"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-10-01 Uppdaterad: 2023-06-27, 10:13

Arktiskt centrums forskarutbildningsansvariga

PORTRÄTT Den 18 maj 2021 beslutade rektor vid Umeå universitet att bevilja medel till en Arktisk forskarskola med inriktning mot hållbar utveckling vid Arktiskt Centrum vid Umeå Universitet. Den 1 oktober 2021 tillträder Linda Lundmark, universitetslektor vid Institutionen för geografi, som forskarutbildningsansvarig för forskarskolan.

Bild: Linda Lundmark

Den arktiska forskarskolans forskarutbildningsansvariga Linda Lundmark har bedrivit forskning i och om det Arktiska området under hela sin karriär vid Geografiska institutionen vid Umeå universitet. Hon har erhållit insikt i både det dagliga livet och förutsättningarna för och om forskningen i Arktis.

Linda disputerade 2006 på en avhandling med titeln motsvarande ’Omstrukturering och förändring av sysselsättningen i glesbygdsområden: exempel från norra Sverige och Finland’ vid Kulturgeografiska institutionen. Efter disputationen arbetade hon med en rad olika forskningsprojekt, men också med undervisning och pedagogiska frågor i rollen som kursansvarig och programsamordnare för Mastersprogrammet i turism.

Viktiga teman som är direkt tvärvetenskapliga inom hennes forskning cirkulerar kring turism och mobilitet, policyer, naturresurser och klimatfrågor. Hon har arbetat inom såväl nationellt som EU-finansierade tvärvetenskapliga projekt, och har ledningserfarenhet inom ett antal nationella projekt. Numera är hon även engagerad i kursverksamhet kopplad till det Arktiska universitetet (UArctic).

Det Arktiska universitetet (UArctic)

Är en internationell samarbetsorganisation med mer än 200 medlemmar i form av universitet, institut och andra organisationer med intresse för att sprida forskning och utbildning i Arktis.

De flesta medlemmarna återfinns på det norra halvklotet, men UArctic har även medlemmar från Kina, Japan, Korea och andra icke-arktiska länder.

För Linda ligger intresset för Arktis bland annat i regionalekonomiska frågor om resurser.

  • Vad är en resurs?
  • Hur förändras denna resurs i och med klimatförändringen?
  • Kan synen på vad en resurs är förändras och därmed ge nya möjligheter för människor att leva här?
  • Hur kan naturgivna förutsättningar användas på ett hållbart sätt för utveckling och vad betyder egentligen utveckling – är det bara tillväxt?

Hon vill förstå hur förutsättningarna att leva i Arktis förändras och hur människor och samhällen förhåller sig till detta, genom kamp, genom strategier och genom innovationer exempelvis. Det geografiska är centralt här eftersom de platsbundna förutsättningarna är viktiga för samhällsutvecklingen och att det även inom Arktis finns stora geografiska variationer när det gäller gleshet, infrastruktur och förutsättningar att leva och verka utifrån nationella ramar.

Den arktiska forskarskolan

Under höstterminen 2021 kommer Linda att konceptualisera och etablera den arktiska forskarskolan, med målet att medfinansiera 16 doktorandanställningar, jämnt fördelade över universitetets fakulteter, från och med 2022.

Det övergripande målet för den nya forskarskolan är att stärka den tvärvetenskapliga arktiska forskningen genom att utveckla och samordna den arktiska forskarutbildningen. Genom ett tvärvetenskapligt hållbarhetsperspektiv på arktiska frågor kommer forskarskolan att bidra till Arktiskt centrums allmänna uppdrag, som är att visa hur mycket internationella forskare kan lära sig av ett till synes perifert område som Arktis.

genom att samarbeta mer tror jag att vi kan komma ännu längre

Forskarskolan bidrar också till att stärka universitetets forskningsprofil och att öka synligheten för viktig forskning som görs vid UMU. För doktorander och forskare som annars jobbar ganska strikt mot de vetenskapliga förväntningar som finns vid respektive institution tror jag att en tvärvetenskaplig miljö kan ha stora fördelar genom att främja mångfald och genom att stärka vetenskapliga argument i förhållande till inomvetenskapliga problem men också tydlighet gentemot olika samhällsaktörer.”, berättar Linda, och fortsätter:

”Jag tror att det är genom att tänka tvärvetenskapligt vi som forskare kan återknyta till allmänhetens funderingar och frågor till oss, för deras verkligheter följer inte några disciplinära fållor utan täcker in många fält på samma gång."

Uppdraget som forskarutbildningsansvarig för forskarskolan är på halvtid och under resterande tid kommer Linda att fortsätta att arbeta vid institutionen för geografi där hon i dagsläget bland annat ingår i projektet Klimatförändringarna och den dubbla förstärkningen av den arktiska turismen: Utmaningar och möjliga lösningar för turism och hållbar utveckling i ett arktiskt sammanhang. Projektet syftar till att ge ny kunskap om turismens roll för samhällsutveckling, och konflikter om markanvändning, för att förhoppningsvis hitta öppningar där turismen får en plats i den nordliga regionens politik och planering. Linda är även styrelseledamot i Gösta Skoglunds internationella fond och är ordförande i CERUMs vetenskapliga råd.

Linda Lundmark

 

Vad var det senaste du krafsade ner på ett papper?

green deal

Vilken radiostation lyssnar du helst på?

P1 och Rockstar  

Vilken är din favoritplats?

Bjännsjö, där jag bor med familjen!

Utmaningar och möjligheter

På frågan om vad utmaningen som forskarutbildningsansvarig för den arktiska forskarskolan blir svarar Linda:

 ”Eftersom forskarskolan är ny och inte utvecklad ännu finns det säkert många fallgropar men utöver det tänker jag att det är goda samarbeten som behövs för att lyfta en miljö det där lilla extra och för att skapa motivation för de som är aktiva i miljön. Det är en utmaning men också det som för mig känns extra viktigt.

Hon fortsätter:

Den Arktiska forskningen vid UMU är bred och omfattar alla fakulteter och det finns många framstående forskare som arbetar med frågor som berör Arktis. Genom att samarbeta mer tror jag att vi kan komma ännu längre.

Arktiskt centrum välkomnar varmt Linda som påbörjar sitt uppdrag idag.

Forskarutbildningsansvarig

Linda Lundmark
Övrig/annan befattning, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 60