"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Register- och biobankskonsortiet

RBKON:s syfte är att stimulera nyttjandet av resurser inom register- och biobanksforskning i norra Sverige.

RBKON vill

  • stimulera nätverksbildning mellan forskare
  • sprida information om register- och biobanksforskning
  • driva utvecklingsarbete för forskning
  • verka för ekonomiska resurser till infrastrukturer för register- och biobanksforskning.

RBKON samverkar med Umeå universitet och regionerna i den norra sjukvårdsregionen.

Stadgar för RBKON

Medlemmar i RBKON:s arbetsutskott

 


Bli medlem

Medlem i RBKON kan den bli som uppfyller samtliga följande villkor:

  • är disputerad forskare
  • bedriver vetenskapligt arbete inom register- och/eller biobanksområdet
  • är anställd (hel- eller deltid) vid Umeå universitet eller i landstingen i norra regionen.

Den som uppfyller delar av kraven för medlemskap kan ansöka om att bli adjungerad medlem. Detta gäller exempelvis doktorander.

Kontakt 

Anette Norberg Karlsson, kontakt angående medlemskap

Jonas Andersson, ordförande

Maria Wennberg, sekreterare

Protokoll

Protokoll RBKON:s årsmöte 2016

Protokoll RBKON:s årsmöte 2018

Protokoll RBKON:s årsmöte 2020

Protokoll RBKON:s årsmöte 2021

Protokoll RBKON:s årsmöte 2022

Protokoll RBKON:s årsmöte 2023

Protokoll RBKON:s årsmöte 2024

 

Senast uppdaterad: 2024-02-02