Hoppa direkt till innehållet
printicon

Arcums forskning

Umeå universitet har en rik och tvärvetenskaplig arktisk forskningsagenda som innefattar samtliga fakulteter. En viktig uppgift för Arcum är att presentera dessa aktiviteter och forskare.

 

Arktisk forskning vid Umeå universitet innefattar djupanalyser av situationens bakgrund och nuläge. Framstående områden berör landutnyttjande och naturresurser, som beaktar de komplexa systemen för skogsbruk, jordbruk, gruvdrift och rennäring. Kultur och identitetsprocesser är tillsammans med sociala, juridiska, politiska och demografiska perspektiv av stor betydelse. Konkurrenssituationen är central, där produktivitet, turism och regional utveckling är kritiska områden i relation till klimatförändringar, hållbar utveckling och globalisering. Forskningen om effekten av miljö- och klimatförändringars inverkan på nordliga ekosystem på land och i vatten är en angelägen del av aktiviteterna. Det innefattar organisk, bioorganisk och medicinsk kemi i syfte att utnyttja de minsta molekylerna som forskningsverktyg för att studera och förstå komplexa biologiska system. Medicinsk forskning samarbetar i ambitiösa ansträngningar att skapa en långsiktig förståelse för hälsoutvecklingen i norr, med fokus på nya riskfaktorer och tillkommande problem.

I nuläget har över 325 forskare vid Umeå universitet anslutit som affilierade vid Arcum och var och en bidrar till den mångfald av ämnen som universitetet kan erbjuda inom arktisk forskning.

Arcums affilierade forskare
Arcums affilierade forskare

Med ett stort antal affilierade forskare vid Umeå universitet utgör centret en stark forskningsmiljö som är na.

Arcums Nyhetsbrev
Arcums Nyhetsbrev

Ett par gånger per termin skickar Arcum ut nyhetsbrev till våra affilierade forskare. Läs dem här!

Umeå Arctic Seminar
Umeå Arctic Seminar

Arcums seminarieserie presenterar olika teman och ämnen med fokus på Arktis.