"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskning vid Arktiskt centrum

Bild: Bror Holmgren

Den tvärvetenskapliga arktiska forskningen vid Umeå universitet är rik och bedrivs inom alla fakulteter. En viktig uppgift för Arktiskt centrum är att samla och presentera dessa forskare och aktiviteter.

Vår vision är att all forskning som bedrivs inom Arktis och Norden kan räknas som arktisk forskning. Detta gör att arktisk forskning vid Umeå universitet bedrivs inom alla fakulteter och inom alla möjliga områden. Några av dessa områden är klimat, miljö, kultur, historia, turism, ekonomi, hälsa, lag, hållbara samhällen och medicin.

Arktiskt centrum har idag ca 200 anknutna forskare som helt eller delvis bedriver arktisk forskning. Som anknuten forskare till Arktiskt centrum har man flera förmåner:

  • Tillgång till ett väletablerat nätverk av arktiska forskare och utbildare.
  • Möjlighet att bygga ditt eget nätverk och upptäcka mer om forskning över olika forskningsområden på Umeå universitet.
  • Inbjudningar till seminarier, möten och konferenser som Arktiskt centrum anordnar.
  • En överblick av utlysningar, evenemang, nyheter och karriärmöjligheter
  • Vårt nyhetsbrev Arctic Digest
  • Möjlighet att ansöka om finansiering från Arktiskt centrums strategiska medel för sin arktiska forskning, eller andra aktiviteter kopplade till Arktis.
Senast uppdaterad: 2023-03-29