"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ylva Hedberg Fransson

Jag är universitetslektor och undervisar på biomedicinsk analytikerprogrammet. Mitt intresse för pedagogik medför att jag har olika undervisningsformer och ett stort undervisningsuppdrag. 

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för klinisk mikrobiologi Enhet: Biomedicinsk laboratorievetenskap
Plats

Jag är legitimerad biomedicinsk analytiker och universitetslektor, jag har undervisat vid biomedicinsk analytikerprogrammet sedan 2004. Jag är kursansvarig och examinator för kurserna "Sjukdomslära och genetik" samt "Tillämpad laboratoriemetodik I och II" som består av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom inriktningen laboratoriemedicin. I kurserna ingår även modulen "Individuell laboratoriemetodik". Min undervisning utgörs av mycket laborationer på vårt kurslab, ffa med inriktning mot histopatologisk metodik, western blot och grundläggande laborativa moment.

Jag har under 2004-2023 varit kursansvarig och examinator för kurserna "Vetenskaplig metodik" och "Examensarbete inom laboratoriemetodik" vilket har medfört att jag har utarbetat ett undervisiningsmaterial rörande dokumentation som löper som en röd tråd genom programmet. Som ett led i detta arbete deltog jag i universitets satsning "Skrivum" vintern 22/23.

Jag har ett stort pedagogiskt intresse och bygger min undervisning kring studerandeaktiva moment och testa gärna olika tekniska lösningar. Jag har mycket flipped classroom där studenterna får ta mycket eget ansvar för inlärning och planering. Baserat på mina undervisningsmeriter är jag bedömd av vara "Meriterad lärare".

Jag är arbetsmiljöombud för personal och studenter vid biomedicinsk analytikerpogrammet.   

Tumor Biology, Vol. 28, (3) : 158-164
Sandlund, Johanna; Hedberg, Ylva; Bergh, Anders; et al.
European Urology, Vol. 50, (6) : 1272-1277
Lidgren, Anders; Hedberg, Ylva; Grankvist, Kjell; et al.
BJU International, Vol. 97, (4) : 706-710
Sandlund, Johanna; Hedberg, Ylva; Bergh, Anders; et al.
Clinical Cancer Research, Vol. 11, (3) : 1129-1135
Lidgren, Anders; Hedberg, Ylva; Grankvist, Kjell; et al.
International journal of cancer, Vol. 109, (2) : 189-93
Hedberg, Ylva; Ljungberg, Börje; Roos, Göran; et al.