Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 03 jun, 2021

Drivs av lust och nyfikenhet

PORTRÄTT Oscar Stålnacke har tilldelats Handelshögskolans vetenskapliga pris i företagsekonomi år 2021.

Text: Elin Andersson

Jag har alltid varit samhällsintresserad och drivs nog mycket av en vilja att försöka förstå oss som individer och samhället i stort bättre.

Oscar Stålnacke arbetar som lektor i företagsekonomi med inriktning mot finansiering. I sin prismotivering skriver styrgruppen för Handelshögskolans forskningsinstitut att ”Under sin relativt korta akademiska karriär har Oscar Stålnacke gått från klarhet till klarhet. Utöver att Stålnacke publicerat fyra artiklar i internationella tidskrifter, ett bokkapitel och presenterat på ett flertal konferenser, har han erhållit finansiering från ett flertal finansiärer, fått pris för sin forskning, och haft ett delat ledarskapsansvar för redovisning/finansieringssektionen på Enheten för företagsekonomi.”

– Som forskare drivs jag av lust och nyfikenhet. Jag arbetar inom två fält, household finance och corporate finance, där jag studerar individers finansiella beteende och beslutsfattande. Jag har alltid varit samhällsintresserad och drivs nog mycket av en vilja att försöka förstå oss som individer och samhället i stort bättre. Jag hoppas att min egen forskning kan vara en liten pusselbit i det. Just nu tittar till exempel jag och en kollega på betydelsen av arv och miljö när det kommer till risken att fatta dåliga beslut då man investerar i aktier och fonder. Vi ser ett tydligt samband mellan föräldrar och barn, om föräldrarna fattar dåliga beslut är det också mer troligt att barnen gör samma sak. Även om detta kanske inte är så överraskande i sig är det viktigt att förstå eftersom det, över tid, påverkar förmögenhetsfördelningen och därmed klyftorna i samhället, säger Oscar Stålnacke.

Slumpen ledde till akademin

2020 utnämndes Oscar Stålnacke till meriterad lärare vid Umeå universitet, men under sin egen studietid var han inte säker på att han ville fortsätta inom akademin.

– Nej, det var inte självklart. Tanken väcktes nog då jag skrev mitt examensarbete. Jag insåg att jag tyckte att det var kul att få grotta ner mig i ett intressant område som jag själv hade valt. Sen hade jag lite tur att det kom ut en doktorandtjänst med en inriktning som jag tyckte lät spännande. Jag bestämde mig för att söka och på den vägen var det, så det är nog mycket slumpen som gjorde att det blev akademin. Såklart spelar min bakgrund roll också. Båda mina föräldrar har disputerat. Det har inneburit att jag har sett akademin som ett möjligt alternativ. Att det sen har gått bra skulle jag tro kommer från den där nyfikenheten samt att jag tycker att det är kul att samarbeta med andra. Jag är också ganska envis, vilket nog behövs i akademin då forskning oftast är en ganska lång process där allt tenderar att ta mer tid än vad man först tror.

Sverige (och de övriga nordiska länderna) är unika i världen eftersom det här finns detaljerad registerdata som gör det möjligt att öka kunskapen även om de som fattar besluten inom företagen.

Ledares betydelse för företags framgångar

Förutom faktorer som påverkar investeringar i aktier och fonder har Oscar Stålnacke också bland annat tittat på hur ett företags ledning påverkar beslut som till exempel att börsnotera företaget. Oscar Stålnacke arbetar i ett projekt där han har satt ihop en databas tillsammans med kollegor från Umeå universitet och KU Leuven i Belgien.

– Databasen baseras i huvudsak på svenska registerdata där vi kopplat samman individ- och företagsdata. De resultat som kan genereras ur databasen hoppas jag ska öka kunskapen kring de beslut som företag fattar och ge en bättre förståelse varför det går bättre för vissa företag än för andra. Mycket av den tidigare forskningen inom finansiering har studerat denna typ av frågor genom mer allmänna faktorer på företagsnivå (företagets storlek, lönsamhet etc.) och har då ofta bortsett från de personer som är satta att leda företagen. Skälet till detta har varit att data över företags beslutsfattare varit svårare att få tag i. Sverige (och de övriga nordiska länderna) är unika i världen eftersom det här finns detaljerad registerdata som gör det möjligt att öka kunskapen även om de som fattar besluten inom företagen. Det finns många frågor vi skulle vilja studera mer i framtiden t.ex. om det finns något samband mellan en VD:s kön och företagets hållbarhetsarbete eller om tillsättningen av en VD med ledarskapsutbildning leder till att företags lönsamhet ökar. Jag hoppas att få ägna de kommande åren till att förverkliga några av de artikelidéer som uppstått under arbetet med databasen, säger Oscar Stålnacke.

Kontaktinformation

Oscar Stålnacke
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 97