"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
PhD Day
Publicerad: 2024-03-05 Uppdaterad: 2024-05-02, 10:06

Doktoranddagen - en gammal tradition i ny kostym

REPORTAGE Under många år anordnades Doktoranddagen vid den institution som tidigare hette Strålningsvetenskaper. Konceptet lever nu vidare i den nya institutionen Diagnostik och intervention. Det är en dag där doktorander och handledare får mötas över ämnesgränserna och ta del av varandras forskning.

Dagen inleddes med en AI föreläsning med Satish Strömberg från HUM Lab som inspirerade och visade hur man kan ta hjälp av olika AI verktyg i sin forskning. 

Efter lunchen var det sedan dags för doktoranderna att presentera sina forskningsprojekt för varandra. Något som kan vara både utmanande, intressant och givande. 

–  Det var roligt att få höra och inspireras av mina doktorandkollegors forskning, men också roligt att få en chans att lära känna dem bättre, säger Jessica Lindberg, en av doktoranderna som fanns på plats under dagen. 

Jessica var också en av de som presenterade sin forskning, något som var givande eftersom hon fick en chans att öva på presentationstekniken. 

– Det var perfekt att få öva att presentera mitt senaste manuskript som jag dessutom ska presentera i posterformat på en konferens i Milano nu i Mars, säger Jessica. 

Förutom att dagen handlar om att träna på att presentera sin forskning så kom dagen även med några insikter. 

– Jag tar verkligen med mig faktumet att en bra presentationsbild är otroligt tidseffektiv och pedagogisk, och jag är imponerad över hur duktiga vi doktorander var på att ha bra presentationbilder, förklarar Jessica. 

Vetenskapligt nätverkande

Någon som rest långt för att närvara var Mikael Källman, som till vardags håller till i Gävle. Han passade på att ta möjligheten att delta på plats. 

– Det är alltid mycket trevligare att kunna närvara fysiskt istället för digitalt. Att kunna ses fysiskt underlättar relationskapande och deltagande i diskussioner, berättar Mikael.

Dagen innehöll presentationer från prekliniska och kliniska doktorander, något som gjorde att det blev en mångfald i forskningen som presenterades och uppskattades av deltagarna. 

– Det kändes mycket roligt att presentera min forskning eftersom jag har ett lite annorlunda ämne jämfört mot de övriga intressanta presentationerna, som till största delen var mer tekniska än mitt område. Som jag skämtsamt sa, "en katt bland hermeliner". Jag mötte dock ett stort intresse och fick många frågor kring mitt område, förklarar Mikael. 

Syftet med dagen förutom de vetenskapliga presentationerna är att doktoranderna ska mötas, knyta kontakter och nätverka. 

– Vi vill ge doktoranderna en möjlighet att muntligt presentera sin forskning på ett lättbegripligt sätt, att diskutera vetenskapliga frågor och att träffa andra doktorander och nätverka och skapa kontakter nu och för framtiden, säger Jonna Wilén, biträdande prefekt för forskarutbildningen vid institutionen. 

Doktoranderna själva är också nöjda med dagen. Det visar den enkät de fått fylla i efteråt. 

– Feedbacken från doktoranderna är superviktig för oss för att kunna tweeka och forma dagen ännu bättre efter doktorandernas önskemål och behov. Vi har fått flera bra idéer inför kommande doktoranddagar. Ett beslut vi redan tagit är att testa anordna dagen en gång per termin i stället för en per år. Så för de som är besvikna över att ha missat dagen så kommer chansen igen redan i höst, säger Idah Sandqvist, forskarutbilningsadministratör vid institutionen.