Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Arcums forskning

Umeå universitet har en rik och tvärvetenskaplig arktisk forskningsagenda som innefattar samtliga fakulteter. En viktig uppgift för Arcum är att presentera dessa aktiviteter och forskare.

Arktisk forskning vid Umeå universitet innefattar djupanalyser av situationens bakgrund och nuläge. Framstående områden berör landutnyttjande och naturresurser, som beaktar de komplexa systemen för skogsbruk, jordbruk, gruvdrift och rennäring. Kultur och identitetsprocesser är tillsammans med sociala, juridiska, politiska och demografiska perspektiv av stor betydelse. Konkurrenssituationen är central, där produktivitet, turism och regional utveckling är kritiska områden i relation till klimatförändringar, hållbar utveckling och globalisering. Forskningen om effekten av miljö- och klimatförändringars inverkan på nordliga ekosystem på land och i vatten är en angelägen del av aktiviteterna. Det innefattar organisk, bioorganisk och medicinsk kemi i syfte att utnyttja de minsta molekylerna som forskningsverktyg för att studera och förstå komplexa biologiska system. Medicinsk forskning samarbetar i ambitiösa ansträngningar att skapa en långsiktig förståelse för hälsoutvecklingen i norr, med fokus på nya riskfaktorer och tillkommande problem.

Lär känna våra affilierade forskare nedan.

Arcums affilierade forskare
Arcums affilierade forskare

Läs mer om Arcums affilierade forskare, sorterade under olika tvärvetenskapliga teman.