"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Maria Wennberg

Forskarassistent, förste. Leg. dietist, PhD inom Miljömedicin.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Första forskningsassistent vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för hållbar hälsa, Näringsforskning
Plats
5 B, 1 tr Målpunkt P11, Norrlands universitetssjukhus, Försörjningsvägen 7 A, 3026 Umeå universitet, by1a, B41, NUS, 901 85 Umeå

Jag är legitimerad dietist och har disputerat inom miljömedicin. De flesta forskningsprojekt jag arbetar med handlar om betydelse av kostvanor och/eller miljöföroreningar för vår hälsa, främst med fokus på hjärtkärlsjukdomar och diabetes. De stora materialen inom norra Sveriges hälsoundersökningar, där data samlats in sedan mitten av 80-talet, ligger som grund till många av de projekt jag arbetar med.

Jag arbetar en del av min tid som vetenskaplig sekreterare vid enheten för Biobanksforskning, där jag ger stöd till andra forskare som vill använda materialen inom norra Sveriges hälsoundersökningar.

Food & Nutrition Research, Swedish Nutrition Foundation 2023, Vol. 67
Berglund, Fanny; Törmä, Johanna; Wennberg, Maria; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2023, Vol. 13, (8)
de Man Lapidoth, Julia; Hultdin, Johan; Jonsson, Andreas P.; et al.
European Journal of Preventive Cardiology, Oxford University Press 2023, Vol. 30, (5) : 407-415
Fortuin-de Smidt, Melony; Bergman, Frida; Grönlund, Christer; et al.
Cancer Medicine, John Wiley & Sons 2023, Vol. 12, (4) : 4725-4738
Schmidt, Julie A.; Huybrechts, Inge; Overvad, Kim; et al.
Folkhälsa och klinisk medicin i Umeå rapporterar, 2023/2
Wennberg, Maria
Environment International, Elsevier 2022, Vol. 163
Fiolet, Thibault; Casagrande, Corinne; Nicolas, Geneviève; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2022, Vol. 19, (9)
Meltzer, Helle Margrete; Jensen, Tina Kold; Májek, Ondřej; et al.
Public Health Nutrition, Cambridge University Press 2022, Vol. 25, (7) : 1835-1843
Törmä, Johanna; Lundqvist, Robert; Eliasson, Mats; et al.
International Journal of Circumpolar Health, Taylor & Francis 2021, Vol. 80, (1)
Adlard, Bryan; Lemire, Mélanie; Bonefeld-Jørgensen, Eva C.; et al.
International Journal of Cancer, John Wiley & Sons 2021, Vol. 149, (4) : 865-882
Aglago, Elom K.; Murphy, Neil; Huybrechts, Inge; et al.
Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, American Association for Cancer Research (AACR) 2021, Vol. 30, (5) : 874-885
Linseisen, Jakob; Grundmann, Nina; Zoller, Dorothee; et al.
BMC Medicine, BioMed Central 2021, Vol. 19, (1)
Matta, Michèle; Huybrechts, Inge; Biessy, Carine; et al.
International Journal of Epidemiology, Oxford University Press 2021, Vol. 50, (1) : 212-222
Perez-Cornago, Aurora; Crowe, Francesca L.; Appleby, Paul N.; et al.
Journal of the American Heart Association: Cardiovascular and Cerebrovascular Disease, American Heart Association 2021, Vol. 10, (23)
Steur, Marinka; Johnson, Laura; Sharp, Stephen J; et al.
Amap assesment 2021: Human health in the Arctic, Tromsö: AMAP 2021 : 13-46
Wennberg, Maria; Berner, Jim; Bjerregaard, Peter; et al.
Clinical Gastroenterology and Hepatology, Elsevier 2020 : 654-666
Aglago, Elom K.; Huybrechts, Inge; Murphy, Neil; et al.
European journal of internal medicine, Elsevier 2020, Vol. 76 : 50-57
Johansson, Cecilia; Lind, Marcus; Eriksson, Marie; et al.
Diabetologia, Springer 2020, Vol. 63, (SUPPL 1) : S223-S224
Kalin, Kenny; Radholm, K.; Wennberg, Maria; et al.
PLOS ONE, Vol. 14, (4)
Bodén, Stina; Myte, Robin; Wennberg, Maria; et al.
Environment International, Elsevier 2019, Vol. 124 : 58-65
Donat-Vargas, Carolina; Bergdahl, Ingvar A.; Tornevi, Andreas; et al.
Environment International, Elsevier 2019, Vol. 123 : 390-398
Donat-Vargas, Carolina; Bergdahl, Ingvar; Tornevi, Andreas; et al.
Public Health Nutrition, Nutrition Society 2019, Vol. 22, (2) : 324-335
Huseinovic, Ena; Winkvist, Anna; Freisling, Heinz; et al.
Thrombosis and Haemostasis, Georg Thieme Verlag KG 2019, Vol. 119, (6) : 962-970
Johansson, Magdalena; Johansson, Lars; Wennberg, Maria; et al.
Circulation, Wolters Kluwer 2019, Vol. 139, (25) : 2835-2845
Key, Timothy J.; Appleby, Paul N.; Bradbury, Kathryn E.; et al.
Circulation, American Heart Association 2019, Vol. 139, (21) : 2422-2436
Marklund, Matti; Wu, Jason H Y; Imamura, Fumiaki; et al.
Environmental Research, Elsevier 2019, Vol. 174 : 35-45
Tornevi, Andreas; Sommar, Johan; Rantakokko, Panu; et al.
Hypertension, Vol. 71, (6) : 1258-1268
Donat-Vargas, Carolina; Åkesson, Agneta; Tornevi, Andreas; et al.
Yrkes- och miljömedicin i Umeå rapporterar, 2018:4
Wennberg, Maria; Lindh, Christian; Bergdahl, Ingvar
Yrkes- och miljömedicin i umeå rapporterar, 2018:3
Wennberg, Maria; Ruuth, Anders; Andersson, Liselott; et al.
The Lancet, Elsevier 2018, Vol. 391, (10129) : 1513-1523
Wood, Angela M.; Kaptoge, Stephen; Butterworth, Adam S.; et al.
Nutrition Journal, BioMed Central 2017, Vol. 16
Bodén, Stina; Wennberg, Maria; Van Guelpen, Bethany; et al.
Scandinavian Journal of Public Health, Sage Publications 2017, Vol. 45, (8) : 733-740
Byhamre, Marja Lisa; Gustafsson, Per E.; Jansson, Jan-Håkan; et al.
Annals of Oncology, Oxford University Press 2017, Vol. 28, (11) : 2836-2842
Chajes, V.; Assi, N.; Biessy, C.; et al.
European Journal of Nutrition, Vol. 56, (3) : 1157-1168
Obón-Santacana, Mireia; Lujan-Barroso, Leila; Freisling, Heinz; et al.
International Journal of Cancer, WILEY 2017, Vol. 141, (2) : 287-297
Perez-Cornago, Aurora; Travis, Ruth C.; Appleby, Paul N.; et al.
American Journal of Clinical Nutrition, AMER SOC NUTRITION-ASN 2017, Vol. 105, (6) : 1502-1511
Tognon, Gianluca; Nilsson, Lena M.; Shungin, Dmitry; et al.
Environmental Research, San Diego: Academic Press 2017, Vol. 159 : 111-117
Wennberg, Maria; Lundh, Thomas; Nilsson Sommar, Johan; et al.
JAMA Internal Medicine, Vol. 176, (8) : 1155-1166
Del Gobbo, Liana C.; Imamura, Fumiaki; Aslibekyan, Stella; et al.
American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 103, (1) : 168-177
Emaus, Marleen J.; Peeters, Petra H. M.; Bakker, Marije F.; et al.
European Heart Journal, Oxford University Press 2016, Vol. 37, (25) : 1985-1992
Eriksson, Marie; Forslund, Ann-Sofi; Jansson, Jan-Håkan; et al.
Public Health Nutrition, Cambridge University Press 2016, Vol. 19, (15) : 2769-2780
Huseinovic, E.; Winkvist, A.; Slimani, N.; et al.
European Journal of Epidemiology, Vol. 31, (4) : 405-414
Skeie, Guri; Braaten, Tonje; Olsen, Anja; et al.
European Journal of Nutrition, Vol. 55, (1) : 7-20
Stepien, Magdalena; Duarte-Salles, Talita; Fedirko, Veronika; et al.
International Journal of Circumpolar Health, Co-action publishing 2016, Vol. 75
Weihe, Pál; Bjerregaard, Peter; Bonefeld-Jørgensen, Eva; et al.
Public Health Nutrition, Cambridge University Press 2016, Vol. 19, (3) : 667-673
Wennberg, Maria; Gustafsson, Per; Wennberg, Patrik; et al.
Nutrition Journal, Vol. 15, (1)
Wennberg, Maria; Jansson, Jan-Håkan; Norberg, Margareta; et al.
British Journal of Cancer, Vol. 112, (7) : 1273-1282
Bamia, C.; Lagiou, P.; Jenab, M.; et al.
International Journal of Cancer, Wiley-Blackwell 2015, Vol. 137, (11) : 2715-2728
Duarte-Salles, Talita; Fedirko, Veronika; Stepien, Magdalena; et al.
European Journal of Epidemiology, Vol. 30, (1) : 57-70
Engeset, Dagrun; Braaten, Tonje; Teucher, Birgit; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 januari 2014 till 26 november 2030
29 april 2013 till 31 december 2027
1 januari 1985