"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forska med Umeå universitet

Forskning vid Umeå universitet är nyskapande och har internationell genomslagskraft inom flera områden. Som forskare eller doktorand får du tillgång till våra framstående forskningsmiljöer och forskningsinfrastrukturer.

Karriärutveckling och karriärstöd

Universitetet tillhandahåller en infrastruktur för forskarstöd under hela forskningsprocessen

Umeå universitet som arbetsplats

Umeå universitetet är en internationell miljö med stor mångfald – en kultur i ständig förändring.

Forskningsmiljöer

Några av våra framstående forskningsmiljöer.
Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM)

WCMM verkar för världsledande molekylär och translationell forskning

Arktiskt centrum

Arktiskt centrum är ett samverkanscentrum för arktisk tvärvetenskaplig forskning och utbildning.

Artificiell intelligens vid Umeå universitet

Över 50 års erfarenhet av forskning och utbildning och nästan 100 forskare arbetar inom AI. Få en överblick.

Senast uppdaterad: 2024-05-02