"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Institutionen för kost- och måltidsvetenskap har ca 55 anställda och vi utbildar årligen ca 1000 studenter för flera olika professioner med kost- och måltidsvetenskap som bas

Vad är kost- och måltidsvetenskap?

Institutionen för kost- och måltidsvetenskap har unik bredd som inkluderar alltifrån biologiska och nutritionella perspektiv på mat och måltider till gastronomiskt hantverk. Vi har ca 55 anställda och utbildar årligen ca 1000 studenter för flera olika professioner med kost- och måltidsvetenskap som bas.

Vi har tre utbildningsprogram: Gastronomiprogrammet, dietistprogrammet, kostvetarprogrammet och utbildar lärare inom Hem- och konsumentkunskap. Vi har även en mängd campus- och distanskurser på grund- och avancerad nivå. 

Dessutom erbjuder vi fristående kurser från grundläggande till avancerad nivå, varav några är helt nätbaserade.

Forskningsämnet kost- och måltidsvetenskap är unikt med sin breda kompetens inom området mat och måltider. Vår kompetens inkluderar alltifrån biologiska perspektiv på mikroskopnivå och kost- och nutritionsbehandling, till didaktiska, historiska och sociologiska perspektiv på mat och måltider.

Institutionen tillhör den Samhällsvetenskapliga fakulteten och våra speciallokaler finns i Lärarutbildningshuset på Campusområdet.

Institutionens historia

Vår historia

Umeå universitet invigdes 1965 som Sveriges femte universitet efter universiteten i Uppsala (grundat 1477), Lund (grundat 1666), Göteborg (grundat 1954) och Stockholm (grundat 1960).
Seminariet för huslig utbildning, en tidig föregångare till Institutionen för kost- och måltidsvetenskap, hade då funnits i Umeå sedan 1948, om än i olika former. Vidare är byte av namn något som genomsyrar institutionens historia, t ex Institutionen för hushålls-, textil- och barnavårdslärarutbildning (1977-1990), Institutionen för slöjd- och hushållsvetenskap (1990-1992) och Institutionen för hushållsvetenskap (1992-1994) och Institutionen för kostvetenskap (1995-2019).

1985 startas den terapeutiska grenen på Linjen för kost- och näringsekonomi.

1987 startas Linjen för kostekonomi och kostterapi med grenarna kostekonomi respektive kostterapi, 120 p och ersätter Linjen för kost och näringsekonomi, som avvecklas.

Den 1/7 1988 startas Grundskollärarutbildningen åk 4-9, hemkunskap/annat ämne respektive textilslöjd/annat ämne 160 p.

Vårterminen 1990 utexamineras de sista barnavårdslärarna.

Den 1/7 1990 startas Grundskollärarutbildningen åk 4-9, barnkunskap/annat ämne respektive trä- metallslöjd/annat ämne 160 p.

Vårterminen 1991 utexamineras de sista hushållslärarna.

Den 1/1 1992 startas Ämneslärarutbildning i barn- och ungdomskunskap.

Den 1/7 1992 genomförs en omorganisation av lärarutbildningarna vid Umeå universitet. Grundskollärarutbildningen åk 4-9, barnkunskap/annat ämne och ämneslärarutbildningen i barn- och ungdomskunskap övergår till en nybildad institution; Institutionen för barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning. Textillärarutbildningen 120 p, Grundskollärarutbildningen åk 4-9, textilslöjd/annat ämne och trä- metallslöjd/annat ämne övergår till Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen.

1993 ändrar Linjen för kostekonomi och kostterapi, 120 p namn och två separata program skapas: Dietistprogrammet, 120 p och Kostekonomprogrammet, 120 p.

I december 1994 godkänns studieplanen för forskarutbildning i kostvetenskap.

I januari 1995 byter institutionen namn till Institutionen för kostvetenskap och den 1 juli 1995 blir kostvetenskap ett huvudämne vid Umeå universitet med forskning och forskarutbildning. Samtidigt överförs institutionen från lärarutbildningarna till samhällsvetenskaplig fakultet. Under det efterföljande decenniet i stort sett tredubblades antalet anställda vid institutionen till ca 30.

Höstterminen 1995 startas det nya Gastronomiprogrammet som kommer att ligga under Institutionen för kostvetenskap fram till höstterminen 2001 då det övergår i dåvarande Gastronomiutbildning (numera Restauranghögskolan).

2003 byter Kostekonomprogrammet namn till Kostvetar- Kostekonomprogrammet.

2007 byter Kostvetar- /Kostekonomprogrammet namn till det namn det har idag, Kostvetarprogrammet.

2013 lade Restauranghögskolan ner alla sina program och startade ett nytt, Gastronomiprogrammet med två inriktningar. Gastronomiprogrammet inrikting värdskap och Gastronomiprogrammet inrikting kreativmatlagning 180hp, med start hösten 2014

År 2020, slås Restauranghögskolan och institutionen för kostvetenskap samman och bildar institutionen för kost- och måltidsvetenskap där både Restauranghögskolans och Institutionen för kostvetenskaps verksamhet ingår. Ett nytt forskarutbildningsämne bildas i samband med detta genom att institutionen för kostvetenskaps tidigare forskarutbildningsämne ombildas till forskarutbildningsämnet kost och måltidsvetenskap. Mer information om den nya institutionen finns här.

Våra lokaler

Våra lokaler är utrustade med modern teknologi, en förutsättning för att kunna arbeta i kreativa processer relaterat till gastronomisk kontext och hands-on-träning.

Vinprovarsalen

När studenterna skall prova vin, vin och mat i kombination samt andra drycker gör de det i institutionens vinprovarsal. Provningar sker under handledning av institutionens lärare och professionella dryckesspecialister från bransch och från universitetet.

Utbildningsrestaurangen

I institutionens utbildningsrestaurang tränar våra studenter allt som berör det kreativa matsalsarbetet både i experimentsituationer och i skarpt läge när de öppnar upp för allmänheten.

 

Forskningsrestaurangen

Institutionens nya forskningsrestaurang har Sveriges just nu tekniskt mest avancerade kök och innebär att Umeå flyttar fram sina positioner som gastronomisk metropol i norr. Det praktiska arbetet i forskningsrestaurangen korsbefruktas i ständigt samspel med de teoretiska inslagen i utbildningen och skapar förutsättningar att arbeta normbrytande och nytänkande i förhållande till samhällsutmaningar.

Metodköket

Metodköket har ett brett användningsområde och där vistas studenter från alla våra utbildningsprogram i olika faser av utbildningarna. Köket kan liknas med de kök som återfinns i många av landets skolor och som används i undervisning av Hem- och konsumentkunskap.

Demonstrationsköket

I institutionens demonstrationskök kan studenterna träna på att visa upp olika matlagningstekniker och ha presentationer inför åhörare

Kemi- och laborationssalar

I våra kemi- och laborationssalar lär sig studenterna om alltifrån livsmedelskemi till mikrobiologi

Undervisningslokaler med nyaste IT-teknologi

Modern IT-teknologi utnyttjas i undervisning i samverkan med andra universitet.

 

Sociala medier

Följ oss gärna på våra sociala medier för att se vad som är aktuellt just nu!

Facebook                   

Instagram                   

TikTok

Senast uppdaterad: 2024-02-02