"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ya-Fang Mei

Jag är gruppledare för virusforskningsgruppen med fokus på onkolytiska adenovirus för cancerbehandling och utveckling av virusvaccin.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som forskare till Institutionen för klinisk mikrobiologi Enhet: Avdelningen för virologi
Plats
6F, Universitetssjukhuset, Virologi Umeå universitet, 901 85 Umeå

Min forskargrupp arbetar med att generera nytt adenovirus för att vara till nytta för människor, till exempel har replikatorkompetent adenovirusvektor som uttrycker grönt/rött fluorescensprotein (RCAd11pGFP, RCAd11pRFP) tillämpats vid screening av antivirusläkemedel, riktade mot metastaserande cancerceller för att undersöka viral internalisering, förökning, följaktligen dödade cellerna. Virusen som bär gener från cytokiner, tumördämpning, tumörsjälvmord, vilket resulterar i att den onkolytiska effekten närmar sig. Under covid-19-pandemin undersökte vi sars-cov-2-spikprotein i lung- och njurceller, i syfte att förbättra effekten av covid-19-vaccinet. Förhoppningsvis kan några av virusen tillämpas i kliniska prövningar i framtiden.

Min forskningskarriär började med doktorandstudier vid Umeå universitet 1990 med professor Göran Wadell som handledare. Min forskning fokuserade på Adenovirus tropismer och orsakande sjukdomar, främst med fokus på interaktion mellan viral strukturprotein och värdcellreceptorer, vi publicerade några viktiga arbeten, vissa definierar viktig aminosyra av adenoviralt fiberprotein som spelar avgörande roll i viralt inträde av värdceller och hemagglutinationfunktion.

Min forskargrupp: Jag har en liten forskargrupp som består av två forskarstuderande och mig själv. 

New Biotechnology, Elsevier 2022, Vol. 72 : 139-148
Zhao, Hongxing; Wang, Mengqi; Muthelo, Phathutshedzo; et al.
Emerging Infectious Diseases, Vol. 25, (9) : 1756-1758
Jing, Shuping; Zhang, Jing; Cao, Mengchan; et al.
Journal of Immunology, American Association of Immunologists 2019, Vol. 202, (2) : 618-624
Keib, Anna; Mei, Ya-Fang; Cicin-Sain, Luka; et al.
Translational Oncology, ELSEVIER SCIENCE INC 2017, Vol. 10, (5) : 772-779
Niittykoski, Minna; zu Fraunberg, Mikael von und; Martikainen, Miika; et al.
Virology, Vol. 495 : 42-51
Gokumakulapalle, Madhuri; Mei, Ya-Fang
Virology, Elsevier 2016, Vol. 497 : 198-210
Mei, Ya-Fang; Wu, Haidong; Hultenby, Kjell; et al.
Marine Drugs, MDPI 2014, Vol. 12, (2) : 799-821
Strand, Mårten; Carlsson, Marcus; Uvell, Hanna; et al.
The Springer Index of Viruses, New York: Springer Science+Business Media B.V. 2012 : 33-48
Mei, Ya-fang; Harrach, Balzs; Wadell, Göran
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, American Society Microbiology 2012, Vol. 56, (11) : 5735-5743
Strand, Mårten; Islam, Koushikul; Edlund, Karin; et al.
Journal of Medicinal Chemistry, American Chemical Society (ACS) 2012, Vol. 55, (7) : 3170-3181
Öberg, Christopher T; Strand, Mårten; Andersson, Emma K; et al.
Virology, Vol. 402, (1) : 20-25
Andersson, Emma K; Mei, Ya-Fang; Wadell, Göran
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, American society for microbiology 2010, Vol. 54, (9) : 3871-3877
Andersson, Emma K; Strand, Mårten; Edlund, Karin; et al.
Virology, Vol. 405, (2) : 474-482
Gustafsson, Dan J; Andersson, Emma K; Hu, Yan-Ling; et al.
Human Gene Therapy, Vol. 20, (4) : 361-373
Sandberg, Linda; Papareddy, Praveen; Silver, Jim; et al.
Nature Structural & Molecular Biology, Vol. 14, (2) : 164-166
Persson, B David; Reiter, Dirk M; Marttila, Marko; et al.
Virology, Vol. 328, (2) : 198-207
Mei, Ya-Fang; Segerman, Anna; Lindman, Kristina; et al.
Journal of General Virology, Vol. 85, (Pt 9) : 2627-2638
Skog, Johan; Edlund, Karin; Widegren, Bengt; et al.
Journal of General Virology, Society for General Microbiology 2003, Vol. 84, (3) : 687-695
Zhang, Lei-Qing; Mei, Ya-Fang; Wadell, Göran
Virology, Elsevier 2002, Vol. 295, (1) : 30-43
Mei, Ya-Fang; Lindman, Kristina; Wadell, Göran
Virology, Vol. 227, (1) : 239-244
Arnberg, Niklas; Mei, Ya Fang; Wadell, Göran

Forskargrupper

Forskningsledare
Ya-Fang Mei Lab