

2012 blev jag medicine doktor inom ämnet klinisk neurofysiologi. Avhandlingen visade bland annat på vikten av att tidigt undersöka tunna nervtrådars temperaturkänslighet med hjälp av kvantitativ sensorisk testning (QST) vid utredning av ärftlig transtyretinamyloidos (ATTRv). Detta eftersom förhöjda temperaturtrösklar kan ses tidigt i sjukdomsförloppet och speciellt hos patienter med tidig debutålder av sjukdomen.

Min nuvarande forskning handlar om att undersöka perifera nerver med hjälp av ultraljud och hur denna metod eventuellt kan förbättra möjligheten till tidig diagnos av patienter med misstänkt ATTRv. Vi har även börjat titta på om olika ultraljudsfynd av perifera nerver skiljer sig mellan andra parametrar som bland annat tidig- och sen debutålder, samt fibrill-typ. Projektet avser dessutom att ta fram ett gediget referensmaterial.

Annals of Medicine, Taylor & Francis Group 2023, Vol. 55, (2)
Arvidsson, Sandra; Eriksson, Robert; Anan, Intissar; et al.
International Journal of Biomedical Laboratory Science, International Federation of Biomedical Laboratory Sciences (IFBLS) 2021, Vol. 10, (1) : 28-35
Quttineh, M.; Heldestad, Victoria; Wijkmark, T.; et al.
Clinical Neurophysiology Practice, Vol. 3 : 134-140
Heldestad Lilliesköld, Victoria; Nordh, Erik
International Journal of Circumpolar Health, Vol. 73
Carlsson, Daniel; Burström, Lage; Heldestad Lilliesköld, Victoria; et al.
Degenerative Neurological and Neuromuscular Disease, Dove Press 2012, Vol. 2012:2 : 93-106
Suhr, Ole B.; Gustavsson, Sandra; Heldestad, Victoria; et al.
Amyloid: Journal of Protein Folding Disorders, Pearl River, NY: Parthenon Pub. 2011, Vol. 18, (4) : 183-190
Heldestad, Victoria; Wiklund, Urban; Hörnsten, Rolf; et al.
Clinical Neurophysiology, Vol. 121, (11) : 1878-1885
Heldestad, Victoria; Linder, Jan; Sellersjö, Lisa; et al.
Toxicology, Elsevier 2008, Vol. 250, (1) : 32-38
Rocksén, David; Elfsmark, Daniel; Heldestad, Victoria; et al.
Muscle and Nerve, Vol. 35, (2) : 189-195
Heldestad, Victoria; Nordh, Erik

Jag undervisar främst inom klinisk neurofysiologi, neuroanatomi och neuropatologi, men även etik, lagar- och förordningar inom svensk hälso- och sjukvård. Dessutom är jag utbildad HLR instruktör (vuxen-HLR i samhället och S-HLR).