"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-03-10 Uppdaterad: 2023-03-16, 14:38

Fem snabba frågor till Michal Salamonik

PORTRÄTT Hej Michal Salamonik! Du är Postdoktor vid institutionen för kost och måltidsvetenskap. Ditt nuvarande projekt ”'Försök och skratta icke!' - Samhällsdebatt och recept på kaffesurrogat i 1800-talets Sverige", behandlar uppkomsten, framställningen och tillverkningen av kaffesurrogat i Sverige på 1800-talet. Du är historiker i botten och disputerade på Södertörns högskola.

Bild: Hans Karlsson

Vad forskar du om för tillfället?

Just nu kartlägger jag olika kaffesurrogat som framställdes på 1800-talet enligt dåtida beskrivningar kring deras näringsvärde, smak, lukt och hälsoeffekter. Jag fortsätter med materialinsamling på olika arkiv och bibliotek och förbereder mina delstudier.

Hur kom idén till forskningsprojektet till?

Sedan länge har jag intresserad mig för handelsvarors historia och kaffets samhällsfunktion samt mötesplatser såsom pubar och kaféer (kaffet tar över ölens plats på 1800-talet) som var kopplade till informationsutbyte under historiens gång. 1800-talet var också kaffesurrogatens århundrade och en tid då en livlig diskussion om kaffets och kaffesurrogatens påverkan på hälsan, näring och måltidsvanor tog plats.

Vad är målet med din studie och vem får nytta av resultatet?

Projektet ska resultera i en vetenskaplig studie kring 1800-tals kaffesurrogat. I projektet planeras även praktiska moment kring framställning av vissa kaffesurrogat enligt dåtida recept. De tänkta läsarna är inte endast forskare och studenter, men alla historieintresserade. I och med att studien skrivs på engelska blir resultaten också tillgängliga till internationell publik.

Vad hjälper dig att gå från din idé till ett finansierat eller genomförbart projekt?

En bra fråga. Jag intresserar mig mycket för olika nutida samhällsfenomen och genom att besöka olika platser såsom museer, arkiv och bibliotek samt deltagande i olika workshopar och seminarier öppnar jag upp mig för nya idéer samt vidgar mina kunskapshorisonter. Allt detta hjälper mig att formulera historiska frågor som är relevanta för dagens utveckling.

Vad är din viktigaste drivkraft som forskare?

Självklart vill jag förstå och förklara vissa historiska fenomen mer ingående. Som historiker brinner jag också för att göra historia mer levande och mer tillgänglig samt påpeka vikten att förstå historiska processer för nutida samhällsutveckling. Vi har mycket att lära oss från historia, inte minst om hur och varför man försökte ersätta kaffe.

Kontaktuppgifter

Michal Salamonik
Postdoktor
E-post
E-post
Telefon
090-786 77 58