"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vishnu Prasoodanan

Vishnu Prasoodanan är postdoc i Björn Schröder lab. Han analyserar sekvensdata erhållna från tarmmikrobiomer inom kontexten kostmönster och deras inverkan på slemfunktionen.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som stipendiat till Institutionen för molekylärbiologi Enhet: Grupp Björn Schröder
Plats
6K och 6L, Sjukhusområdet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Vishnu har kandidat- och magisterexamen från Institutionen för biologiska vetenskaper vid Indian Institute of Science Education and Research Bhopal (IISER Bhopal), Indien. Under sin masteruppsats fokuserade han på att rekonstruera bakteriella och virala genom från flera metagenomer. Han genomförde också omfattande kuration och analys av NGS 16S rRNA och hela metagenomiska data från olika miljöer, inklusive floder, mänsklig tarm, munhåla och hudmikrobiomer.

Hans passion för analys av stora biologiska sekvensdata fick honom att fortsätta sin akademiska resa. Vishnu fortsatte sina doktorandstudier vid IISER Bhopal, där han genomförde en omfattande undersökning av Prevotella-arters sammansättning, mångfald och funktionella roll i den globala tarmmikrobiomet. Hans studie inkluderade den största friska kohorten från den indiska befolkningen, främst sammansatt av individer med växtbaserad kost. Dessutom undersökte han effekten av tobakskonsumtion på orala mikrobiomer hos både friska individer och de med oral cancer. För mer omfattande information om de vetenskapliga projekt han deltog i, se hans google scholar-profil.

I november 2022 började Vishnu forska i Björn Schröders lab vid Umeå universitet som postdoktor. Hans nuvarande arbete fokuserar främst på att analysera sekvensdata (värd-genuttrycksdata, mikrobiell metagenomikdata och mikrobiell genomikdata) erhållna från tarmmikrobiomer inom kontexten kostmönster och deras inverkan på slemfunktionen.

Nature Communications, Nature Publishing Group 2024, Vol. 15, (1)
Holmberg, Sandra; Feeney, Rachel H.; Prasoodanan P.K, Vishnu; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem