Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 12 nov, 2021

Är lagom en väg till nerväxt?

PORTRÄTT Den skandinaviska skolan för nedväxt förespråkar djupa förändringar i våra socioekonomiska strukturer. Vad som är tillräckligt beskrivs som ett av de centrala koncepten i degrowth. Robert O. Nilsson berättar mer om ett projekt som utforskar lagom som en kulturanpassad manifestation av nedväxt.

Text: Kristina Lindblom

Robert O. Nilsson är doktorand vid Institionen för geografi. Han är född och uppvuxen på Ekerö, en ö utanför Stockholm, och flyttade till Umeå för att läsa en kandidatexamen i kulturgeografi. Detta ledde till en masterexamen i Hospitality Management i Norge/Danmark och därefter återvände han till Umeå universitet för sin doktorsutbildning. 

 

Berätta - vad handlar ditt doktorandarbete om?

- Mitt doktorandprojekt handlar om hur turismföretagare i norra Sverige marknadsför deras produkter genom att använda ’Arktiska’ begrepp.

Vad vi vill förstå i projektet är hur denna typ av Arktisk-profilering påverkar bilden av våra nordliga regioner och vilka långsiktiga effekter detta får på samhället.

 

Du är aktuell vid kommande Fika Pitch som hålls av UTRI Young Researcher Network. Då ska du dock prata om något annat?

- Ja, jag kommer att tala om ett projekt som ligger utanför min avhandling. Det är ett projekt som min kollega och huvudförfattare Iana Nesterova har utvecklat om konceptet degrowth. I just detta projekt är jag involverad för att hjälpa Iana att utforska hur begreppet ’lagom’ i en svensk kontext kan ses utifrån ett 'degrowth' perspektiv.

Faktaruta om Nerväxt (nerväxt på svenska)

Under paraply begreppet nerväxt "degrowth" förenas flera saker: nerväxt både ett forskningsparadigm, en rörelse, ett politiskt projekt.

Degrowth utmanar ideologin om ekonomisk tillväxt och söker djupa omvandlingar.

Dessa djupa omvandlingar berör olika nivåer i samhället, från förkroppsligade personligheter till socioekonomiska system och vårt samhälles interaktion med naturen.

Även om termen nerväxt kan antyda nedgång och faktiskt omfattar avvikelser från materialistiska strävanden, är kärnan i nerväxt tillväxt i solidaritet, social rättvisa och omsorg.

 

Hur kommer det sig att du engagerat dig i det unga forskarnätverket inom UTRI?

- En hållbar värld är något vi alla vill uppnå. Frågor kvarstår dock, vad hållbarhet är? Och hur det kan uppnås? Att möta andra forskare från andra discipliner som har andra perspektiv, kunskaper och metoder för att undersöka detta är väsentligt. UTRI är därmed en bra plattform för denna typ av samarbeten. 

 

Vad betyder hållbar omställning för dig?

Anpassningsbart – platser, naturliga resurser, kulturer och sociala strukturer, ekonomier, lagar osv. skiljer sig markant åt världen över. Vi måste därmed utgå från platsers och människors unika förutsättningar för att uppnå en global hållbarhet.

 

Robert är även ledamot i styrelsen för Arktisk Center (ARCUM) och uppmanar forskare som arbetar med de arktiska miljöerna att ansluta sig till ARCUM, och att alla är välkomna att anmäla sig till öppna seminarium som ofta behandlar just hållbarhetsfrågor.

Kontaktinformation