Hoppa direkt till innehållet

Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 19 november 2020)

printicon

EcoChange stödjer havsförvaltningen

Publicerad: 03 jul, 2020

REPORTAGE Vad gör klimatförändringarna med Östersjöns ekosystem, och hur ska detta hanteras i relation till annan påverkan? Det är frågor som Elisabeth Sahlsten brottas med i sin roll som utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Text: Kristina Viklund

Elisabeth Sahlsten är medlem av referensgruppen för EcoChange, och har deltagit i ett antal av forskningsprogrammets konferenser.

”Det är mycket givande att få ta del av de senaste forskningsrönen från EcoChange, och att också få tillfälle att diskutera resultaten ur ett förvaltningsperspektiv”, säger Elisabeth.

Mikrobiella näringsväven

Hon vill särskilt framhålla den del av forskningen som handlar om den mikrobiella födoväven, och hur denna kan komma att påverkas av ett förändrat klimat.

”Det är mycket viktigt att förstå de grundläggande processer som pågår där, som sedan kan få verkningar i högre delar av födokedjan. Jag uppskattar verkligen att forskningen fokuserar på de mikrobiella processerna, som är basen för cirkulering av näring och energi inom ekosystemet. Forskningen inom EcoChange har till exempel tydligt visat hur den finstämda balansen mellan bakterier och växtplankton rubbas vid ett förändrat klimat, och hur det sedan påverkar alla nivåer ända upp till fisk.”

Miljögifternas väg i födoväven

Ett annat forskningsområde som Elisabeth framhåller är miljögifter, och hur dessa hamnar i de olika delarna av födoväven.

”Miljögifternas kopplingar till födoväven är extremt viktigt att förstå, och något som vi måste komma åt för att kunna genomföra åtgärder och förvalta våra hav väl. De studier som gjorts inom EcoChange där kemi och biologi kopplats ihop, och där man nu börjar kunna följa olika miljögifters väg in i födoväven och vidare upp ser jag som centrala.”

Framtida utmaningar

Havsförvaltningen står inför stora utmaningar, och Elisabeth pekar på några områden där ännu mer skulle behöva göras. Ett av dessa områden är multipla stressorer, det vill säga effekten av att olika miljöproblem samtidigt påverkar livet i haven.

Exploatering av kustnära områden är ett annat område som är viktigt att hantera på ett bra sätt, och något som bekymrar Elisabeth. Exploateringen ökar, och grunda kustmiljöer som är viktiga för ekosystemet är hotade. Mer forskning behövs som visar på vikten av att skydda dessa områden och risken med exploateringen.

Viktig metodutveckling

Men allt handlar inte om att ta fram mer kunskap om hur ekosystemet fungerar. Elisabeth är noga med att också framhålla forskningens viktiga roll för utveckling av nya övervakningsmetoder.

”Här har forskningen en mycket viktig roll i att utveckla metoder som kan underlätta miljöövervakningen och göra den ännu mer effektiv. Vi behöver metodik för att kunna undersöka de komplicerade processerna i ekosystemet och hur de påverkas av miljöstörningar.”

Fortsatt samarbete

Havsförvaltningen står inför stora utmaningar, och behöver ett stort stöd från forskning för att övervaka rätt, skydda rätt och sätta in de rätta åtgärderna. Här kommer forskningsprogram som EcoChange in, och Elisabeth ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.

”Havsförvaltningen behöver forskningen, och vi behöver kunna skaffa oss en helhetsbild av läget. Vi hoppas att EcoChange fortsätter att producera viktig forskning kring vår havsmiljö, och att vi inom havsförvaltningen även i fortsättningen får möjlighet att ta del av viktiga resultat och delta i diskussioner kring tillämpning av resultaten.”

 

Artikeln har tidigare publicerats i EcoChange årsrapport för 2019, och bygger på en intervju med Elisabeth Sahlsten genomförd i februari 2020.