"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-05-05 Uppdaterad: 2023-06-29, 07:11

Doktoranden som alltid velat forska och göra skillnad för människor!

PORTRÄTT Alva Hansson är ST-läkare och doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. Hon tilldelades nyligen pris för bästa poster vid Svenska Lungkongressen i Göteborg.

Text: Kristina Lindblom

Effekter i luftvägarna av exponering för vedrök

Så lyder titeln på den vinnande poster i kategorin Translationell forskning som Alva Hansson hade med sig till Svenska Lungkongressen i Göteborg. 

Stort grattis Alva – berätta mer om din poster!

– Tack så mycket! Postern handlar om att man ser en ökning av IL6 (proinflammatorisk cytokin) och eosinofiler i bronksköljvätskan efter exponering för vedrök. Cytokiner stimulerar inflammation i kroppen och esinofiler är en vit blodkropp som är kopplad till astma och allergi. Det är inflammationen i kroppen efter vedröksexponering som leder till följdsjukdomar såsom astma, KOL och lunginflammationer.

– Det är utdrag av resultat från en studie där vi undersökt hur friska försökspersoner påverkas av en akut vedröksexponering. Vårt fynd av ökning av eosinofiler redan sex timmar efter vedröksexponering är intressant då man har kopplat kronisk exponering för vedrök till ökning av astma och astmaexcerbationer!

Var det en intressant kongress? Något nytt på gång inom lungforskning?

– Det tycker jag! Kongressen inleddes med en utbildningsdag om bl.a. flygmedicin och dykning, hur man ska tänka kring tryckskillnaderna mellan marknivå och vid flygtransport av svårt lungsjuka patienter. Ovanliga situationer i den kliniska vardagen men intressant ur ett lungfysiologiskt perspektiv. 

– Det nya som är på gång är läkemedelsstudier mot Obstruktiv sömnapné! Något som tidigare endast kunnat behandlas icke-farmakologiskt med CPAP-apparater.

Berätta mer om ditt avhandlingsarbete – vad handlar din forskning om?

– Min forskning handlar om hälsoeffekter av vedrök. Man har visat i epidemilogiska studier att kronisk exponering för vedrök ger ökad risk att få olika lungsjukdomar såsom KOL, astma och lunginflammationer. Detta är ett särskilt stort problem i utvecklingsländer där man lagar mat över eld och kan bli utsatt för höga doser av vedrök. Vi vill titta närmare på mekanismerna som ligger bakom detta, då vedrök verkar skilja sig från andra luftföroreningar. Vi har därför genomfört en studie med friska forskningspersoner som blir exponerade för vedrök i en exponeringskammare. Efter exponeringen tar vi blodprover samt genomför en bronkoskopi för att få bronksköljvätska och biopsier från luftvägarna. Dessa analyseras för att kartlägga immunologiska reaktioner.

Hur tror du att ditt arbete kan komma till användning framöver?

– Jag tror att min forskning kommer ge oss bättre förståelse för hur olika luftföroreningar påverkar oss och hur de leder till sjuklighet. Eldning av biomassa för att producera el har ökat kraftigt de senaste åren, vilket gör att andelen vedrökspartiklar har ökat i luften vi andas. Min forskning kan vara en del i att förstå hur hälsan i befolkningen påverkas av detta.

Vad är det som driver dig i din forskning? Varför valde du att börja forska?

– Att få göra skillnad för människor! Det skulle vara fantastiskt att få upptäcka något som förändrar vad vi vet om något och som blir till gagn för mänskligheten!

– Jag har alltid velat forska, och under examensarbetet fick jag prova att arbeta i min forskningsgrupp och genomföra analyser av celler utsatta för vedrök. Sedan fick jag höra att det fanns ett doktorandprojekt där det ingick att analysera biopsier från luftvägarna. Jag har alltid varit intresserad av histologi och gillat att titta i mikroskop, så jag kände att doktorandprojektet var som klippt och skuret för mig. 

Vad har du för planer efter att du disputerat? Har du något drömprojekt som du vill förverkliga?

– Oj, svår fråga! Jag har ett tag kvar till disputation eftersom jag jobbar kliniskt samtidigt. Det hade vara häftigt att få göra postdoc utomlands. Jag studerade en termin i Tyskland under läkarprogrammet, och det hade varit kul att få bo i Tyskland igen. 

– Jag skulle också gärna vilja genomföra ytterligare en exponeringsstudie där vi tittar på effekter av vedrök, men hos en känsligare grupp. Till exempel tidigare rökare, eller KOL-patienter för att se vedrökens effekter i sårbara grupper.

Vilken bakgrund har du? 

– Jag är uppväxt på landet utanför Norrtälje med mina föräldrar, fyra syskon och en massa djur (hästar, får och höns). Jag gick naturvetenskapligt program på gymnasiet och sökte sedan in till läkarprogrammet. 

– Sommaren efter gymnasiet gick jag forskarskola i biomedicin på KI, då fick jag arbeta i en forskargrupp som tittade på olika markörer (microRNA) för åderförkalkning och kände att det här med forskning var ju kul. Jag vill fördjupa och veta ALLT om något. Började senare på läkarprogrammet i Umeå och gjorde mitt examensarbete inom samma forskargrupp där jag nu gör mitt avhandlingsarbete – om vedrök! Det var Anders Blomberg som slutligen drog i mig och frågade om jag ändå inte ville disputera. Och det vill jag ju! 

Vad gör du helst när du inte studerar och forskar?

– Stickar! Varenda ledig stund. Blir lugn i själen av att hålla i ett par stickor. När det är snö åker jag gärna längdskidor. 

Vilken bok ligger just nu på ditt nattygsbord? 

En bra plats i skallen av Marcus Berggren. Hysteriskt rolig uppväxtroman som gör att man ligger och skrattar när man läser innan läggdags. Jag gillar att läsa Liv Strömquist, men läser nu sällan då det oftare blir poddar när jag stickar.

Har du en okänd färdighet – något du är bra på?

– Jag spelar saxofon! Har även varit kapellmästare för Umeås studentorkester Snösvänget, och  ett funkband med blåssektion. 
Något annat jag är bra på är att färga garn. Brukar samla växter och olika svampar från skogen för att färga garn till stickprojekt.

Snabba fakta

Titel Doktorand och ST-läkare i lungmedicin.
Ålder 29 år
Antal år på Umu 10 år (!)
Favoritartister Cory Wong (funk-gitarrist), Ella Fitzgerald, Natalie Cole
Favoritmat Asiatiskt! Just nu är jag inne på koreansk mat och syrar egen kimchi hemma
Bästa egenskap Få saker att hända.
Gör mig glad En fin solnedgång och bra glid på skidorna.
Gör mig arg Dåligt plogade cykelvägar.
Favoritcitat Fort och starkt!

Kontaktinformation

Alva Hansson
Forskarstuderande
E-post
E-post