Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forska med Umeå universitet

Forskning vid Umeå universitet är nyskapande och har internationell genomslagskraft inom flera områden. Som forskare eller doktorand får du tillgång till våra framstående forskningsmiljöer och forskningsinfrastrukturer.

Karriärutveckling och karriärstöd

Universitetet tillhandahåller en infrastruktur för forskarstöd under hela forskningsprocessen

Om universitetet som arbetsplats

Umeå universitetet är en internationell miljö med stor mångfald – en kultur i ständig förändring.

Forskningsmiljöer

Några av våra framstående forskningsmiljöer.
Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM)

WCMM verkar för världsledande molekylär och translationell forskning

Arcum

Umeå universitet har en rik och tvärvetenskaplig arktisk forskningsagenda som innefattar samtliga fakulteter.

Artificiell intelligens

AI vinner mark inom allt fler vetenskapsområden och utbildningar.