"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ylva Hedberg Fransson

Universitetslektor i biomedicinsk laboratorievetenskap

Meriterad lärare och legitimerad biomedicinsk analytiker

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för klinisk mikrobiologi Enhet: Biomedicinsk laboratorievetenskap
Plats

Jag är en legitimerad biomedicinsk analytiker och universitetslektor. Jag har undervisat på biomedicinsk analytikerprogrammet sedan 2004. Jag är kursansvarig och examinator för kurserna Sjukdomslära och genetik samt för Tillämpad laboratoriemetodik I och II som innehåller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom inriktningen laboratoriemedicin. Min undervisning utgörs av laborationer i vårt kurslab med fokus på histologisk metodik, western blot och grundläggande laborativa tekniker. 

Under åren 2004-2023 var jag kursansvarig och examinator för kurserna Vetenskaplig metodik och ledarskap i arbetslivet samt Examensarbete inom biomedicinsk laboratorievetenskap. Det har medfört att jag har upprättat undervisningsmaterial för vetenskaplig dokumentation som numera löper som en röd tråd genom programmet. Som en del i detta arbete har jag deltagit i kursen Skrivum. 

Mitt stora intressee för pedagogik har medfört att min undervisning bygger på studentaktiva moment och gillar att testa nya tekniska lösningar i min undervisning. Jag använder flipped classroom där studenterna tar ett stort ansvar för inlärning, planering och genomförande av olika uppgifter.  Till följd av mina pedagogiska meriter har jag blivit bedömd som meriterad lärare. Jag har även fått medicinska fakultetens pedagogiska pris 2024.     

Jag är även arbetsmiljöombud för personal och studenter vid biomedicinsk analytikerprogrammet. 

Tumor Biology, Vol. 28, (3) : 158-164
Sandlund, Johanna; Hedberg, Ylva; Bergh, Anders; et al.
European Urology, Vol. 50, (6) : 1272-1277
Lidgren, Anders; Hedberg, Ylva; Grankvist, Kjell; et al.
BJU International, Vol. 97, (4) : 706-710
Sandlund, Johanna; Hedberg, Ylva; Bergh, Anders; et al.
Clinical Cancer Research, Vol. 11, (3) : 1129-1135
Lidgren, Anders; Hedberg, Ylva; Grankvist, Kjell; et al.
International journal of cancer, Vol. 109, (2) : 189-93
Hedberg, Ylva; Ljungberg, Börje; Roos, Göran; et al.