Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-11-21

AI förändrar vårt samhälle

REPORTAGE Utvecklingen till ett samhälle där artificiell intelligens, AI, genomsyrar arbete, utbildning och människors liv har bara tagit några inledande små steg. Forskare vid Umeå universitet samlar sig nu för att tillsammans stärka universitetets roll på denna resa.

Röststyrning i mobiltelefonen, sökmotorer på internet, stödsystem för vårdpersonal och fordon som får allt mer av självkörande teknik är några exempel på tillämpningar där AI redan har gjort insteg. Vartefter tekniken mognar kommer AI bli allt mer av en "digital assistent" som anpassar sig efter våra dagliga behov.

— Därför behöver vi vara drivande i forskningen som utvecklar, utbildar och ökar kompetensen i AI i samhället, både vad gäller systemutveckling, att använda AI på ett klokt sätt och kring regelverk som hanterar hur AI får användas, säger docent Helena Lindgren, som forskar inom AI.

Som en av de mer tongivande personerna inom AI-satsningen vid Umeå universitet koordinerar Helena Lindgren universitetets strategiska arbete med de stora satsningar som görs inom AI-området i Sverige. Det innefattar satsningar inom maskininlärning, som inkluderar deep learning, och metoder för att förklara resultaten som dessa metoder genererar, så kallad explainable AI.

— Ett av målen är att höja AI-kompetensen i samhället, exempelvis genom vidare- och fortbildning av redan yrkesverksamma. Det är mycket viktigt för att Sverige som nation och dess företag och organisationer ska kunna ta nästa steg i den digitala utvecklingen.

Sammanlagt finns i dag ett 30-tal forskare vid Umeå universitet som ägnar sig åt utveckling av AI inom olika områden. Två framstående professorer har nyligen rekryterats och därutöver anställs ett större antal doktorander och postdoktorer, många av dem finansierade av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som anslagit miljarder på forskning i Sverige inom AI. Satsningen görs genom Wallenberg Autonomous Systems and Software Program, WASP, där Umeå universitet är en av fem partners. Kempestiftelsen bidrar också till åtta postdoktorer inom autonoma system.

— Big data, autonoma system och AI ligger högt på agendan även på det internationella planet och det är bra att vårt universitet är med och bidrar med kompetens och utveckling. Eftersom vi är ett bredduniversitet har vi goda möjligheter till att utnyttja ett helt spektrum av framtida tillämpningar inom AI, säger Hans Adolfsson, rektor för Umeå universitet.

Professor Thomas Hellström forskar om intelligenta robotar och är väl medveten om de stora utmaningarna med AI. Han betonar att all uppståndelse och braskande rubriker kring AI riskerar att leda till en övertro på tekniken. I värsta fall kan det leda till att vi använder ointelligent AI för saker som kräver betydligt mer avancerad intelligens, som förmåga att förstå, resonera, värdera och göra moraliska överväganden.

— Det är trots allt mycket långt kvar till intelligens på mänsklig nivå, och till något som kan kallas maskiner med artificiellt medvetande, säger Thomas Hellström.

Text: Mikael Hansson och Ingrid Söderbergh

Denna artikel publicerades i tidningen Aktum nr 2 2018.