"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Joachim Sundqvist

Publicerad: 2021-07-13

Betydelsen av fjällvandringens måltider

REPORTAGE Genom att både studera fjällbilder i sociala medier, och själv gå Kungsleden, kommer Joachim Sundqvist ta reda på vad fjällvandrare egentligen äter och hur de upplever sina måltider.

Text: Elin Andersson

I sitt projekt ”Gastronomi i väglöst land” kommer Joachim Sundqvist, forskare i kost- och måltidsvetenskap vid Umeå universitet, att studera fjällvandrares måltider.

– Delar av den svenska fjällkedjan kallas ibland ”Europas sista vildmark”, trots att den givetvis är en del av det samiska kulturlandskapet. Det finns en föreställning om ett sublimt och opåverkat landskap som skapar förutsättningar för extraordinära naturupplevelser. Detta leder givetvis till att det uppstår en besöksnäring som har till syfte att främja de här upplevelserna och däribland finns restauranger. Vi vet sedan tidigare att extraordinära måltider kan främja upplevelsen av miljön som måltiderna konsumeras i. Alltså, det finns en koppling mellan måltidsupplevelsen och den fysiska platsen som den äger rum i. Men vi vet inte om de måltider som fjällvandrare äter ute under vandringar idag hämmar snarare än främjar upplevelsen av den natur måltiden äger rum i och det vill jag undersöka. 

Under 30 dagar kommer jag att vandra Kungsleden, som sträcker sig omkring 44 mil mellan Hemavan och Abisko. Utmed leden kommer jag att söka upp och intervjua andra vandrare som befinner sig där och jag kommer även ta fotografier av mat och måltidssituationer.

Vandrande forskning på Kungsleden

Joachim Sundqvist vill få fram en helhetsbild av fjällvandrarens måltid. Han kommer att undersöka hur planering av måltiderna går till, hur måltider upplevs när de äger rum i en extraordinär naturmiljö och hur fjällvandrare förstår och reflekterar över sina måltidsval efter en avslutad vandring.

– I fjällkedjan saknas ofta, i kontrast till de flesta av våra låglandsleder, faciliteter som erbjuder måltider, även om undantag givetvis finns vid fjällstationerna eller i de fall då annan lokal näring erbjuder måltidsupplevelser i fjällen. Därför har jag valt att förlägga studien i den geografiska kontexten. För att nå den här informationen så kommer jag samla in mina data ute på lederna i fjällen. Under 30 dagar kommer jag att vandra Kungsleden, som sträcker sig omkring 44 mil mellan Hemavan och Abisko. Utmed leden kommer jag att söka upp och intervjua andra vandrare som befinner sig där och jag kommer även ta fotografier av mat och måltidssituationer. Det är lite läskigt att ge sig ut i blindo, att inte ha sina intervjuer inbokade i förväg och att inte veta om det finns villiga deltagare där ute. Men, min erfarenhet säger mig att vandrare normalt är ganska lätta att ha och göra med. Så jag hoppas det löser sig. Utöver detta så kommer jag samla in autoetnografiska data om min egen upplevelse av att ”göra” långvandring.

Fjällsäkerhetsrådet menar att många av de nya, och därmed ovana, fjällvandrarna låter sig luras av vad de kallar ”vackert väder”-bilder och därmed kommer oförberedda till en miljö de inte tidigare vistats i.

– Själv kommer jag i huvudsak att äta frystorkad mat under min vandring längs Kungsleden. Detta beror på att jag bitvis rör mig över längre sträckor där jag inte har möjlighet att fylla på mat och därmed behöver bära med mig allt i ryggsäcken. Jag gillar att ha lite koll i förväg och kunna planera mitt energiintag, jag skickar därför ut depåer med mat så jag kan fylla på under vandringens gång. När jag passerar de ställen som har försäljning så är min tanke att köpa med mig smör för att tillföra extra energi till maten.

Luras av tillrättalagda bilder

Förutom att samla in data på fjället kommer Joachim Sundqvist också titta på vilken bild som ges av fjällvandring och mat i sociala medier.

­– De senaste åren, och kanske det senaste året framför allt, har intresset för vandring både i lågland och i fjällen ökat avsevärt, på gott och ont. Människor samlar idag en stor del av sin information på internet och det kan vara problematiskt när sociala medier ligger till grund för informationsinhämtning. Tyvärr blir det som visas där ofta en tillrättalagd bild av verkligheten. Fjällsäkerhetsrådet menar att många av de nya, och därmed ovana, fjällvandrarna låter sig luras av vad de kallar ”vackert väder”-bilder och därmed kommer oförberedda till en miljö de inte tidigare vistats i. I förlängningen riskerar de att utsätta sig för obehag eller fara. Översatt till mat och måltider kan det innebära att ovana fjällbesökare förbereder sig genom att söka information i sociala medier om vad som förväntas av vandringen i form av mat och måltider. Huruvida den bilden överensstämmer med någon slags fjällvandrares måltidspraktik vet vi inte ännu och det är den frågan jag vill gräva djupare i.

Bär med dig sådant du tycker är gott! Måltider har en så stor påverkan på hur vi hanterar dagen i övrigt och att tvinga sig äta någonting man inte uppskattar känns som ett dåligt val.

Joachim Sundqvists målsättning är att resultaten från projektet ska vara användbara för entreprenörer som verkar inom den fjällnära besöksnäringen. Genom att identifiera eventuellt nya marknader vill forskningen bidra till att upprätthålla en levande landsbygd.

– Vad jag hoppas på som ett potentiellt utfall av den här studien är att restauranger etablerar nya kanaler för att nå ut till folk som vistas i fjällen. Till exempel som dark kitchens men där man levererar mat för en extraordinär måltid i ett transportvänligt format och på så sätt kan bidra till kombinationen av extraordinära måltider i extraordinära miljöer. Min föreställning är att detta skulle gagna både konsumenten och producenten.

Ät mycket och gott

Har då Joachim Sundqvist några tips till den som planerar måltider inför fjällvandringen i sommar?

– Svaret blir, som så ofta, att det beror på. Men det man kan tänka på, menar jag, är två övergripande faktorer. Den första är ganska självklar: bära med dig sådant du tycker är gott! Måltider har en så stor påverkan på hur vi hanterar dagen i övrigt och att tvinga sig äta någonting man inte uppskattar känns som ett dåligt val. Den andra, och minst lika viktiga aspekten, är att packa mer mat än vad du tror att du behöver. En normal energiförbrukning vid en hel dags vandring är omkring 5000 kcal, det är alltså mer än det dubbla av den normala energiförbrukningen. Handlar det bara om några dagars vandring så är det kanske inte hela världen att ligga på ett underskott, men är det en längre vandring så kan det här underskottet leda till en tråkig vandringsupplevelse. Vi mår ju bra av att ha energi i kroppen. Här är socker också din vän, ät godis för glatta livet om det är vad du gillar. Så, ät det du tycker är gott och ät mycket av det!

Följ Joachim Sundqvists projekt på instagram!

 

Kontaktinformation

Joachim Sundqvist
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 67